Nytt. En ny infartsparkering med plats för bilar och cyklar planeras parallellt med pendeltågsstationen i Kallhäll, på den västra sidan vid Slammertorpsvägen. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Här kan Kallhäll få ny infartsparkering

Att en ny infartsparkering ska byggas i anslutning till Kallhälls station har varit på tapeten i flera år. Nu är det dags att tycka till om den senaste planen, som innebär 120-150 fler p-platser för bilar. Men alla är inte positiva till förslaget.

  • Publicerad 11:35, 18 dec 2019

På stationens västra sida, vid Slammertorpsvägen, är planen att det ska byggas en infartsparkering. Upp till 150 p-platser för bilar ska det bli plats för, liksom en väderskyddad cykelparkering, som kommer att ligga närmast stationen. Den planeras ha plats för 80 cyklar, och det ska gå att låsa in cykeln.

– Det är svårt med p-platser vid stationen i Kallhäll. Det är olyckligt om folk vill ta tåget, men istället väljer att ta bilen hela vägen till stan. Det fanns tidigare planer på en parkering något längre norrut som inte var möjlig, men med den här placering gör vi plats för fler p-platser, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet i Järfälla.

Idag består platsen av ett grustag och en gräsmatta med träd. Men ytan nyttjas inte som park eller liknande, menar Jonathan Björniden.

– Det är inte en yta som tillför värde i dag, och det blir en större miljönytta att en resenär parkerar här istället för att köra in till stan. Miljöaspekten borde vara positiv i det här, säger han.

Fler p-platser till pendlare i Kallhäll – för både bil och cykel

Vill se bostäder istället

Men även om samrådet nu drar igång, är det inte alla som varit positiva till förslaget. Miljöpartiet hade hellre sett bostäder byggas på platsen.

– Det här är en av de mest kollektivtrafiknära platserna som är obebyggda i kommunen. Ska man skapa förutsättningar för människor att inte behöva ta bilen i samma utsträckning, behöver man bygga kollektivtrafiknära bostäder, säger Mikael Jämtsved, gruppledare för MP i Järfälla.

Hur ser du på argumentet att fler kan välja att åka kollektivt till följd av en infartsparkering?

– De sambanden är oerhört svaga. Det kan lika gärna vara så att någon väljer att inte ta bussen till pendeltåget som tidigare, utan bilen, som att en ny pendelresenär tillkommer.

Men nu är bostäder alltså inte planen, utan parkering. Samrådet pågår från 19 december till 16 januari.

Så här ser planen för den planerade infartsparkeringen ut. Foto: Järfälla kommun