Bostäder. Ett LSS-boende i form av vanliga, tillgänglighetsanpassade lägenheter ser ut att vara på väg till Kårsta. Foto: Mostphotos

Här kan Kårsta få två LSS-boenden

Två företag har ansökt om att få bygga varsitt gruppboende för funktionsnedsatta på Kårstahöjden. Nu får båda ett positivt förhandsbesked av Vallentunas politiker.

  • Publicerad 11:54, 9 okt 2019

Det är på två tomma tomter på Kårstahöjden 107 och 109, som markägarna vill bygga varsitt LSS-boende. Det skulle i så fall bli bostäder som är anpassade för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Nu har bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna har gett ett positivt förhandsbesked till planerna.

– Det är inte ett bygglov utan beslutet betyder att vi inte har något emot att det byggs på platsen. Sen får ärendet prövas vidare, säger Elwe Nilsson (M), ordförande i bygg- och miljötillsynsnämnden.

Företaget Svetrivia äger den ena tomten, och vill bygga lägenheter riktade till rörelsehindrade.

"Inget behandlingshem"

– Vi vill bygga en stor villa med sex lägenheter. Det är inget behandlingshem utan vanliga bostäder. Den enda skillnaden är att handikappkraven är högre och att de som bor där sitter i rullstol eller är rörelsehindrade på annat sätt, säger delägaren Lars Biertz.

Ännu har bolaget inte bestämt vilket vårdbolag som ska driva verksamheten.

Den andra markägaren är Tranvik projekt AB.

– Det är tänkt att bli en enplansbyggnad med sex lägenheter. Vi tycker det är ett bra läge i Kårsta och behovet är stort. Får vi bygglov ska vi bygga det under nästa år, säger Olle Huusko, delägare och ingenjör.

Tanken är att deras dotterbolag, MinaHuus Sverige AB, som ska äga och förvalta fastigheten.

Tjänstemännen oense

Men planavdelningen och socialförvaltningen i Vallentuna tyckte att ansökan om förhandsbesked på det ena boendet borde ha avslagits. Det framgår av handlingar hos Vallentuna kommun.

Socialförvaltningen menar att eftersom någon redan sökt om att få bygga LSS bredvid finns inte behov av fler sådana boenden på platsen.

Planavdelningen menar att man bör vänta tills området fått en ny detaljplan.

Men samhällsbyggnadsförvaltningen och nämnden höll alltså inte med. Bägge företagen måste dock vänta på bygglov innan spaden kan sättas i marken.

Stockholm Direkt