Vision. De nya husen bidrar till stadens mål om mer blandad bebyggelse eftersom det mest finns radhus och villor i Nälsta idag. Foto: Reflex Arkitekter

Här kan Nälsta få nytt kvarter – och cykelbana

Nu tas nästa steg för ett nytt kvarter med 95 bostadsrätter mitt emot Nälsta bollplan, längs Täbylundsvägen. I samband med bygget vill staden även se en ny gång- och cykelbana längs Nälstaån.

  • Publicerad 11:24, 25 nov 2019

Planen är cirka 95 lägenheter i fem lamellhus runt en gemensam gård längs Täbylundsvägen, mitt emot Nälsta bollplan.

Marken anvisades till fastighetsbolaget Svenska hem i Bromma redan 2015. Att det alls går att bygga på platsen är för att den kraftledning som tidigare gick rakt över området nu har grävts ner.

– Enligt förslaget blir lägenheterna mest ettor och tvåor, några treor, säger Matilda Nilsson, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

P-talet är 0,5 parkeringsplatser per bostad och de är tänkta att placeras dels i garage och dels som gatuparkering.

Viktigt grönstråk

Som grön kompensation planerar staden även för en ny gång- och cykelbana genom en del av grönområdet Nälstastråket. Idag finns en smal gångväg längs skogsbrynet. Den nya gång- och cykelbanan ska gå längs Nälstaån mellan Täbylundsvägen och Skattegårdsvägen och är på så sätt tänkt att tydligare knyta samman Nälsta med Vinsta och Vällingby.

– Detta är ett första steg i stadens satsning på att lyfta Nälstatsråket, som är ett viktigt grönstråk för rekreation. Så småningon är planen att gång- och cykelbanan ska gå genom hela stråket ända till Vinstavägen, säger Frida Månsson, projektledare på exploateringskontoret.

Här planeras ny cykelbana i Nälsta

Samrådstiden för det nya bostadskvarteret pågår fram till och med 14 januari och tanken är att förslaget ska kunna godkännas i stadsbyggnadsnämnden om ett år, i november 2020.

– Om allt rullar på utan överklaganden kan det i så fall preliminärt bli byggstart 2022, säger Matilda Nilsson på stadsbyggnadskontoret.

Gång- och cykelbanan ingår inte i själva detalplanen för det nya kvarteret men staden måste invänta att planen vinner laga kraft innan gång- och cykelbanan kan börja byggas.

Möte om planerna

Tisdag 3 december klockan 18-20 hålls ett samrådsmöte i Nälstaskolan.

Då kan den som vill ställa frågor om projektet till stadens tjänstemän som arbetat med planen.

Formen för mötet är öppet hus, så besökarna kan komma och gå som de vill mellan klockan 18 och 20.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt