Planeras. Så här är det tänkt att de nya studentbostäderna ska se ut, sett från gångvägen vid Drottningholmsvägen. Foto: Brunnberg & Forshed

Här kan nya studentbostäder byggas i Bromma

2019 fanns det cirka 86 500 studentbostäder i hela landet. Nu blir det ytterligare 77 stycken, denna gång vid Brommaplan.

  • Publicerad 16:42, 4 mar 2020

Cirka 77 studentbostäder med ett rum och kök planeras byggas vid Brommaplan längs Drottningholmsvägen och Riksbyvägen. Totalt planeras två byggnader med nio respektive fyra våningar.

Studenter! Här planeras det bostäder för er

Fornlämningsområde intill

Området där husen planeras stå består idag av parkmark, och det finns även fornlämningar i form av två runristningar och en stensättning här. 2018 hittade Länsstyrelsen en amulettring från järnåldern.

Från början var tanken att det skulle byggas 100 studentbostäder, något som nu har sänkts till 77 stycken.

– Då var inte fornlämningsområdets gränser fastställda. Vi har valt att inte bygga innanför området vid fornlämningarna då det finns en stor risk att länsstyrelsen inte gillar det, vilket innebär att projektet kan försenas, säger Thomas Jansson, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Tanken är att byggnaderna ska smälta in bland befintlig bebyggelse i östra Riksby, och därför föreslås träfasad på husens sida som vetter mot parkmarken. Även taket ska förses med växtlighet, som är tänkt att ge bättre avrinning av regnvatten samt bidra till renare luft och dämpat buller.

Få parkeringsplatser

Husets gemensamma entré kommer att vara mot Riksbyvägen. Endast två parkeringsplatser planeras byggas, vilket i detaljplanen motiveras med att det är små lägenheter som byggs och att det är nära till kollektivtrafik.

Fram tills den 6 april är det samråd, vilket innebär att den som vill har möjlighet att tycka till om planerna. Efter samrådet ska synpunkter från grannar och remissinstanser samlas in, och Thomas Jansson hoppas att en granskning av detaljplanen kan bli efter sommaren.

– Det kan bli ett antagande i årsskiftet, men det är svårt att säga när allt kan stå klart, säger Thomas Jansson.

Grönt. Baksidan av studentbostäderna, där skogsdungen ska bevaras. Foto: Brunnberg & Forshed

Vy. Bostäderna ska uppföras i två hus. I bakgrunden syns Drottningholmsvägen. Foto: Brunnberg & Forshed

Här kan du tycka till om förslaget

Förutom att planförslaget visas i vanlig ordning i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen, går det även att ta del av det på Brommaplans bibliotek.

Samrådet pågår fram tills den 6 april.

Mer information finns på vaxer.stockholm.

Visa merVisa mindre