Byggplaner. Vid Linta gårdsväg korsningen Kvarnbacksvägen ska entrékvarteret till nya Riksby byggas. Foto: Mikael Andersson

Här kan Riksby få nytt kollektivhus

För att skapa mer liv och rörelse bland grannarna finns planer på att bygga ett kollektivhus i Riksby. Tanken är att gemensamma utrymmen på bottenplan ska bidra till fler möten mellan människorna i området.

  • Publicerad 16:40, 19 nov 2019

Vid Linta Gårdsväg i Riksby ska det byggas cirka 900 nya bostäder. Även om planerna bara är i startgropen, har markanvisningar börjat ges. Bland annat ska Sveafastigheter bygga 60 nya hyresrätter och 100 bostadsrätter vid Riksbys så kallade entrékvarter, alltså det som kommer ligga närmast Lillsjön.

Ett steg närmare nya bostäder i Riksby

Planerna är ett så kallat "Framtidskvarter", ett koncept från Sveafastigheter där fokus ligger på gemensamma utrymmen. Bland annat ska ett kollektivhus skapas, där boende har fullt utrustade lägenheter men ändå kan utnyttja gemensamma lokaler i större utsträckning för att exempelvis studera och äta middag tillsammans.

– De gemensamma utrymmena i bottenplan kan vara alltifrån kök, sociala ytor, hobbyverkstad och cykelmeckrum. Det skapar ofta ett stort engagemang för kvarteret och möjlighet att kombinera co-working-utrymme på dagtid och socialt utrymme på kvällstid, säger Harry Mc Neil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter.

Karta. 100 bostadsrätter och 60 hyresrätter samt ett kollektivhus är planen. Foto: Stockholms stad

Vill anlägga solpaneler

Han berättar att företaget tidigare varit med och byggt plusenergihus, ett hus som producerar mer energi än det använder. Förhoppningen är att även kunna bygga solpaneler på husen i Riksby.

Dock lär det dröja innan detaljplanearbetet är klart, därför finns det än så länge inga besked att ge om hur husen ska gestaltas. Enligt exploateringskontoret kan det dröja så långt som till 2023 innan detaljplanen antas eftersom den är så pass omfattande.

– Ska man vara optimistiskt så kan det bli aktuellt med inflyttning om tidigast sex år, säger Harry Mc Neil.