Ritningar. En bild över hur modulhusen i Skarpnäck kan komma att se ut. De är ritade för att passa in i omgivningen. Foto: Stockholms stad

Här kan Skarpnäck få modulhus

Vid Skogsfurans väg i Skarpnäck vill staden bygga 37 lägenheter i sex modulhus.

  • Publicerad 12:09, 18 apr 2019

Sedan hösten 2017 har staden arbetat med att undersöka om platsen vid korsningen Skogsfurans väg/Gamla Tyresövägen är lämplig att bygga modulbostäder på. Bostäder som ska fungera som genomgångsbostäder åt nyanlända.

Nu har man kommit fram till att så är fallet. Stockholmshem har skickat in en bygglovsansökan gällande uppförandet av husen som ska innefatta 37 lägenheter: fyra stycken 2:or och 33 stycken 3:or. Ansökan gäller ett så kallat tillfälligt bygglov om 10 år och man anger i ansökan planerad byggstart till 1 oktober i år.

– Stadsbyggnadskontoret inleder nu sitt beredningsarbete och frågan kommer gå ut på remiss till olika berörda instanser och grannfastigheter som gränsar till den här marken, säger Anna Mölgård, stadens samordnare för bostäder för nyanlända.

Den 13 juni räknar man med att bygglovet kommer tas upp av politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

– Däromkring kommer vi bjuda in till ett öppet hus där kringboende kan komma och ställa frågor och titta på visionsbilder och situationsplan. Exakt tid och plats kommer vi att återkomma med, säger Anna Mölgård.

Sedan 2016 har Stockholm stad ordnat genomgångsbostäder för ungefär 7 000 nyanlända och under 2019 kommer, enligt stadens hemsida, 1 188 nyanlända anvisas till staden. 

Genomgångsbostäder

Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som fått uppehållstillstånd av asylskäl och som anvisas till kommunen av Migrationsverket. Stockholms stad tillhandahåller tillfälliga bostäder, så kallade genomgångsbostäder, åt anvisade nyanlända.

Källa: Stockholm stad

Här sänks hastigheten i Farsta och Skarpnäck

Nyheter Hela listan: 52 gator skyltas om Staden fortsätter att se över hastighetsbegränsningarna. På nästa trafiknämnd spikas nya ändringar, bland annat för Söderort.fredag 13/9 15:03