Ny mark. Här, i det som tidigare var Tensta servicehus, är det tänkt att stadsdelsförvaltningen ska flytta in. Foto: Mostphotos

Här kan stadsdelsförvaltningen flytta in i Tensta

I mars stoppades planerna på att bygga ett helt nytt förvaltningshus i Tensta – det blev för dyrt. I ett nytt förslag föreslås stadsdelsförvaltningen flytta in i nedlagda Tensta servicehus.

  • Publicerad 15:21, 12 nov 2019

Stadsdelsförvaltningen flyttade från Tensta till sina nuvarande lokaler i Lunda industriområde 2007. Det gamla förvaltningshuset hade problem med asbest och har sedan dess rivits.

Planen har hela tiden varit att flytta tillbaka till Tensta men trots att tolv år nu har gått har man ännu inte lyckats. Två gånger har stadsdelsnämnden tvingats backa från fattade inriktningsbeslut, senast i mars 2019 när man rev upp planen på att flytta in i ett sprillans nytt förvaltningshus på Kämpingeskolans tomt. Det blev för dyrt, helt enkelt.

Stoppat: Ingen flytt till nytt förvaltningshus Tensta

Men i dag, på tisdagsförmiddagen, presenterades en ny plan av stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M) och stadsdelsdirektören Fredrik Jurdell.

– Tanken är att förvaltningen ska flytta in i det som tidigare var Tensta servicehus. Förslaget är så väl förankrat och så väl underbyggt att det ska bli av den här gången, sa Ole-Jörgen Persson.

Ny plan. Ole-Jörgen Persson (M), stadsdelsnämndens ordförande och Fredrik Jurdell, stadsdelsdirektör, presenterade det nya förslaget på tisdagsförmiddagen. Foto: Stella Papapanagiotou

Stoppat. Det blev för dyrt att genomföra planen på ett nytt förvaltningshus på nedlagda Kämpingeskolans tomt. Planen stoppades av stadsdelsnämnden i mars 2019. Foto: Bergkrantz Arkitektur

Flyttar in i ena höghuset

Servicehuset stängde för tre år sedan. Det består av fyra höghus och en låghusdel. Förvaltningen är tänkt att flytta in i höghuset närmast Hagstråket och större delen av låghusdelen till sommaren 2022.

– Det blir ett positivt tillskott till Tensta centrum att en arbetsplats med 250 anställda flyttar dit, sa Ole-Jörgen Persson.

En annan lokal som man tittat på är gamla Tensta gymnasium. Men skolan är mycket större än vad som behövs med sina 14 000 kvadratmeter. Därför skulle en flytt dit göra förvaltningen beroende av ytterligare en aktör, vilket man vill undvika.

Flytten till Tensta servicehus är tänkt att ske med tillfälligt bygglov. Det innebär att man inte behöver gå igenom en hel process med att ändra detaljplanen för huset men också att maxtiden för att sitta där är 15 år.

Vad som är tanken sedan är för tidigt att säga.

– Uppdraget är att ha förvaltningen i Tensta centrum. Nu svarar vi upp mot det och har tid att planera framåt. Det kan bli så att detaljplanen för servicehuset ändras och vi kan vara kvar eller så kan det bli något annat, sa Fredrik Jurdell.

Måste renoveras

Lokalerna behöver renoveras innan flytten kan ske och det arbetet är redan igång. Ena höghusdelen, där företaget Kavat driver vård- och omsorgsboende, är redan färdig.

I ett höghus finns gruppboenden och i ett driver SHIS tillfälliga bostäder för nyanlända. SHIS verksamhet i huset ska dock avvecklas nästa år och ena höghuset ska istället bli seniorbostäder efter renovering.

Säkerheten kommer att förstärkas i det nya förvaltningshuset, jämfört med dagens lokaler på Fagerstagatan i Lunda, enligt Fredrik Jurdell.

– Eftersom vi kan dela av låghusdelen är förutsättningarna mycket bättre än här i Lunda, sa han.

Attacker mot kommunen skakar Spånga-Tensta

Inriktningsbeslutet för att flytta förvaltningen till Tensta servicehus väntas klubbas i stadsdelsnämnden den 28 november.

Därefter krävs även beslut i fastighetsägaren Micasas styrelse i december, och att kommunfullmäktige godkänner det hela.

Flytten planeras till sommaren 2022.

Flytten i siffror

4 höghusdelar och en låghusdel består Tensta servicehus av.

4 200 kvadratmeter ska stadsdelen hyra av Micasa, stadens bolag som äger och förvaltar vårdfastigheter. Det motsvarar ena höghusdelen samt större delen av låghuset.

10,2 miljoner kronor per år blir hyran. "Rimligt", enligt Fredrik Jurdell och i samma nivå som man sagt ja till när stadsdelsnämnden gick vidare med planen att bygga ett nytt förvaltningshus. Projektet stoppades när det stod klart att hyran i stället skulle landa på runt 18 miljoner kronor.

2022 planeras flytten göras.

15 år är maxtiden för det tillfälliga bygglovet.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt