Tidig skiss över husen och deras placering, strax öster om Vällingby centrum. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter

Här kan Vällingby få 100 nya hyresrätter

Ett stenkast från Vällingby centrum, på en bit parkmark, har staden planer på att bygga 100 bostäder. Om allt går som tänkt ska de tre flerbostadshusen godkännas av stadsbyggnadsnämnden 2021.

  • Publicerad 16:04, 6 dec 2019

På båda sidor om Ångermannagatans sydligaste del, där den möter Multrågatan, har staden planer på att ge Svenska bostäder uppdraget att bygga ungefär 100 hyresrätter.

Det som föreslås är totalt tre flerbostadshus om fyra och fem våningar, ett söder om och två norr om vägen. Möjligheten för verksamheter att flytta in i bottenvåning ska också utredas.

På platsen finns idag parkmark, som staden bedömer sakna betydande naturvärden och ha låga rekreationsvärden.

Samråd 2021

Enligt tjänsteutlåtandet från stadsbyggnadskontoret ska husen "kunna skapa en bostadsbebyggelse som upplevs naturlig för platsen och skapa en mer sammanhållen miljö kring gatorna och gångvägarna."

Ärendet ska upp till stadsbyggnads- och exploateringsnämnden för beslut 12 december. Om förslaget godkänns i båda instanser kan Svenska bostäder omgående påbörja planarbetet.

Om allt sen går som planerat väntas samråd hållas i början av 2021, för ett antagande av planen i stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2021.

Stockholm Direkt