Så här kan den nya Vårbergsvägen se ut, i korsningen till Svanholmsvägen, enligt stadens skisser. I kvarteret mittemot Vårbergs IP planeras nu 120 nya bostadsrätter. Foto: Illustration: Tovatt Architects & Planners

Här kan Vårberg få 120 nya bostadsrätter

Löften om jobb till unga Skärholmsbor och lokala intresseköer har fallit staden i smaken. Nu kan bostadsbolaget Mecon bostad få bygga 120 nya bostadsrätter längs Vårbergsvägen, mitt emot Vårbergs IP.

  • Publicerad 14:53, 8 okt 2018

Bolaget har sedan tidigare fått en markanvisning för ett kvarter med 90 bostadsrätter på den idag obebyggda ytan mittemot Vårbergs IP. Nu föreslår exploateringskontoret att de får en till markanvisning för 30 lägenheter till, i kvarteret som planeras bredvid.

Så vill byggbolagen bygga för dagens Skärholmsbor

Bostadsbolaget är ett av dem som valdes ut när staden testade att ställa hårdare sociala krav på byggherrarna. Några av kraven var att bolagen skulle visa hur de ska bygga bostäder för dagens Skärholmsbor och hur de ska hjälpa till med arbetstillfällen.

Stadens krav: Skärholmsbor ska få förtur till nya bostäder

Utlovar jobb till unga

Mecon bostad har bland annat utlovat att starta en lokal intressentkö för bostadsrätterna och ha information på flera språk. De vill också skapa fler jobb och praktikplatser för unga från området, dels när bostäderna byggs och även i skötseln av husen när de är färdigbyggda.

Även trygghet ska vara i fokus i kvarteret, skriver bolaget i sin ansökan. Bland annat så vill bolaget bygga ett så kallat "felleshus" som ska fungera som en mötesplats för de boende, lokaler i bottenvåningarna, bättre belysning och en vinterträdgård på ett av husens tak.

Byggstart 2022

De nya bostadsrätterna är en del av de större planerna för hela Vårbergsvägen, som ska omvandlas till en stadsgata, med en ny grundskola, nya förskolor och runt 1100 nya bostäder.

Den 18 oktober tar politikerna i exploateringsnämnden ställning till förslaget. Går allt enligt plan kan Mecon börja bygga sina bostadsrätter i slutet av år 2022.

Här är planen för Vårbergs gamla sjukhem

I det markerade området, mittemot Vårbergs IP, planeras de nya bostäderna. Foto: Illustration: Tovatt Architects & Planners