För. "Det här är en bra och ansvarsfull budget för Skärholmen", menade den grönblå majoriteten. Foto: Rasmus Panagiotis Columbus

Här läggs pengarna i Skärholmen i år

Det var debattsugna politiker som möttes i Skärholmens stadsdelsnämnd när årets budget och satsningar skulle spikas. Efter en timslång debatt klubbades den till slut – och här är några av sakerna som händer under året.

  • Publicerad 11:11, 5 feb 2019

I torsdags var det dags för årets första sammanträde i Skärholmens stadsdelsnämnd. Och att Skärholmen har fått en hel drös nya politiker, två nya partier och ett nytt styre – det märktes.

Dagens stora fråga: verksamhetsplanen och budgeten för 2019. Alltså de dokument som bestämmer hur pengarna stadsdelen har fått tilldelade av kommunfullmäktige ska användas och vad stadsdelen ska satsa på under året.

Totalt har stadsdelen fått 1,2 miljarder för 2019. Det är lite mindre än förra året.

– Det beror på att vi har ett sjunkande antal förskolebarn, förklarade stadsdelsdirektör Susanne Leinsköld när hon presenterade verksamhetsplanen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Så vad ska hända under året? Trygghet är en av de prioriterade frågorna. Bland annat ska det undersökas om övervakningskameror kan sättas upp på otrygga platser och om de kommunala ordningsvakterna kan få större ytor att verka på. Stadsdelen ska också jobba mer med polisen och fastighetsägare för tryggare centrummiljöer och unga som misstänks för brott ska kallas till ett allvarssamtal inom 48 timmar.

Fler förskolelärare ska lockas, det lokala näringslivet i Vårberg ska stärkas och kanske kan en äldrefestival bli en del av den populära 127-festivalen. Stadsdelen ska även erbjuda 700 sommarjobb till Skärholmens unga. Det är lika många som den rödgrönrosa majoriteten erbjöd förra året.

Oppositionen kritisk

Oppositionen, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och nykomlingarna i Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ, var så klart kritiska.

– Ni prioriterar skattesänkningar framför en väl fungerande välfärd, sa Salar Rashid (S) och hänvisade till den skattesänkning på 16 öre som den nya majoriteten infört.

Han fick medhåll av V och Fi.

– Det här är en politik som kommer slå hårdast mot de med låga inkomster, kvinnor, barn och unga, pensionärer och grupper som utsätts för strukturell diskriminering, sa Sissela Nordling Blanco (Fi).

SD hade inte så mycket att säga om budgeten i sig, men reserverade sig mot den eftersom de inte är med i den styrande majoriteten.

Johan Kling (C), stadsdelsnämndens nya ordförande, tyckte att oppositionen försökte framställa budgeten i dålig dager.

– Jag menar att det här är en bra och ansvarsfull budget för Skärholmen. Vi startar ingen sedelpress och trycker upp pengar vi inte har, det här är en realistisk budget som vi tänker få att gå ihop, sa han.

Elisabeth Johnson (M), backade upp honom.

– Vi har olika syn på vem det är som kan använda skattekronorna bäst. Vi tror att det är de enskilda skattebetalarna som bäst vet vad de vill göra med sina pengar, sa hon.

SD vill införa ny diskrimineringsgrund

Efter några vändor fram och tillbaka, i det som nämndordförande Kling beskrev som en "spänstig debatt", klubbades till slut verksamhetsplanen.

Men innan mötet kunde avslutas tyckte Sverigedemokraternas ledamot Tapani Juntunen att Skärholmen skulle införa "politisk åskådning" som diskrimineringsgrund, för förvaltningens anställda.

– Vi tycker att Skärholmens stadsdelsförvaltning ska föregå med gott exempel och värna om sina arbetstagares rättigheter, sa Juntunen.

Förslaget fick dock nobben av samtliga av de andra partierna, eftersom politisk åskådning inte är en av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

– Det känns inte som att vi ska sitta här och hitta på egna lagar. Det får vi ta upp med våra riksorganisationer istället, som kan propsa på det i riksdagen, sa Johan Kling (C).

Grönblå: ”Så ska vi satsa på Skärholmen”

Emot. Verksamhetsplanen och budgeten för 2019 framkallade inte några hurrarop från oppositionen. Foto: Rasmus Panagiotis Columbus

Fler satsningar under året:

Stadsdelens samarbete med bland annat Jobbtorg och Arbetsförmedlingen ska utvecklas för att fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få jobb.

Medborgarvärdarna ska fortsätta arbeta i Vårberg.

Torsdagsklubben i Vårberg centrum ska fortsätta, med målet att den ska fortsätta drivas i annan regi.

Medborgardialogen om hur Sätradalsparken ska rustas upp fortsätter och ombyggnationen av Vårgården ska sätta igång under året.

En inventering av förskolebarnens språkkunskaper ska göras, för att se vilka språkinsatser förskolan behöver prioritera. Även anställda i förskolan, omsorgen av äldre och funktionsnedsatta ska erbjudas kompetensutveckling i svenska. Förskollärartätheten ska höjas.

All verksamhet inom äldreomsorgen kommer vara Silviahemscertifierad, något som innebär att all personal, från chefer till lokalvårdare, är utbildade i demensvård.

Förstagångsföräldrar ska erbjudas ett utökat hembesöksprogram.

Skärholmens lokala handlingsplan mot våldsbejakande extremism ska revideras, antällda ska kompetensutvecklas i ämnet och rutiner ska tas fram för att bidrag eller lokaler inte ges till aktörer som uppmuntrar till våldsbejakande extremism.

En ny upphandling av fritidsverksamheten, som idag drivs av Fryshuset, ska göras då nuvarande avtal går ut.