Enskede och Årsta är den stadsdel som är i störst behov av förskoleplatser. Foto: madde

Här öppnar 100 nya förskoleavdelningar

Inom de närmsta åren planeras hundratals nya förskoleavdelningar i Enskede-Årsta-Vantör. Totalt rör det sig om ett tillskott på 1800 platser.

  • Publicerad 19:00, 18 okt 2017

Inom stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör planeras 25000 bostäder byggas fram till år 2030 och enligt en befolkningsprognos från Sweco kommer antalet barn i åldrarna 1-5 år att öka från 6463 år 2017 till 6747 år 2021. Det är en ökning med 284 barn och sätter höga krav på förskoleplaneringen.

LÄS ÄVEN Fem nya förskolor byggs i Årsta och Enskede

Nu planerar staden att bygga 112,5 nya förskoleavdelningar, vilket motsvarar 1800 förskoleplatser, något som krävs för att alla barn ska kunna erbjudas en förskoleplats de kommande åren.

– Det är ett högt tryck på bostadsmarknaden och vi är den stadsdel som ska bygga mest och har störst behov av förskoleplatser. Det är få stadsdelar som bygger lika mycket som vi och vi försöker ligga steget före och se över helheten. Man kan inte bara bygga bostäder, säger Pierre Persson, enhetschef för lokal och stadsmiljö.

Ska bygga om befintliga förskolor

Förvaltningen genomför två olika sammanställningar av planeringsläget varje år och för att få en bild av den mer långsiktiga förskoleplaneringen arbetar man fram ett tjänsteutlåtande som sammanställer den planerade förskoleutvecklingen för en femårsperiod.

– Det ska poängteras att vi gör en sådan här planering varje år. Det vi gör är att titta på hur vi ska kunna bygga om och bygga ut befintliga förskolor. Men det är ett önskemål vi har. Många av de planerade förskolorna har inte ens genomgått ett detaljplanarbete ännu.

LÄS ÄVEN Förskolor förlorare i kampen om marken när Söderort växer

Enligt Pierre finns det många svårigheter med planeringen. Dels vet man inte om de barn som är inskrivna kommer gå i en förskola inom stadsdelsområdet, det finns heller ingen garanti för bygglov.

– Det finns många svårigheter med det här. Både detaljplaneringen och tidsplaneringen är svår. Det kan ju ta några år att få igenom ett bygglov och det kan vara svårt om förskolan tillhör en privat fastighetsägare, säger han och fortsätter:

– Men vi har kommit igång med några byggen. Förskolan på Hagsätravägen är på gång, Rörmokaren i Stureby är vi också igång och bygger på. Förskolan Mejeriet i Enskede gård är på gång och beräknas stå klart våren 2018.

Så ska förskolorna i Enskede och Årsta utökas

Hagsätra:

144 nya förskoleplatser är planerade. Permanent bygglov finns och projektering för en förskola på sex avdelningar pågår. 

Rågsved:

48 nya förskoleplatser. Förskolan Klippan i Rågsved har idag två avdelningar, men ett genomförandebeslut finns för att bygga en ny förskola på sex avdelningar inom fastigheten

Högdalen:

304 nya förskoleplatser är planerade och ett detaljplanearbete är påbörjat för att kunna utöka verksamheten på tre redan befintliga förskolor.

Örby:

Ny friliggande förskola på sex avdelningar. Paviljongförskolan på Råbyvägen ska användas som evakueringsförskola under byggtiden. Totalt planeras 160 nya platser.

Stureby:

40 platser är planerade, samtidigt ska en ansökan om nytt bygglov till två befintliga förskolor i området skickas in.

Enskede gård:

192 nya platser är planerade och ett inriktningsbeslut har tagits för utredning om rivning för att ge plats åt två nya förskolebyggnader med totalt 12 avdelningar.

Enskedefältet:

368 nya platser och 12 avdelningar är planerade.

Gamla Enskede:

16 nya förskoleplatser. En större utredning pågår om eventuell avveckling eller utbyggnad.

Blåsut:

80 nya platser finns med i planeringen. Projektering pågår för förskola i bottenplan på flerbostadshus.

Årsta:

352 platser är ploanerade, samtidigt ska man söka bygglov till fem befintliga förskoleavdelningar.

Östberga:

Tre förskolor ska utökas och en helt ny ska byggas i ett bostadshus. Det ska resultera i 272 nya platser.

SL förbjuder elsparkcyklar överallt

Nyheter Nytt beslut Nu sätter SL stopp för elsparkcyklar i kollektivtrafiken, så länge du inte äger den själv.onsdag 18/9 10:54

Ny lagerlokal byggs vid Drevvikens strand

Nyheter Stadens planer på ett nytt bostadsområde vid Drevvikens strand i Larsboda går vidare. Nu föreslår exploateringskontoret att hyrlagerbolaget 24Storage ska få köpa mark för att bygga en lagerlokal i...onsdag 18/9 10:49