Med centret blir det tydligt för alla att det är hit man vänder sig för att få hjälp att lyckas bryta våldet, säger Erik Åkerlung, polisområdeschef. Foto: Claudio Britos/Anna Sjögren

Här öppnar Botkyrkas center mot våld

Efter årsskiftet öppnar det våldspreventiva centret i den gamla doktorsvillan i Tumba – där kommun och polis tillsammans ska ta ett helhetsgrepp mot våld och kriminalitet.

  • Publicerad 14:47, 29 nov 2018

I slutet av 1800-talet togs sjuka emot i den gamla doktorsvillan i Tumba. I början av nästa år blir den centrum för det vålds- och brottsbekämpande arbetet i Botkyrka, när det nystartade våldspreventiva centret flyttar in.

– Det är en del i att växla upp vårt våldsförebyggande arbete ytterligare, säger Pernilla Vera Jr, säkerhetschef på kommunen.

Överlappar myndighetsglapp

Ett stenkast från polishuset ska polis och kommun att villan fungera som en ”samarbetsyta” där de kan jobba tillsammans. Centret ska bli en självklar plats att vända sig till för alla som jobbar med våldsförebyggande frågor i Botkyrka, menar Erik Åkerlund, polisområdeschef.

– Med centret blir det tydligt för alla att det är hit man vänder sig för att få hjälp att lyckas bryta våldet, säger han.

Tanken är att överlappa ett glapp som funnits mellan myndigheterna och bli bättre på att till exempel hantera fall där unga utsätts för eller utsätter andra för våld.

– Vi har olika uppdrag, men om vi inte har en stor kunskap om varandras arbete så blir det lätt att vi bollar ärenden mellan oss. Nu blir det lättare att lägga ner det på bordet och titta på det tillsammans, säger Erik Åkerlund.

Ett viktigt steg i arbetet enligt Pernilla Vera Jr är också att utveckla en avhopparverksamhet för dem som vill bryta med sitt kriminella liv.

Stoppar gängrekryteringen

Våld i nära relationer ingår i arbetet som centret är bas för. Botkyrkapolisen har fått förstärkning med två grupper där en del av poliserna är specialiserade på brott i nära relationer. Att barn inte utsätts för eller blir vittnen till våld i hemmet är också en av nycklarna till att stoppa rekryteringen till gängkriminaliteten, enligt Erik Åkerlund.

– När vi arbetar med individer i den organiserade kriminaliteten ser vi att våldet ofta finns närvarande i familjen eller den direkta omgivningen. Om vi kan stärka och skydda barn från våld minskar vi risken för våld längre fram.

Skolorna viktiga

Han understryker att det viktigaste våldsförebyggande arbetet sker i skolorna, genom MVP, ett ledarskapsprogram där unga samarbetar med polis och kommun och blir förebilder inom antivåld. De ungdomar som vill fortsätta engagera sig ska också få tillgång till centret.

– Vi har utbildat 100 ungdomar och många av dem vill fortsätta att jobba mot våld i sina områden. De ska kunna använda sig av platsen, säger Pernilla Vera Jr.

Polisstationen i Tumba till vänster i bild, doktorsvillan där det nya våldspreventiva centret ska öppna, till höger. Foto: Anna Sjögren

Ska stoppa våldet

Beslutet att öppna ett våldspreventivt center togs i våras. I budgeten för 2019 får det våldspreventiva centret 5,6 miljoner kronor.

Här ska kommunanställda och polis som jobbar med det våld i nära relationer, unga i riskzonen och avhoppare ha en gemensam arbetsplats. Förhoppningen är också att knyta andra myndigheter som Kronofogden och Arbetsförmedlingen till centret.

Centret öppnar efter årsskiftet.