Förändring. Nu hoppas Linna Laitamaa och Alicia Soläng få igång ett samtal med politikerna i Täby för att få till fler åtgärder som gynnar miljön. Foto: Mikael Andersson

Här ordnar elever klimatmöte med Täbypolitiker

Fler bussar och mer vegetarisk mat. Efter en debattartikel blev eleverna från Täby enskilda gymnasium inbjudna att prata med lokalpolitiker om miljö och klimat. Nu hoppas de på förändring.

  • Publicerad 15:40, 4 okt 2019

Allt började med en lektion där elever på Täby enskilda gymnasium skulle diskutera miljöfrågan. Alicia Soläng, som går i tvåan, skrev då en debattartikel tillsammans med en kompis med uppmaningen: "Vi vill ha handling, inte bara löften", som även tre elevkårer ställt sig bakom.

– Vi är oroliga för klimatet och vad som görs, man kan göra mycket på individnivå men vi vill veta vad politikerna gör och visa att vi tycker att det är en viktig fråga. Vi vill påverka i Täby, där vi bor, säger Alicia.

De valde att skicka artikeln till alla partier i Täby kommunfullmäktige och fick gehör från flera. Efter en månad fick Alicia Soläng en inbjudan om att komma och diskutera frågan med några av politikerna och tog med sig vännen Linna Laitamaa. Stämningen var förväntansfull inför mötet. Samtliga partier hade fått frågan, och de som hade möjlighet att närvara var Alliansen och Miljöpartiet.

– Det är nervöst att träffa dem såklart men jag hoppas att de lyssnar på oss och att vi får reda på mer om vad som sker i Täby kommun, säger Alicia Soläng, innan de ska gå in på mötet.

Alicia och Linna lyfte skolmat, matsvinn, energiförsörjning och kollektivtrafik som fyra viktiga punkter.

Och det var stundom svårt för politikerna att hålla sams under mötet, men efter ett tag trillade svaren till eleverna in.

Subventionerade solceller

Ett av förslagen de lyfte är att ha vegetarisk mat som grund och köttet som ett tillval på fler skolor i Täby.

– På vår skola har man infört det då många är vegetarianer. Skulle man kunna göra det även på de kommunala skolorna? frågar Alicia Soläng, som själv går på en privat gymnasieskola.

– Jag kommer att ta det med min kollega i barn- och grundskolenämnden. Frågan är om vi kan, om vi vill, men vi kan absolut ta med frågan, svarar Hans Ahlgren (L), och de övriga politikerna håller med om ta det vidare.

Möte. Gymnasieeleverna Linna Laitamaa och Alicia Soläng fick under veckan möta politikerna för att prata om miljö- och klimatfrågan i Täby kommun, efter att de skrivit en debattartikel. Foto: Mikael Andersson

Även solceller togs upp och eleverna undrade om det kan subventioneras. Det blev klart nej då det inte ligger på kommunnivå, men frågan är på tapeten.

– Vi måste underlätta för Täbybor att bygga solfångare i flera områden där det inte är tillåtet idag, på grund av fel färg på panelerna eller liknande. Det kan vi arbeta med i kommunen, säger Pietro Marchesi (C).

Ett annat problem som eleverna lyfter är kollektivtrafiken och bland annat bristen på den till nya innebandyhallen i Hägerneholm.

– Jag instämmer. Här saknas det bra kommunikationer, säger Eva Petrus (MP) och Johan Algernon (M) fyller i och menar att kommunen varit kritiska till regionen i den frågan.

– Där har det skett förbättringar men inte tillräckligt snabbt. I samband med att nya Arninge station öppnar så är tanken att det ska finnas busskopplingar inom Arninge/Ullna till stationen, säger Johan Algernon.

Hoppas på förbättring

Politikerna föreslog att träffa eleverna igen för att följa upp vissa frågor, men även ha en diskussion om vad som kan förbättras. Något som Alicia och Linna ställer sig positiva till.

– Det är en stor fråga men det finns små saker som de skulle kunna börja med, säger Linna.

– Jag tycker det låter bra att vi träffas igen och att vi kanske kan få till ett samarbete. Jag hoppas att de kollar upp frågan om att det ska bli mer vegetarisk mat i kommunala skolor, säger Alicia.

Mer vego. Alicia Soläng och Linna Laitamaa från Täby Enskilda gymnasium vill bland annat se mer vegetarisk mat på menyn. Foto: Mikael Andersson