VY. Såhär ser det ut i dag om man blickar mot Krukmakargatan från Torkel Knutssonsgatan. Men snart kan det bli andra bullar. Foto: Stockholms stad

Här planeras 30 nya hyresrätter – på taket

30 nya hyresrätter i ett minst sagt centralt läge. Det vill staden vaska fram, genom att öka på ett flerbostadshus vid Torkel Knutssonsgatan med fler våningar.

  • Publicerad 16:45, 5 jun 2018

Det är genom en påbyggnad på en fastighet i korsningen Krukmarkargatan/Torkel Knutssonsgatan som staden hoppas få fram 30 nya hyresrätter. Fastigheten har idag 74 lägenheter, kontor och en Ica-butik i gatuplan. Huset, som uppfördes 1960, är en del av ett större slutet kvarter som ramas in av Torkel Knutssonsgatan, Krukmakargatan, Rosenlundsgatan och Hornsgatan.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Enligt den gällande detaljplanen får huset, som i dag har sex våningar samt ett vindplan, max ha sju våningar och vara 40 meter högt. För två år sedan avslogs en bygglovsansökan om påbyggnad på huset, eftersom den stred mot den tillåtna höjden. Men nu vill alltså stadsbyggnadskontoret utreda möjligheterna att bygga på höjden här igen. Enligt tjänsteutlåtandet ställer sig Stadsmuseet positiva till en påbyggnad, så länge den stämmer överens med närliggande arkitektur – samt att den nuvarande fasadgestaltningen bevaras.

Klubbas 13 juni

Enligt förslaget rivs den befintliga vinden och taköverbyggnaden och ersätts med två nya bostadsvåningar, varav den övre blir vindsvåning med förråd. Den nya taknocken föreslås ansluta i samma höjd som grannhuset mot Hornsgatan, för att få en enhetlig takform.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 13 juni väntas politikerna ge grönt ljus åt tjänstemännen att inleda arbetet med detaljplanen. Enligt den uppskattade tidsplanen hoppas staden på att den nya detaljplanen kan antas i slutet av 2019. Fastigheten ägs av Einar Mattsson.