Här ska 550 nya bostäder byggas. Foto: Botkyrka kommun

Här planeras 550 bostäder i skogen

Tolv flerbostadshus i sex till tretton våningar. Tumba kan få en helt ny profil när planerna på ett helt nytt bostadsområde i en skogsbrant mellan Tumba och Storvreten går vidare.

  • Publicerad 11:55, 23 jan 2019

I den strukturplan som kommunen har beslutat om för Storvreten ska området förtätas med 2500 till 3000 bostäder till 2040. 550 av dem planeras nu i den branta skogsslänten mellan Tumba köpcenter och Storvreten i ett nytt bostadsområde som döpts till Harbro backe.

Lagom till att planen går ut på samråd har planen krympt något, från femton hus till tolv. Husen ska ligga i tre bostadskvarter. Längs Harbrovägen byggs två sex till sju våningar höga punkthus och fem fristående hus med lika många våningar.

Mot Bryggarvägen blir husen högre, här planeras fem stycken tretton våningar höga punkthus.

Under tisdagen togs detaljplanen upp i samhällsbyggnadsnämnden och sedan ska den klubbas i kommunfullmäktige innan den går ut på samråd.

Om allt går enligt tidsplan kan detaljplanen antas efter sommaren.

Det är bolaget Hökerum Bygg AB som ska bygga området.

Planen: ett nytt bostadsområde mellan Tumba och Storvreten

Såhär ser skissen för det nya bostadsområdet ut. Foto: White