Nytt. Ett vård- och omsorgsboende planeras byggas i korsningen Västerled/Abrahamsbergsvägen. Foto: Åwl arkitekter

Här planeras 80 lägenheter för Brommas äldre

I Abrahamsberg planeras ett nytt vård- och omsorgsboende. Här är det tänkt att 80 lägenheter ska byggas, och nu finns möjligheten att tycka till om förslaget.

  • Publicerad 10:02, 2 apr 2020

Är utformat i tegel för att efterlikna Abrahamsberg.

Det är i korsningen Abrahamsbergvägen/Västerled som staden planerar för 80 nya lägenheter i form av ett vård- och omsorgsboende. Oftast är de boende över 65 år och får service och omvårdnad dygnet runt, och har tillgång till bland annat sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Byggnaden är tänkt att stå där det idag finns 36 parkeringsplatser för boende i området. Under huset byggs det istället ett garage.

– Alla parkeringsplatser för de boende kommer att ersättas i garaget, säger Hugo Barcelona Bergenwall, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Den fyra våningar höga byggnaden är tänkt att utformas så att den smälter in med Abrahamsbergs så kallade smalhus, med smala gavlar och gult fasadtegel.

– Hela förslaget är utformat i tegel för att efterlikna Abrahamsberg och harmonisera tegelbebyggelsen, säger Hugo Barcelona Bergenwall.

Förutom två uteplatser kommer det finnas balkonger i anslutning till de gemensamma vardagsrummen och matsalarna. Balkongerna behöver vara extra stora för att det ska gå att dricka kaffe i solen även med rullatorn. Men för att huset inte ska sticka ut för mycket jämfört med övrig bebyggelse, kommer balkongerna att vara inbyggda.

Planeras. Så här ser visionsskissen ut över vård- och omsorgsboendets innergård. Foto: Åwl arkitekter

Bullerplanket tas bort

Även om det främst rör sig om asfalterad yta kommer en del växtlighet behöva att tas bort. Det innebär att naturstråken mellan Västerled/Abrahamsbergsvägen och parkeringen inte kan bevaras, även om det enligt Hugo Barcelona Bergenwall finns en ambition om att återplantera en del träd.

Det bullerplank som går längs Västerled kommer även att tas bort, för att ersättas med en tegelmur.

– För att fortfarande ha en bullerdämpad åtgärd mot Västerled, så ersätter vi helt enkelt planket som öppnas upp på två ställen för att tillgängliggöra en utfart och för ett grönt stråk, säger Hugo Barcelona Bergenwall.

Ett antagande av detaljplanen kan komma att ske i början av 2021.

På grund av coronaviruset kommer inget fysiskt samrådsmöte äga rum. Däremot går det att lämna synpunkter på förslaget via e-post eller brev fram tills den 5 maj. Mer information finns på stadens hemsida bygg- och plantjänsten.

Öppnas. Bullerplanket längs Västerled försvinner och ersätts med en tegelmur. Foto: Åwl arkitekter

Andra vård- och omsorgsboenden i Bromma

Brommagården

Ersta Hannahemmet

Mälarbacken

Nockebyhöjden

Nymilens äldreboende

Sörklippan

Visa merVisa mindre