Bebyggelsen så som det ska ut längs Nykroppagatan sett från korsningen Ölmevägen västerut. Foto: ÅWL Arkitekter

Här planeras för 220 nya lägenheter i Farsta

220 lägenheter ska smackas upp vid Nykroppagatan i Farsta. Nu har allmänheten chansen att säga sitt i frågan.

  • Publicerad 17:00, 21 okt 2019

Det rör sig om 135 hyresrätter och 85 bostadsrätter, däribland 80 lägenheter inom det så kallade Stockholmshusprojektet som är stadens försök att producera billigare hyresrätter.

Utöver bostadstillskottet är planen att förvandla Nykroppagatan till en "stadsgata med bebyggelse nära gatan och en gatusektion som prioriterar gång - och cykeltrafik", enligt planbeskrivningen. I dag är det snarare bilarna som dominerar gatan.

Totalt blir det sex fyravåningshus längs Nykroppagatan och två sexvåningshus längs Ölmevägen. Lokalerna på bottenplan ska gå att använda för centrumändamål, så som butiker, kaféer och restauranger.

Vid tidigare samråd stötte planen för Nykroppagatan på kritik från stadsdelens tjänstemän då den inte involverade några förskoleplatser. Förskolefrånvaron kvarstår i den nuvarande planbeskrivningen.

– Det finns bättre platser för förskolor utpekade i programmet för Tyngdpunkt Farsta, sade Sandra Öhrström, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, till SöderortDirekt i samband med kritiken.

Den som är nyfiken på planförslaget kan bege sig till visningslokalerna i Tekniska nämndhuset och Farsta bibliotek där det är utställt till och med den 6 november.