Nytt. Här, på båda sidor om Gårdsfogdevägen, planerar staden för 700 bostäder. Idag ligger här flera butiker och verksamheter, som till exempel möbelkedjan Mio. Foto: Jonna Claesson/ Stadsbyggnadskontoret

Här planeras för nya bostäder i Mariehäll

700 bostäder och en ny grundskola. Nu vill staden utreda möjligheterna att bygga ännu ett nytt bostadsområde i Mariehäll, intill stoppade Archimedes. Här kan området också få en helt ny grundskola.

  • Publicerad 11:36, 5 mar 2019

Delar av Mariehäll och Ulvsunda håller sakteligen på att omvandlas från industriområde till blandad stad med både bostäder och verksamheter.

Nu vill staden utreda möjligheten att omvandla ännu ett område från industri och kontorsmark till ett helt nytt bostadsområde.

Det handlar om ett 59 000 kvadratmeter stort område, som omringas av gator som Karlsbodavägen, Adolfsbergsvägen, Gårdsfogdevägen och Archimedesvägen. Idag ligger här flera butiker och verksamheter, som till exempel möbelkedjan Mio.

Området ska växa med 700 bostäder, en grundskola med plats för 900 elever samt en förskola – något som det i dag är brist på i Mariehäll och Annedal.

Planen utreder också möjligheten till grönytor, verksamheter och service.

– Projektet är i ett första skede. Ett start-PM handlar om stadens intentioner. Vi vill alltså utreda möjligheten att ändra markanvändningen i området, säger Carla Hedberg, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

770 bostäder i Mariehäll stoppas

Projektet planeras bara ett stenkast från det omdiskuterade bygget Archimedes, som i december stoppades på grund av att markföroreningar i form av klorerade kolväten och bullerstörningar påträffats.

Hur vågar man planera för ett nytt område på samma plats?

– Vad gäller Archimedes så utreds markföroreningarna nu. Även den här marken kommer behöva utredas på samma sätt. Det vi behöver ta reda på är om markföroreningarna finns och i vilken grad. Sedan får vi se vad vi gör åt det, säger Carla.

Om allt går som det ska väntas planen – som omfattar fastigheterna Betongblandaren 10, 13 och 2, samt Vallonsmidet 8 och 11 – gå ut på samråd i december 2019.

LISTAN: Här är Brommas stora byggprojekt

Foto: Jonna Claesson

Förslaget planområde markerat i rött. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Flygfoto över aktuellt planområde. Foto: Stadsbyggnadskontoret