Nytt. Fastigheten Turkosen 1 kan komma att bli hyresrätter om några år. Då ska först simanläggningen som finns i dag rivas. Foto: Leif Oldenburg

Här planeras hyresrätter byggas i Solna

Solna stad och Signalisten är överens om att bygga 70-80 hyresrätter i Solna. Går allt enligt planen kommer bostäderna att stå klara inom fyra år.

  • Publicerad 11:44, 13 maj 2020

Vi har inte sett spaden i jorden ännu och man kan inte bo i en principöverenskommelse.

Kommunstyrelsen och Signalisten är överens om att gå vidare med fastigheten Turkosen 1, som ligger mellan Solna centrum och Huvudsta.

På platsen som valts ut finns i dagsläget en vårdcentral och en mindre simbassäng för babysim och rehabilitering. När de nya bostäderna byggs kommer bassängen och vårdcentralen att rivas. Bassängen ersätts inte, men vårdcentralen får flytta inom området.

Planen är att 70–80 nybyggda hyresrätter och en gruppbostad för LSS-boende ska stå klara under 2023 eller 2024.

– Det här är starten på ett projekt. Nästa steg blir att starta en planprocess och att ta ärendet vidare till byggnadsnämnden för bygglovshantering. Det tar ett till två år, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Han tycker att bygget är viktigt tidsmässigt.

– Signalisten vill bygga nytt och om vi är på väg in i en lågkonjunktur är det viktigt att bostadsbyggandet inte står still, säger han.

Försiktig optimism

Från oppositionens sida är satsningen på nybyggda hyresrätter välkommen.

– Vi är positiva till bygget och om det blir av så är det i ett centralt läge nära Solna centrum som inte domineras av hyresrätter, säger oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S).

Samtidigt vågar hon inte jubla över bostadsplanerna än.

– Det är inte första gången som det har lovats. Vi har inte sett spaden i jorden ännu och man kan inte bo i en principöverenskommelse, säger hon.

Stockholm Direkt