Nälstaån ska få ny cykelbana. Foto: Karin Nilsson

Här planeras ny cykelbana i Nälsta

I dagsläget finns inget sammanhängande gång- och cykelstråk i Nälsta. Det kan det bli ändring på i framtiden.

  • Publicerad 16:46, 5 nov 2018

Staden vill bygga en ny gång- och cykelbana vid Nälstaån, mellan Skattegårdsvägen och Täbylundsvägen. Torsdagen den 15 november väntas exploateringsnämnden klubba igenom ett inriktningsbeslut, så att frågan kan utredas vidare. Kostnaden för det väntas bli fyra miljoner kronor.

Den nya sträckan skulle bli 800 meter och göra att Nälsta, som idag saknar ett sammanhängade gång- och cykelstråk, länkas samman med Vinsta och Vällingby.

Anledningen till att staden nu utreder en ny väg är att det planeras för 84 nya bostadsrätter vid Täbylundsvägen. Byggandet av den nya gång- och cykelbanan ska ske i samband med det projektet.

Detaljplanearbetet pågår och byggstart av bostäderna kan tidigast bli 2021.

Stockholm Direkt