Renovering. Gång- och cykelbanan längs med spåret i höjd med Saab fram till Äggelundavägen i Veddesta ska få ett lyft. Bilden är genrebild. Foto: Louise Bornhall

Här rustas vägarna upp för cyklister i Järfälla

Till våren ska gång- och cykelbanan längs med tågspåret från Jakobsberg till Barkarby renoveras. Även en gångbana vid Kallhälls station byggs om.

  • Publicerad 16:39, 25 feb 2019

Det är Trafikverket som under våren ska rusta upp och bygga om gång- och cykelbanan som går längs med järnvägen, från Saab i Veddesta till Äggelundavägen i höjd med Veddesta centrum. Den sista biten blir en ny sträckning.

Byggtiden ligger på runt tre månader och projektet ska påbörjas under våren, för att bli färdigt till sommaren. Sträckan kommer troligtvis stängas av under hela byggtiden och gång- och cykeltrafikanter hänvisas då till andra vägar.

Även gång- och cykelbanan på andra sidan järnvägen, nedanför Söderhöjden, ska renoveras under året och få belysning.

Även i Kallhäll ska det hända grejer för cyklister och fotgängare, när en vattenledning ska få en ny dragning. Då ska Trafikverket samtidigt bygga om och till gång- och cykelvägen som går parallellt med Slammertorpsvägen, nära stationsområdet. Arbetet beräknas bli färdigt i början av 2020 och sträckan kommer att stängas av etappvis. Trafiken kommer då att ledas om.

Här är vägarna i Järfälla som byggs om 2019

Stockholm Direkt