En timmes obligatorisk läsning i veckan ska höja skolresultaten på Järfälla gymnasium är planen. Foto: Pär Hugosson/Ylva Bergman

Här ska betygen ska höjas – genom läsande

För att förbättra skolresultaten har Järfälla gymnasium nu satt in en obligatorisk lästimme i veckan. Projektet ska ge tid och lust för läsning.

  • Publicerad 16:35, 11 sep 2018

I början av terminen drog arbetet igång med att få eleverna på Järfälla gymnasium att läsa mer. För att starta igång projektet har skolan köpt in 1000 nya böcker.

– Man har valt att starta ett läsprojekt på skolan eftersom både vuxna och barn läser allt mindre. Det finns en väldigt tydlig koppling mellan läsande och skolresultat, och det gäller skolresultat i alla ämnen, säger Sarah Utas, bibliotekarie på Järfälla gymnasium.

Satsningen innebär att alla elever i alla klasser kommer att ha schemalagd lästid på plats i skolan varje vecka.

– Syftet är att skapa ro och läslust, det ska vara en timme man ser fram emot. Vi hoppas att eleverna tar upp boken istället för mobilen när man väntar på bussen eller har håltimme, säger Sarah Utas.

Vill öka läspeppen

Lästimmen blir en del av svenskan, men det är upp till lärarna hur de vill lägga upp det hela. Läraren bestämmer vilka böcker eleverna ska läsa och vilka skoluppgifter de får i samband med läsningen. Gemensamt för alla klasser är dock att läraren läser samtidigt.

– Ibland är det stor spridning på läsvana och läsförmåga, det kanske inte går att alla läser samma bok och då kan man välja på två eller tre olika böcker, säger Sarah Utas.

Målet är att det här ska bli ett arbetssätt och inte bara ett projekt.

– Vi ska bli en läsande skola. Det viktiga är att eleverna ska få tid och lust för läsning, säger Sarah Utas.

Stockholm Direkt