Här ska en entré som binder ihop den nya bussterminalen och tunnelbanan byggas. Till sommaren kan huset till vänster och delar av trappan upp till Mosebacke rivas Foto: Elina Lundberg

Här ska entrén till Slussens nya bussterminal börja byggas

Trots att det inte finns en detaljplan för Slussens nya bussterminal i Katarinaberget är entrén till terminalen redan på gång.

  • Publicerad 20:44, 20 apr 2016

Det är drygt två år sen som planen på en bussterminal i Katarinaberget fick kastas i papperskorgen. Då stoppades detaljplanen av mark- och miljödomstolen.

Trots det räknar staden med att bussarna kommer att parkera inne i berget när nya Slussen är klar. En entré från Katarinavägen planeras redan.

För att göra plats för ingången måste det gamla närpoliskontoret och en del av Tor Modéens trappa rivas. Det arbetet kommer troligen att göras när Katarinavägen ändå stängs av i sommar, om stadsbyggnadsnämnden godkänner Slussensprojektets bygglovsansökan för den nya entrén.

– Den nya entrén ska binda ihop bussterminalen och tunnelbanan. Det blir också ett bättre tillträde från Mariagränd och en förbättring av trappan, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig på Slussenprojektet.

Att bygget av entrén kan förberedas redan innan en detaljplan för bussterminalen är godkänd bygger på att det arbetet kan göras inom Slussens gällande detaljplan.

En ny plan för bussterminalen ska visas upp i början av juni. Då ska detaljplanen ut på samråd. Det väntas ta tre till fyra år innan den planen har vunnit laga kraft.