Telefonvägen 30. Här föreslås det gemensamma huvudkontoret ligga. Foto: Agnes Stuber

Här ska förvaltningen sitta när stadsdelarna slås ihop

Stora förvaltningens sammanslagna lokaler behöver vara effektiva och tillgängliga. Här är förslaget för nya placeringen när Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slås ihop.

  • Publicerad 17:40, 12 feb 2020

Nu är det klart vilka lokaler som föreslås bli huvudkontor när stadsdelsförvaltningarna för Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö slås ihop. Förslaget är att det placeras på Telefonvägen 30 vid Telefonplan, det vill säga i samma hus som Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ligger idag.

– Framför allt att det är viktigt att vi har ett gemensamt huvudkontor, och att lokalerna möjliggör ett effektivt sammangående, även kostnadsmässigt. Andra viktiga aspekter är såklart även tillgängligheten för invånare och brukare samt närheten till kommunikationer, säger Gunilla Davidsson, stadsdelsdirektör.

Finns delvis kvar i Älvsjö

Men inte alla delar av Älvsjös nuvarande stadsdelsförvaltning kommer flytta med till Telefonplan. Medborgarkontoret och Ungdomens hus påverkas inte av sammanslagningen utan drivs vidare som vanligt i sina nuvarande lokaler i Älvsjö.

– Vi vet att detta är två mycket uppskattade verksamheter i Älvsjö. Medborgarkontoret är en viktig länk till stadens service och jag kan se flera möjliga synergier med andra verksamheter framöver som vi kan ha stor nytta av. Det är också viktigt att vår närvaro i Älvsjö i viss mån finns kvar och utvecklas vidare på ett genomtänkt sätt, säger Gunilla Davidsson.

Sammanslagningen klubbas definitivt i kommunfullmäktige 20 april och då ska även den nya stora stadsdelen få sitt namn. 1 juli träder nya organisationen i kraft, men det finns ingen exakt tidsplan för när flytten från Älvsjö till Telefonplan ska ske.