BYGGS OM? Castellum vill bygga fler ytor för butiker och kontor på sin fastighet vid Lindhagensgatan. Foto: Per Brandt

Här ska Hornsberg få fler kontor och butiker

Bygga på, bygga till och öppna upp. Nu kan Hornsberg få fler kontor och butiker

  • Publicerad 16:30, 1 nov 2018

Det är Castellum som vill göra om vid sin fastighet på Lindhagensgatan 133, i korsningen med Nordenflychtsvägen, där bland andra Arbetsmiljöverket idag huserar.

Enligt Castellum har fastighetens byggts till i olika etapper sedan 1948 och nu är det dags igen om de får som de vill.

Idag består fastighetens lokaler av butik, laboratorium och en del lagerytor men till största delen av kontor, enligt fastighetsägaren. Det som man nu vill bygga är större ytor för kontor och butiker enligt en ansökan till stadsbyggnadskontoret. Det handlar bland annat om en påbyggnad i "olika omfattningar", men bolaget vill också försöka skapa en mer levande gatumiljö enligt Christian Bouvier, affärsområdeschef på Castellum.

Någon mer precisering i höjd eller omfattning finns inte i dagsläget utan det ska utredas vidare om staden ger klartecken. I nästa vecka ska stadsbyggnadsnämnden ta beslut om att starta detaljplanearbetet.

– Vi ser över möjligheterna för fastighetens framtid, det handlar om möjlighet till både om- och tillbyggnation men kanske framförallt att ändra flödet och öppna upp bottenvåningarna. Att göra fastigheten lite modernare. Sedan har vi sittande hyresgäster idag så det här är en jättetidig dialog som vi har, säger Christian Bouvier.