PLATSEN. Ungefär här ska Järvastaden IP ligga. Foto: Leif Oldenburg

Här ska Järvastadens IP ligga

Nu ska Järvastaden få en egen idrottsplats. Minst tre separata konstgräsplaner ska enligt planerna finnas på plats senast om tre år. Men Miljöpartiet befarar att det handlar om ännu ett vallöfte som rinner ut i sanden.

  • Publicerad 22:24, 18 mar 2018

Jag tror inte på det förrän jag ser barn spela där.

Om inget oförutsett inträffar tas beslutet att sätta igång med planarbetet för idrottsplatsen vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 26 mars.

Området där idrottsplatsen planeras ligger i en kil bakom byggområdet Grankällan och järnvägen, ibland kallat Krossen. Av de tre planerna föreslås en bli en fullstor 11-spelsplan (115 x 78 m), som också kan delas upp i flera mindre planer, och två 9-spelplaner (63 x 80 m).

– Den nya idrottsplatsen får ett bra läge i direkt anslutning till utbyggnadsområdena i Järvastaden och Nya Ulriksdal, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Enligt Miljöpartiets gruppledare Bernhard Huber är det inte första gången en idrottsplats i Järvastaden dyker upp som på den kommunala agendan. Principöverenskommelsen om att exploatören Järvastaden ska stå för samtliga kostnader är från 2004.

– Alliansen lovade en fotbollsplan i Järvastaden redan inför valet 2006. Sedan dess har man satt igång planarbete 2008 och 2012 utan att det resulterade i något konkret. Jag hoppas verkligen att fotbollsplanen blir verklighet den här gången, men jag tror inte på det förrän jag ser barn spela där, säger Bernhard Huber.

Enligt kultur- och fritidsnämndens ordförande Peter Edholm (L) är AIK:s framtid på träningsanläggningen vid Karlberg en av orsakerna till att projektet har dragit ut på tiden. AIK har arrende på den attraktiva marken till 2022 och har länge haft planer på att bygga en egen träningsanläggning någonstans i Solna. Krossen i Järvastaden har varit ett alternativ.

– Behovet av en fotbollsplan i Järvastaden har funnits länge, men AIK:s framtid i Karlberg har varit osäker och är väl det fortfarande. Dessutom är det oklart åt vilket håll järnvägen ska breddas, säger Peter Edholm.

Enligt en tidigare överenskommelse kommer exploatören Järvastaden stå för samtliga kostnader för idrottsanläggningen.

”I åtagandet ingår bland annat två konstgräsplaner, omklädningsrum, domarrum, förråd, angörings- och parkeringsytor, stängsel och belysning samt lek- och rekreationsyta”, skriver förvaltningen i sitt beslutsunderlag och betonar att nästan 20 procent av Solnas barn spelar fotboll.

Målsättningen är att Järvastadens idrottsplats ska vara färdigställd till 2020/2021.

Stockholm Direkt