Årstafältet. I hörnet av det planerade bostadsområdet ska en av skolorna byggas.

Här ska Söderort få skolor för 1 800 elever

Söderort växer med många nya bostäder just nu. Då behövs fler skolor – och två skolor med cirka 900 elever vardera planeras i Årsta och Johanneshov.

  • Publicerad 11:10, 28 maj 2020

Två nya F-9-skolor är på gång i området. Den ena ska ligga i nya stadsdelen Årstafältet, den andra i Steningeparken vid Johanneshovsvägen, nära Bolidenplan.

Båda skolorna ska ha plats för cirka 900 elever vardera. Den här veckan var båda ärendena uppe i utbildningsnämnden och just nu jobbar man för fullt med att ta fram detaljplaner för var och en av dem.

Skolan i Steningeparken ska täcka behovet av skolplatser som skapas i och med bygget av Årstastråket, där cirka 3 000 nya bostäder byggs fram till år 2029. Projektet inkluderar även en fullstor idrottshall i två plan. Servicedel med omklädningsrum, förråd och driftytor placeras i markplan tillsammans med ett rörelserum eller danslokal, medan själva hallen förläggs på plan två. Alltihop är tänkt att vara klart preliminärt år 2028.

Totalt tre nya skolor

Skolan på Årstafältet är en av totalt tre nya skolor som planeras i den nya stadsdelen och tillsammans ska de täcka behovet av skolplatser för de som flyttar in i de 6 000 nya lägenheterna. F-9-skolan placeras på östra delen av fältet, nära Huddingevägen, och väntas blir klar preliminärt år 2030. I samma kvarter byggs också 250 nya hyresrätter.

Såhär kan Söderorts nya idrottshall se ut

Tidig skiss på den planerade idrottshallen i Steningeparken. Foto: AIX arkitekter