Bortglömda planer på ett nytt bostadsområde på Masmoberget är en av alla möjligheter som skissats upp i planeringen av Spårväg syd. Foto: Arkivbilder/SLL/Total Arkitektur och Urbanism

Här ska söderorts nya spårväg dras fram

Ska Spårväg syd dras upp över Masmoberget genom naturreservatet? Ska den gå norr eller söder om E4:an? Ska det byggas en spårvagnsdepå i det historiska åkerlandskapet? Många frågetecken kvarstår när jätteprojektet kickar igång nästa år.

  • Publicerad 13:48, 11 okt 2019

För ett par veckor sedan kom nyheten att bygget av den nya spårvägen mellan Älvsjö och Flemingsberg, Spårväg syd, kommer komma igång tidigare. Projektet ska starta redan nästa år, istället för 2024 som var den ursprungliga planen.

Spårväg syd planeras bli 17 kilometer lång med dubbelspår från Älvsjö via huvudsakligen Fruängen, Skärholmen, Kungens kurva och Masmo till Flemingsberg.

Jätteprojektet Spårväg syd startar tidigare

Men att projektet startar nästa år innebär inte att någon spade kommer sättas i marken. Enligt avtalet mellan Stockholm stad, Huddinge kommun och Region Stockholm är det huvudsakligen planering som ska ske under de första tre åren.

Det största frågetecknet som ska rätas ut är var spårvägen ska dras fram, var hållplatserna ska hamna och var den spårvagnsdepå som krävs ska anläggas. Men redan har en del planering gjorts. När projektet var ute på samråd 2015 fanns de här förslagen på var spårvägen ska dras fram:

Foto: SLL

Glömstadalen–Flemingsberg:

Spårvägen utgår från Flemingsbergs station och dras fram i mitten av Hälsovägen upp mot Flemingsbergs centrum. Sträckningen genom Glömstadalen beror på hur Tvärförbindelse Södertörn och det nya planerade bostadsområdet i Loviseberg byggs.

Mellan Glömstavägen och Flemingsberg finns två alternativ:

1. Spårvägen viker av norrut, öster om värmeverket i Flemingsberg, och följer Katrinebergsvägen ut till Glömstavägen.

2. Spårvägen fortsätter västerut i Hälsovägens förlängda riktning. Detta alternativ kräver att en tunnel sprängs in under villaområdet Kästa. Tunneln slutar på andra sidan Kästa där spårvagnen av norrut genom skogen upp till Glömstavägen.

Foto: SLL

Förorten som aldrig blev. På berget ovanför tunnelbanan i Masmo finns ett färdigsprängt rulltrappsschakt. När tunnelbanans Botkyrkagren byggdes ut 1961 fanns det planer att bygga en hel förort uppe på berget. Men det blev aldrig någon förort. Sen 2010 är området skyddat naturreservat. Foto: Jonas Grönvik

Glömsta–Krossen (via Masmo):

Det mest intressanta frågetecknet på den här sträckan är ifall spårvägen ska dras runt, över eller igenom Masmoberget.

1. Runt berget. Det alternativ som innebär minst intrång är att dra spårvägen mellan berget och Ormen långe på Solhagavägen.

2. Över berget. Om den dras över berget kommer det kräva intrång i Gömmarens naturreservat. Det skulle också innebära att den bortglömda tunnelbaneentrén uppe på berget skulle öppnas. När tunnelbanan byggdes sprängdes ett rulltrappsschakt som sedan dess har varit stängt. Tanken var att den skulle möjliggöra bygget av bostäder uppe på berget.

"Alternativet bygger på att ny bebyggelse kan tillkomma på Masmoberget i anslutning till hållplatsen", står det i landstingets utredning.

3. Genom berget. Ett tredje alternativ är att precis som den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn ta vägen genom berget. Då skulle en underjordisk hållplats byggas i anslutning till tunnelbanans biljetthall. Projektet skulle kunna samplaneras med motorvägsbygget.

Foto: SLL

Krossen–Skärholmen:

Spårvägen dras fram längs med Kungens kurvaleden och tar sedan norrut på Dialoggatan. Sedan finns två alternativ:

1. En ny bro byggs från Dialoggatan till Skärholmsvägen över E4:an. Bron ska endast vara till för gång-, cykel- och spårtrafik.

2. Spårvägen dras i stället via Ekgårdsvägen och Smistavägen och under E4:an i befintlig passage.

Foto: SLL

Skärholmen–Fruängen:

Här finns det tre alternativ som skiljer sig åt ganska drastiskt:

1. Spårvagnen dras på norra sidan av E4:an på Skärholmsvägen till Sätra där en hållplats anläggs. Den viker av söderut på Strömsätravägen och korsar E4:an på en ny bro. På andra sidan korsar den Häradsvägen och går genom Segeltorps industriområde och fortsätter på Gamla Södertäljevägen mot Fruängen.

2. Spårvagnen åker tillbaka till söder om E4:an och dras fram på Gamla Södertäljevägen genom Smista.

3. Alternativet är detsamma som det första men svänger av söderut vid Sätra torg för att ansluta till Smista allé.

Foto: SLL

Fruängen–Älvsjö

Här har bara ett alternativ undersökts. Efter hållplatsen vid Fruängen centrum åker spårvagnen österut på Fruängsgatan till Mickelbergsvägen. Sedan följs Mickelbergsvägen mot nordost till Älvsjövägen som tar spårvagnen hela vägen fram till Älvsjö station.

Foto: SLL

Spårvagnsdepå

En depå för spårvagnar kommer att krävas intill spårvägen. Fyra alternativ har utretts: Skärholmen, Flemingsberg, Vårbykrossen och Glömstadalen.

Det mest attraktiva läget, enligt utredningen, är att anlägga depån på det som nu är en stenkross i sydligaste delen av Kungens kurva. Problemet är bara att en del av fastigheten i dag används vid bygget av Förbifart Stockholm. Och det bygget ska pågå till 2026.

I Flemingsberg kan depån få plats i det som i dag är ett skogsparti mellan rättspsykiatriska kliniken och Botkyrkagränsen intill Huddingevägen. I Glömstadalen är det fråga om att bygga depån på en av ängarna i det historiska åkerlandskapet vid Glömstavägen. I Skärholmen kan en depå byggas i skogspartiet mellan Skärholmsvägen och E4:an strax nordöst om Skärholmen centrum.

Så här mycket tid sparar man på att ta spårvagn jämfört med bussarna som de gick när utredningen gjordes 2014. Foto: SLL