Gult markerar de trafikplatser som våra läsare har pekat ut som värst. Rött markerar vägar med många rapporterade olyckor. Foto: Grafik: Lotta Waller

Här sker flest trafikolyckor i Huddinge

De fyra senaste åren har 1237 personer skadats i Huddingetrafiken, varav fem med dödlig utkomst. Vi har sammanställt de farligaste vägarna.

  • Publicerad 10:29, 22 dec 2017

År 2014–2017 inträffade 1237 trafikolyckor i Huddinge. Fem personer dog till följd av olyckorna och 33 personer skadades allvarligt.

Här är läsarnas värsta platser i Huddingetrafiken

De flesta olyckor sker på de stora riks- och länsvägarna E4/E20, 226 (Huddingevägen) och 259 (Glömstavägen/Storängsleden/Lännavägen/Haningeleden).

Väg 259 är Huddinges dödligaste. Två av de fem dödsolyckorna som skett i Huddinge sedan 2014 har inträffat här. En på Storängsleden och en på Haningeleden.

En dödsolycka var en singelolycka med cykel i korsningen Norra parkvägen, Stationsvägen förra året. Då övriga två dödsolyckorna inträffade på Lissmavägen och E4/E20.

Cyklister och fotgängare lever farligt

Då motordrivna fordon är inblandade är det större risk att olyckorna får en allvarlig utgång. Men nästan hälften av alla personskador sker till följd av singelolyckor med endast fotgängare eller cyklister. Det visar Huddinge kommuns senaste analys av trafikolyckor. Det kan till exempel röra sig om någon som halkar på en isig gångväg eller en cyklist som tappar kontrollen.

Ungefär 40 procent av alla måttliga och allvarliga olyckor är till följd fotgängares fallolyckor.

Singelolyckor med moped, cykel eller gångtrafikanter är koncentrerade till tätbebyggda områden så som Flemingsberg och Huddinge centrum, men förekommer i stort sett över allt.

En av de dödliga olyckorna var till följd av att en fotgängare blev påkörd av en bil. Totalt 41 olyckor med en personbil och en fotgängare inträffade under perioden.

En stor majoritet av olyckorna leder endast till lindriga skador.

Vilka är det som skadas?

Män skadas i större utsträckning än kvinnor när motorfordon är inblandade. Men kvinnor skadar sig i större utsträckning i singelolyckor med cykel eller som fotgängare.

Personer åldrarna 35–44 är de som skadar sig oftast i trafiken. Men äldre personer skadar sig generellt sett allvarligare när olyckan är framme. Fyra av fem som dog i trafiken var över 55 år.

Olycksdrabbade vägar

Rapporterade trafikolyckor (exkl. singelolyckor för fotgängare och cyklister).

E4/E20: 167

Länsväg 259: 115

Länsväg 226: 97

Huddingevägen: 92

Glömstavägen: 66

Riksväg 73, Nynäsvägen: 43

Häradsvägen: 39

Lännavägen: 33

Hälsovägen: 33

Vårby allé: 32

Storängsleden: 27

Haningeleden: 20

Ågestavägen: 16

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.