Här skulle det bli roligare – ingen nappade

Intresset för att använda stadsdelens hajpade yta under Tranebergsbron för evenemang verkar lågt. En handfull förslag har kommit in på knappa två år – inget har genomförts. Men stadsdelen är nöjd.

  • Publicerad 14:56, 13 sep 2018

Ytan under Tranebergsbron gjordes i ordning efter ett medborgarförslag och en medborgardialog där många deltog och kom med förslag kring hur platsen skulle utvecklas.

Stadsdelen beslutade att hosta upp 4-5 miljoner kronor för att liva upp området med bland annat aktivitetsyta och höga gungor även för vuxna och göra det tryggare. Tanken var också att skapa plats för exempelvis utställningar eller tillfälliga evenemang.

Nu ska ytan under Tranebergsbron få nytt liv

Så, drygt 1,5 år senare, hur har det gått? Oklart.

Sedan jobbet blev klart har bara en handfull förslag kommit in till stadsdelen. Några exempel:

✔En klättrande spindelmannen-docka.

✔Ljusinstallationer

✔En dubbeldäckarbuss som skulle fungera som fine-dining krog och bar.

Enligt stadsdelen är man positiv till att upplåta platsen för en tillfällig installation eller evenemang. Men man betonar samtidigt att det ligger på arrangören att stå för kostnader och fixa tillstånd. Så här långt har inget genomförts.

Är ni överraskade över att inte det har kommit in fler förslag och idéer?

– Lite förvånade är vi väl. Vi vet ju hur stort tryck det är i till exempel Rålis på de utpekade evenemangsytorna, säger My Peensalu på parkmiljöavdelningen som jobbat med projektet.

Hur många som använder själva aktivitetsytan eller gungorna vet inte stadsdelen. De har inte gjort några beräkningar, men konstaterar att den ligger vid ett väldigt använt stråk där många passerar.

Hur har ni talat om för alla att den här platsen finns?

– Vi har haft annonsering på platsen, sedan är ju inte vårt huvuduppdrag att jobba med evenemang, det är det andra som är bättre på. Det här är ju mer en yta för spontanidrott eller annan aktivitet, säger My Peensalu.

Projektet var uppdelat i tre etapper varav de två första har genomförts. Tanken var sedan att avvakta och ser hur platsen används och se vilka ytterligare förslag och idéer som kommer in för att eventuellt göra kompletteringar.

Och så är det fortfarande.

– Det handlar inte om fler prylar eller möblering, det finns ett färdigt program som är beslutat. Det kan handla om att anpassa området mer för tillfälliga aktiviteter, som att dra in evenemangs-el, om vi märker att intresset ökar. Men just nu ligger vi lågt och tycker att det funkar bra som det är nu, säger My Peensalu.

FLIPP ELLER FLOPP? Ytan under Tranebergsbron gjordes om för att leva upp men det är oklart hur många som använder den. Foto: Per Brandt

Har du idéer och förslag?

Maila stadsdelen på kungsholmen@stockholm.se