Under jord. Tunnelbanans blå linje förlängs från Akalla till Barkarby och beräknas vara färdig 2026. Foto: Mikael Anderson

Här sprängs kilometervis av tunnlar fram för nya t-banan

Borrar, cement och sprängdeg. Arbetet med att förlänga tunnelbanans blå linje pågår dygnet runt. Följ med ner i tunnlarna som ska leda resenärerna hela vägen till Barkarby.

  • Publicerad 15:17, 26 jun 2020

In i berget går ett stort gult ventilationsrör. Den förser byggarbetarna med frisk luft, för är man 35 meter under marken kan det bli kvavt.

Några hundra meter väster om Barkarby station ligger tunnelmynningen ner till det som ska bli förlängningen av tunnelbanans blå linje. Fyra kilometer tunnel ska byggas vidare från Akalla till Järfälla och bilda två nya stationer, Barkarbystaden och Barkarby. Våren 2019 sprängdes det för första gången här, och idag har tunneln blivit 250 meter lång.

– Man jobbar med tunnlarna på flera håll samtidigt. Nu spränger vi fram servicetunnlar, säger Anna Nylén, projektchef för Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Servicetunnlarna är till för bland annat underhållsfordon och ska gå parallellt med själva spårtunneln där tågen går. I dagsläget borrar man fram ett flertal tvärtunnlar som ska göra att arbetsfordon kan ta sig fram för att sedan spränga fram spårtunneln, plattformsrummen och utrymmena för rulltrappor och hissar.

Många olika steg

Men när man spränger berg är det viktigt att säkra upp från vatten och sprickor. Hans Torstensson är ansvarig för sprängningarna och berättar att man först behöver borra hål och pressa in en cementblandning som sedan sprider sig. På så sätt tätas berget runt den blivande tunneln.

– Efter det spränger vi. Sedan sprutar vi betong på bergsytan och gjuter fast bultar, säger Hans Torstensson.

När det väl är gjort fortsätter sprängningarna framåt. På vardagar mellan klockan 07 och 22 sprängs det, och efter varje sprängning körs bergmassorna iväg till en krossanläggning vid Norrviksvägen.

– Krossmassorna kör vi iväg på kvällarna då det är mindre trafik på vägarna. Eftersom det här är ett industriområde så stör vi inte så många då, säger Hans Torstensson.

Ventilationsrör. Våren 2019 började sprängningarna i Veddesta. Nu har man kommit 250 meter in i berget. Foto: Mikael Anderson

Chefer. Hans Torstensson och Anna Nylén följer arbetet i tunnlarna. Foto: Mikael Anderson

Samtidigt pågår också ett arbete vid det gamla flygfältet och Robothöjden för att förbereda stationen Barkarbystaden. Där ska det byggas två parallella tunnlar med enkelspår för att tåget ska åka i varsin riktning. De tre arbetstunnlarna som finns längs sträckan gör det möjligt att bygga spårtunnlar och servicetunnel på flera platser samtidigt.

Enligt Anna Nylén kommer det de närmaste månaderna att bli ännu mer aktivitet runt arbetstunnlarna.

– Vi kommer behöva ta en fotbollsplan här i Veddesta i anspråk för att etablera byggbodar och få plats med fler maskiner, säger hon.

Ska leda till smidigare resor

Stationen Barkarby får en stationsbyggnad i norra änden av plattformen som byggs i direkt anslutning till den nya Veddestabron. Det innebär entréer till både tunnelbanan, pendeln, regionaltåg samt den nya bussterminalen som planeras. Även en uppgång vid Veddestavägen byggs.

Stationen Barkarbystaden har två uppgångar, en i öster och en i väster. Den västra uppgången placeras i en egen byggnad på ett framtida torg. Den östra uppgången planeras på bottenplanet i en ny byggnad med andra verksamheter.

Anna Nylén menar att den nya tunnelbanan i Järfälla kommer att leda till smidigare resor även för personer utanför Stockholm.

– När regionaltåget kommer hit kan man som boende i Enköping ta tåget till Barkarby och sedan tunnelbanan vidare till sitt möte i exempelvis Kista, säger hon.

Hösten 2023 ska man vara färdig med sprängningarna, och planen är att de nya tunnelbanestationerna ska stå redo att ta emot resenärer 2026. En av arbetstunnlarna kommer sedan fyllas igen, medan de andra två blir permanenta tillfartsvägar för service- och räddningsfordon.

Men än så länge fortsätter arbetet med att jobba sig framåt under marken. När allt är färdigbyggt blir det allra sista momentet att provköra tågen innan tunnelbanan sedan kan kopplas ihop med dagens tunnelbanenät.

Utbyggnaden från Akalla till Barkarby beräknas kosta 5,9 miljarder kronor.

Nyfiken på mer information om nya tunnelbanan? Här finns flera av StockholmDirekts tidigare artiklar:

Nya tunnelbanan blir 9 miljarder dyrare

Tunnelbanan till Barkarby försenas till 2026

Så blir nya t-banestationerna i Järfälla

Så här blir konsten på din nya tunnelbanestation

Undviker läckor. Genom att borra långa smala hål i berget som sedan fylls med en cementblandning ser man till att inget vatten läcker ut. Foto: Mikael Anderson

Intensivt. Cirka tio personer jobbar med tunnlarna dygnet runt. Foto: Mikael Anderson

Nya tunnelbanan

Staten, Region Stockholm, Stockholms stad, Järfälla kommun, Nacka kommun och Solna stad har tecknat avtal om att bygga ut tunnelbanan. Det innebär att:

Tunnelbanans blå linje byggs ut från Akalla till Barkarby i norr, men också till Slakthusområdet i Söderort samt till Nacka.

En helt ny gul linje byggs, som ska gå från Odenplan till Arenastaden i Solna, och även kopplas samman med gröna linjen i Söderort.

Det ska också byggas en helt ny tunnelbanelinje från Fridhemsplan via Liljeholmen till Älvsjö med sex stationer.

Totalt byggs tre mil spår och 18 nya stationer bildas.

Kommunerna har också förbundit sig att bygga nya bostäder i tunnelbanans influensområde.

Källa: nyatunnelbanan.sll.se

Visa merVisa mindre

Få sms innan sprängning

Det går att få ett sms som varnar 30 minuter inför varje sprängning. Genom att gå in på nyatunnelbanan.servicevarning.se går det att fylla i sina uppgifter för att registrera sig.

När sprängningarna väl är färdiga är nästa steg att lägga spår, installera signalsystem, bygga plattformar och montera rulltrappor och hissar.

Det allra sista momentet är att provköra tågen och testa de tekniska systemen. Sedan kopplas nya tunnelbanan ihop med dagens.

Visa merVisa mindre