Malik Mire, Abshir Said, Ahmed Ibrahim och Saba Abraham är stolta över att få vara ledare på gården. Foto: Sacharias Källdén

Här styr ungdomarna själva upp gården

Tonåringar som redan är förebilder på Ungdomens hus axlar nu på allvar rollen som ledare. Med kärlek och stolthet vill de visa alla på gården och Älvsjös vuxna att unga kan ta ansvar.

  • Publicerad 20:00, 17 okt 2019

Det är åtta tonåringar, i åldrarna 15 till 19 år, som sen augusti har ett nytt ansvar på Ungdomens hus. Nu är de inte längre bara på gården Femte Elementet för att hänga, utan också för att vara ledare och förebilder för de andra ungdomarna. Ett förtroende de alla känner sig stolta över.

– Det kändes stort att bli utvald, att de ser att vi kan ta ansvar. Gården har gett mig så mycket, vi är som en stor familj, så det här är ett litet sätt att ge något tillbaka, säger Latib Kiberu. 

Han är en av de unga ledarna som personalen på Ungdomens hus handplockade och intensivutbildade under två dagar i slutet av sommaren. 

Sköter fiket och fixar aktiviteter

Målet var att ge ungdomarna en större kunskap om ledarskap, våld och våldets konsekvenser, normer och genus och hur man som åskådare kan agera när det till exempel utbryter ett bråk.

– Det här är ungdomar som vi sett genom åren som tagit ett steg framåt och som har ledarskapet i ryggmärgen. Vi ville utbilda dem för att ge dem redskap så att de verkligen kan vara positiva förebilder och för att kunna ge dem större ansvar, säger fritidsledaren Wangeci Bengtsson.

Lyckad satsning skapar lugn på Ungdomens Hus

Förebild. “Vi vill visa vuxna att det finns unga som gör bra saker också, som kämpar för andra” säger Malik Mire. Foto: Sacharias Källdén

Fiket. Saba Abraham och Abshir Said hjälper till i kassan och gör toast. Foto: Sacharias Källdén

Nu står ungdomarna själva i kaféet, sköter musiken och leder en del av gårdens aktiviteter, som fredagarnas spontanfotboll i Solbergaskolan. De är också med och hjälper till vid evenemang som helgens disco för unga med funktionsnedsättning. På höstlovet ska de fixa danstävling. Men framför allt visar de gårdens andra besökare vägen framåt.

– Om en kompis visar vad som är rätt blir det bättre än när en ledare säger till. Jag hade själv lyssnat mer på en ungdom. Nu vill andra också bli den här personen som kan vara en ledare och klara den nivån, säger Malik Mire.

Vill ändra Älvsjös bild av gården

Ungdomarna är också överens om att det är viktigt att ändra vuxenvärldens bild av unga i Älvsjö och av Ungdomens hus.

– Det här är mitt andra hem. Vi vill visa att det är ett bra ställe där det är lugnt, där man kommer överens. Jag ser inte det här som ett jobb utan gör det här för att jag älskar det här stället, säger Saba Abraham.

Åldersgräns på ungdomsgården och belysning ska göra Älvsjö tryggare

På Ungdomens hus hoppas personalen att den första kullen unga ledare ska kunna utbilda andra ungdomar till ledare nästa år. Förhoppningen är att länsstyrelsen, som följer projektet med intresse, ska vilja stötta det så att arbetet kan hållas levande och utvecklas.

– Vi vill skapa en tradition och kultur här där ungdomarna själva tar ett aktivt ansvar för sin fritid och värnar om området och den yngre generationen, säger fritidsledaren Fahmi Berzizoui.

Älskar gården. Saba Abraham, Ahmed Ibrahim, Sara Hallin, Malik Mire och Abshir Said är fem av åtta unga ledare som ska visa vägen på Ungdomens hus. Foto: Sacharias Källdén

Om unga ledare

I augusti utbildade Ungdomens hus i Älvsjö åtta ungdomar i ett ledarskapsprogram.

Utgångspunkterna var ämnen som våld, normer, genus och Barnkonventionen.

Att ha unga ledare är en del av gårdens arbete med att förebygga våld. Gården vill också ge ungdomarna inflytande och ansvar.

De unga ledarna sköter nu bland annat kaféet och är med och arrangera aktiviteter.

Målet är att ungdomarna med sitt engagemang ska bidra till en positiv förändring i stadsdelen.

Latib Kiberu, Malik Mire, Sara Hallin, Saba Abraham, Abshir Said och Ahmed Ibrahim. Foto: Sacharias Källdén