NEKTAR. Svartpälsbiet har en lång tunga som gör att den kan suga nektar ur blommor. Foto: Miguel Jaramillo

Här surrar en sällsynt Solnabo

När Solna genomförde sin insektsinventering blev det jackpot. Bland blommorna surrade det sällsynta svartpälsbiet.

  • Publicerad 06:53, 9 sep 2019

Det oerhört glädjande att få reda på att svartpälsbin lever i Solna.

Solna stad genomför varje år en artinventering för att kontrollera den biologiska mångfalden i kommunen.

– Vi undersöker olika djurgrupper varje år. Sedan följer vi upp efter ett antal år för att se hur arten har utvecklats, säger Solnas kommunekolog Veronica Gelland Boström.

I år låg fokus på sandlevande och pollinerande insekter. Fällor placerades ut på tio platser i kommunen. Dessutom gjordes en separat efterforskning av svartpälsbin.

– För några år sedan anmäldes det observationer av svartpälsbin på två ställen i Solna. Men när länsstyrelsen förra året gjorde en inventering i nationalstadsparken hittade man inte några svartpälsbin i Solnas del av parken, säger Veronica Gelland Boström.

Upptäcktes i hage

Förekomsten är svartpälsbin har minskar kontinuerligt i Sverige de senaste decennierna. Arten är rödlistad och förekommer bara på några få platser. När den svartpälsbin upptäcktes i Sollentuna för några år sedan blev det stor uppståndelse.

I år gav sig Veronica Gelland Boström och konsultföretaget Calluna ut på en specialjakt efter svartpälsbin. Och så, i en fårhage vid Överjärva gård, hände det – ett svartpälsbi.

– Det var verkligen en glad överraskning, säger Veronica Gelland Boström

Sedan dök det upp fler svartpälsbin i Ulriksdals naturreservat, på Tivoliudden och till och med i Huvudsta.

– Det oerhört glädjande att få reda på att svartpälsbin lever i Solna och att vi kan göra insatser för att hjälpa dem, säger Victoria Johansson (MP), ordförande för Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Runt årsskiftet är rapporten om artinventeringen klar. Då presenteras också förslag om vad som kan göras för att svartpälsbiet och andra insekter ska fortsätta att trivas i Solna.

Foto: Miguel.Jaramillo

En hotad art

Svartpälsbiet påminner en del om humlor. Arten trivs i sandiga miljöer med gott om blommor.

Tungan är lång, omkring 12 mm, vilket gör att den kan suga nektar ur djupa rörformiga blommor. 

I Sverige finns biet i östra Blekinge, Kalmartrakten, Stockholmsområdet och på Öland och Gotland.

Svartpälsbiet är rödlistat vilket betyder att arten är sårbar.

Stockholm Direkt