Här utökas infartsparkeringarna – när Ekerövägen byggs om

De tre mest populära infartsparkeringarna byggs ut ordentligt senare i år – och busslinjen på färjan snabbas på. Kommunen hoppas nu att fler väljer bussen när Ekerövägen byggs om.

  • Publicerad 01:15, 15 apr 2019

Vi måste få ner antalet resenärer i bil.

Behovet av strategiskt belägna infartsparkeringar på öarna har blivit närmast akut. Inte minst sedan det nyligen blev känt att framkomligheten genom Drottningholmsområdet troligtvis blir sämre än väntat när Ekerövägen ska breddas. I början av mars kunde Mälarö Tidning berätta att busskörfältet mellan Kanton och Nockeby kommer att stängas av helt eller delvis i två år för att ge entreprenören plats att genomföra bygget.

Ett av kommunens få medel för att minimera trafikkaos under byggtiden är att skapa infartsparkeringar. Den senaste tiden har kommunledningen haft otaliga interna och externa möten med bland andra Trafikverket, SL och privata markägare. Nu börjar det ge resultat.

Senare i år kommer tre av de större infartsparkeringarna – Träkvistavallen, Svanhagen och Tappström – att utökas med drygt 200 platser för de Ekeröbor som vill ställa bilen på öarna och fortsätta med bussen in till stan. De tre parkeringsytorna har i dag sammanlagt drygt 400 platser.

– För att det ska gå snabbt har vi tittat där vi har rådighet, alltså där vi helst äger mark eller där det är detaljplanelagt och sett en möjlighet att utöka de här mest populära infartsparkeringarna. Vi har inte tagit något beslut än och det finns inga bygglov, men vi jobbar med det just nu, säger Sara Gahm, exploateringsstrateg på Ekerö kommun.

Först krävs marklov och projekteringsunderlag för att kunna passera byggnadsnämnden, men de första åtgärderna ska vara klara under senhösten, hoppas kommunen.

P-platser byggs ut

För att utrymme ska kunna frigöras kommer parkeringsplatserna att byggas ut och effektiviseras. På Träkvistavallen ska exempelvis refuger och buskar tas bort.

– Det är viktigt att man har en infartsparkering nära sitt hem, då blir det som mest avlastande, säger Sara Gahm.

Men förhandlingar pågår även om ytterligare platser för fler infartsparkeringar, berättar kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M).

– Vi tittar brett på många platser. Sedan förväntar vi oss också att Trafikverket jobbar fram en större infartsparkering i anslutning till etableringsområdena på Lovö, för vi behöver ännu mer. Problem kommer att uppstå omedelbart, säger han.

Hur bråttom är det?

– Det är jättebråttom.

Den sedan länge påtänkta busslinjen via Slagstafärjan är en annan åtgärd som skulle kunna dämpa kaoset på Ekerövägen. För bara några månader såg det ut som att busslinjen skulle dröja först till nästa år på grund av en konsultutredning. Men nu ser det ut att kunna gå snabbare än så.

– Problemet tidigare har varit att ledbussarna skrapade i magen, men nu är förhoppningen att trafikkontoret ska komma fram till en lösning med vanliga bussar i stället, säger Adam Reuterskiöld.

Om allt går väl kan en busslinje över sundet sättas igång under senhösten.

– Vi måste få ner antalet resenärer i bil. Det är fysiskt omöjligt att lösa det på något annat sätt. Det kan vara bra att samåka i större utsträckning eller åka andra tider om man kan det, säger Adam Reuterskiöld.

”Tuff utmaning”

– Allt det här kommer att bli en tuff utmaning och sätta press på våra medborgare. Det blir pest under byggperioden, men sedan blir det avsevärt mycket bättre.

Om fler infartsparkeringar verkligen ska ha någon effekt mot trafikkaos krävs just att fler ställer bilen och väljer bussen i stället. Men finns det kapacitet för en plötsligt utökad busstrafik? Jorå, menar Izhak Dan, kundservicechef på Arriva.

– Vi har en reservkapacitet så att vi skulle kunna klara en ökning i resandet. Om det inte räcker får vi och SL tillsammans med kommunen ta fram en extra beställning, så får vi se hur vi klarar det, säger han.

Men finns depåplatser för fler bussar om fler ställer bilen?

– Det beror på, det är klart att det finns begränsningar. Men vi har flera depåer i närområdet, bland annat en uppställningsplats i Alvik. Så vi skulle kunna ha uppställningsplatser på flera ställen, säger Izhak Dan.

Ekerövägen byggs om

Ekerövägen mellan Nockeby och Tappström byggs om till en fyrfilig väg med två filer åt vardera håll. Broarna breddas och byts ut och Lindö tunnel får ett extra tunnelrör. Tappströmsrondellen får en planskild gång- och cykelpassage.

Hela bygget beräknas vara klart i slutet av 2021.

Kollektivkörfältet nu öppet för bilar

Nyheter Med byggarbeten påverkas framkomligheten i morgontrafiken. Nu beviljar länsstyrelsen ett undantag och låter bilister köra i kollektivkörfältet på Ekerövägen.onsdag 3/6 16:58

Munsös äldre skolbarn tvingas flytta

Nyheter Ska ske till hösten Protesterna gav inte den effekt aktionsgruppen Rädda Munsö skola hade hoppats. Men när det politiska beslutet togs om skolflytten undantas de yngre eleverna.onsdag 3/6 11:06

Senaste numret

Gilla oss på Facebook

Stockholm Direkt