Här leds gång- och cykeltrafiken om. Foto: Hanna Thåström

Här väntar nytt byggstök med Förbifart Stockholm

Vid Kungens kurva kommer jätteprojektet att ta nya kliv framåt under hösten.

  • Publicerad 15:45, 9 sep 2019

Det är längs med E4/E20 mellan Bredäng och Kungens kurva som Trafikverket nu meddelar att jätteprojektet Förbifart Stockholm plöjer vidare.

Nu öppnar jätterondellen vid Kungens kurva

Nu handlar det om att bygga nya upp- och nedfarter till E4 Förbifart Stockholm i höjd med Storsätragränd och Smista allé.

Redan innan sommaren stängdes bland annat de högra körfälten i vardera riktning och nu kommer arbetet på platsen att märkas på allvar med spontarbeten, borrningar och byggtrafik. Det kommer även sprängas och då stängs E4/E20 av tillfälligt i cirka tio minuter. Enligt Trafikverket kommer det sprängas max två gånger per dag och dessa ska ske vid klockan 10, 14 eller 19.30.

Stängt var det här. Gång- och cykeltrafiken leds om. Foto: Trafikverket

I samband med det nya arbetsområdet har även gång- och cykelvägen längs E4/E20 mellan Smistavägen och Stensätravägen stängs av. Istället hänvisas gående och cyklister till en tillfällig gång- och cykelväg längs med Skärholmsvägen enligt trafikverket. Så ska det vara i 2,5 år innan arbetet med en ny gång- och cykelväg längs E4/E20 är klar, alltså i årsskiftet 2021/2022 enligt Per Lunde, projektledare på Trafikverket.

Foto: Trafikverket

Arbetet i området kommer pågå fram till 2023. När bygget är klart kommer på- och avfarterna till E4 Förbifart Stockholm ligga strax söder om Bredängs trafikplats. Nedfarten till höger i bilden ovan norr ut, där nästa avfart blir trafikplats Lovön. Uppfarten från E4 Förbifart Stockholm, till vänster i bilden, blir anslutningen till E20 mot Stockholm enligt Trafikverket.