Förbud. M och KD har gett kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett tiggeriförbud på vissa återvinnings och pantstationer i Täby. På bilden till vänster: Tobias Karlström (KD), Erik Andersson (M) och Patric Hamilton (M).

Här vill M och KD se ett tiggeriförbud i Täby

Täby kommun kan införa ett tiggeriförbud på vissa återvinningsstationer. Igår röstades det igenom att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna, efter ett förslag från M och KD

  • Publicerad 10:19, 4 jun 2019

Flera kommuner diskuterar nu frågan om ett tiggeriförbud. Igår togs beslutet i kommunstyrelsen i Täby att utreda om det är möjligt att införa ett tiggeriförbud på vissa återvinnings- och pantstationer i Täby.

– Vi tycker att det är orimligt att Täbyborna inte kan känna sig trygga när de ska besöka återvinnings- och pantstationer, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

KD och M, som är överens i frågan, menar att de tagit beslutet om att utreda tiggeriförbudet efter att de sett att det är ett stort problem i Täby.

– Vi har diskuterat med polisen och de har bekräftat att det är ett trygghetsproblem och vi som politiker har ett ansvar för Täbyborna. Det här skulle underlätta polisens arbete, säger kommunalråd Tobias Karlström (KD).

– Det kostar även kommunen mycket i form av sanering, då många bosätter sig i skogarna runt återvinnings- och pantstationer, säger Erik Andersson.

"Det M och KD vill ha ett tiggeriförbud och vi säger nej till detta"

Nu ges kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna. Utredningen kommer att se över på vilka platser ett förbud kan införas på.

Förslaget från M och KD är att det ska gälla både aktivt, alltså när du går fram och ber om pengar, och passivt tiggeri, när personen sitter stilla och tigger. De vill även att det ska gälla hela området runt återvinnings- och pantstationerna – även parkeringar och entréområden utanför butiker.

Kan förbudet i framtiden även gälla andra delar av Täby?

– Först ska vi utreda och införa det här och senare får vi se om det är nödvändigt på andra ställen för att värna tryggheten, säger Erik Andersson.

Hans Ahlgren, kommunalråd och gruppledare i Liberalerna, ställer sig inte bakom utredningen.

– Vi är väldigt tydliga. Det M och KD vill ha är ett tiggeriförbud och vi säger nej till detta, säger han.

Han säger att han förstår att Täbybor kan känna sig otrygga, men menar att de vill bemöta människor som tigger på ett annat sätt.

– Vi föreslår istället att socialtjänsten söker upp de som tigger och de som är hemlösa och informerar dem om våra regler och lagar och vid behov erbjuder eventuellt stöd, säger han och fortsätter:

– M och KD kommer med ett enkelt förslag till lösning på ett komplext problem. Vi liberaler menar att det inte löser grundproblemet, säger han.

Centerpartiet reserverade sig i frågan.

"Ett förbud mot tiggeri på kommunal nivå är lika verkningsfullt som att förbjuda någon från att vara olycklig", skriver Centerpartiets Annica Nordgren i ett pressmeddelande.

Hur ser ni på att Liberalerna och Centern reserverar sig till beslutet?

– Vi ser inte det som problematiskt, det är en värderingsfråga. Vi som parti tycker att trygghetsfrågan är viktigt, säger Erik Andersson (M).

Utredningen och förslag till beslut ska redovisas i kommunstyrelsen i september 2019

Stockholm Direkt