Skiss på hur Stockholmshus kan se ut, från ett annat projekt. Foto: Svenska Bostäder/Stockholm stad

Här vill staden bygga nya hyresrätter i Hässelby

86 hyresrätter i tre bostadshus är planen som staden vill sätta i verket mellan Melonparken och Friherregatan. Men pulkaåkare kan vara lugna, backen blir i alla fall delvis kvar.

  • Publicerad 16:33, 6 nov 2018

Tanken är att bygga tre flerfamiljshus, så kallade "Stockholmshus" med totalt 85 hyresrättslägenheter. Den tilltänkta platsen är det kuperade området mellan Melonparken och Friherregatan i Hässelby gård. Det är Svenska Bostäder som vill bygga husen.

Nu byggs de ”billiga” Stockholmshusen

Den 15 november väntas exploateringsnämnden klubba igenom markanvisningen för platsen vilket innebär att arbetet med att ta fram en detaljplan kan starta.

– Vi brukar räkna med att detaljplanearbetet tar ungefär 18 månader, sedan kan ju detaljplanen överklagas. Men förutsatt att allt går som det ska kan det bli byggstart tidigast 2020, säger Margaretha Larsson Almqvist, handläggare på exploateringskontoret.

Boende brukar åka pulka där, kommer den finnas kvar?

– Vi har försökt pressa upp husen mot Friherregatan och från början ville Svenska Bostäder ha fyra hus men vi har begränsat dem till tre hus. Så gångvägen på östra sidan ner för slänten kommer vara kvar så förhoppningsvis kan man fortsätta att åka pulka där.

Förutsatt att detaljplanearbetet och bygglovet klubbas enligt plan kan inflyttning ske tidigast 2022.

Stadens "billiga" hyresrätter blir dyrare än tänkt

Här är årets första vaktparad

Nyheter SE FILM: Livgardet blåser en vacker vårfanfar Ett säkert vårtecken - idag var det dags för årets första vaktparad i Stockholm.onsdag 24/4 13:27

De vill öppna upp för cyklar i SL-trafiken

Nyheter Cykelställ på bussar och spårtrafiken – gratis lånehojar Liberalerna i landstinget vill att det ska bli lättare att ta med cykeln i kollektivtrafiken i Stockholm.onsdag 24/4 12:35