Sveaplans gymnasium. Foto: Andreas Jennische

Hård kritik mot ny skolbyggnad i Vasastan

En ny grundskola planeras vid Roslagstull, bra i sig tycker Skönhetsrådet. Mindre bra är att den delvis är ful och dåligt placerad.

  • Publicerad 11:29, 30 jan 2019

Skönhetsrådet anser att utsikten från Cederdalsgatan, som snart kommer vätta mot Sveaplans grundskola, riskerar att bli förstörd om skolan byggs så som det är tänkt.

Vasastans nya grundskola ska flytta in på Sveavägen 160, in i byggnaden där Sveaplans gymnasium och Norrmalms gamla flickskola tidigare hållit hus och där Socialhögskolan vid Stockholms universitet är nu för tiden.

Sisab, som ansvarar för bygget, vill renovera byggnaden invändigt och även bygga till ett hus på skolgården där det ska bli matsal och några fler lektionssalar.

Olika design på husen

Det är det nya lilla huset som Skönhetsrådet stör sig på. Det har nämligen en helt annan design än den klassiska skolbyggnaden från 1936 – som är blåklassad (den högsta kulturmärkningen). Rådet bedömer att det nya huset kommer "inkräkta" på ögats fröjd, speciellt när den placeras mitt framför skolan, sett från Cederdalsgatan.

– Sveaplans gymnasium tillhör ju en av de främsta funktionalistiska byggnaderna i Sverige. Den är en tidig representant för 'funkis'arkitektur och är värdefull, säger Henrik Nerlund, sekreterare på Skönhetsrådet.

– Eftersom skolan är så speciell är det svårt att lägga en annan byggnad framför som har en stark egen form utan att det inkräktar på hur man ser byggnaden. Det känns viktigt att man bugar sig lite grann för den här kulturhistoriska byggnaden.

Skönhetsrådet föreslår istället att extrabyggnaden placeras bakom skolan och utformas så att den samspelar mer med ursprungsbyggnaden, något som Sisab – som själva beställt Skönhetsrådets analys – får ta ställning till härnäst.

Byggnadens historia

Ritades av arkitekterna Helge Zimdal och Nils Ahrbom och räknas som en av funktionalismens mest värdefulla kulturhistoriska byggnader i Stockholm. 

Den togs första gången i bruk våren 1936 och hette på den tiden namnet Stockholms högre allmänna läroverk för flickor på Norrmalm, vilket var det första statliga flickläroverket i Stockholm.

År 1970 blev skolan vuxengymnasium som fick namnet Sveaplans gymnasium.

Gymnasiet lades ner år 1988.

Lokalerna renoverades år 1996 med hjälp av den då 90-årige Nils Ahrbom.

Idag har Stockholms universitet sin institution för socialt arbete i byggnaden, men kommer flytta ut för att göra plats för grundskola inom kort.

Källa: Wikipedia/Riksarkivet