övergivet. Vi berättade för ett år sedan om hemlösheten i Stockholm och följde med när Gislea Bergfors och Jorge Castellano på Stockholms stads uppsökarenhet besökte ett övergivet husvagnsläger. Foto: Andreas Enbuske

Hårdare tag mot husvagnslägren

Hårdare tryck på EU och fler avhysningar. Men socialborgarrådets nya giv mot tiggeri innebär också gratiskurser i exempelvis sömnad.

  • Publicerad 09:15, 7 feb 2014

Kåkstadsliknande husvagnsläger och tiggare på trottoarerna. har tidigare skrivit om att hemlöshet och EU-migranter som tigger är något som får många stockholmare att känna både vanmakt och empati och att det sätter tryck på våra politiker att agera.

– Jag pratar om den här saken varje dag, både med andra politiker och med vanliga stockholmare, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr.

Enligt Anna König Jerlmyr lovar man att göra mer. På kort sikt ska staden bli mer konsekvent när det gäller att upplösa husvagns-, bil- och tältläger som uppstår runt om stan.

– Vi kan inte acceptera sådana boendemiljöer. Dels får man rent juridiskt inte bosätta sig var man vill, dels gör vi det av humanitära skäl. Vi kan inte acceptera att det skapar risk för bränder eller smittspridning på de här platserna. Vi kommer att jobba mycket mer med avhysningar framöver, säger hon.

Det är en åtgärd som får kritik från bland annat Vänsterpartiet som hellre ser att staden ordnar uppställningsplatser med toaletter och duschar, men socialborgarrådet säger nej.

– Då accepterar vi de här miserabla boendemiljöerna, säger hon.

Samtidigt ska staden utreda om det går att erbjuda försörjningsalternativ till tiggeri för de EU-migranter som vistas här. Till exempel kan det bli aktuellt att staden erbjuder kortare kurser här i Stockholm som EU-migranterna sedan kan använda i sitt hemland. En sak som diskuteras är sömnadskurser, främst för romska kvinnor.

– Många är duktiga på sömnad, det skulle kunna bli en grund för arbetstillfällen i hemlandet och det skulle i sådana fall ske i regi av frivilligorganisationer med stöd av staden, säger Anna König Jerlmyr.

Snickeri eller andra typer av hanterverkskurser är något annat som staden kan komma att titta närmare på.

– Hjälp till självhjälp är något vi ska jobba mer med, säger Jerlmyr.

Centerpartiets förslag på en utökad tak över huvudet-garanti stöder hon inte.

– Det här är personer som inte är hemlösa i sina hemländer. De kommer hit för att försörja sig och då är det viktigare att hitta vägar till försörjning. En tak över huvudet-garanti kan snarare skapa en inlåsningseffekt, säger hon.

Ett förbud mot tiggeri är inte heller aktuellt.

– Nej, vi skapar hellre alternativ till tiggeri än förbjuder det. Det är orimligt med ett sådant förbud, det är som att förbjuda fattigdom, säger hon.

Fakta

Så vill ditt parti hjälpa tiggande EU-migranter

Moderaterna

"Stockholm tar ett större ansvar än någon annan stad i Europa. Om en person är i behov av akut stöd ger vi alltid hjälp med hemresa eller andra insatser. På ett år har vi ökat boendeplatserna på Vinternatt från 44 till 64. Vårt uppsökande arbete säkerställer att inga barn och unga finns i den här miljön eller att någon fryser ihjäl. Det viktigaste vi kan göra är att höja utbildningsnivån i hemländerna samt att göra insatser som kan leda till jobb."

Anna König Jerlmyr, som inte längre ger pengar direkt till tiggare utan till organisationer med kompetens att jobba med gruppen.
 

På väg till Bryssel

Den 11 februari talar Anna König Jerlmyr i Bryssel inför EU-kommissionen om att tiggeri är en konsekvens av att länder i EU inte tar det ansvar de förbundit sig att göra genom fördragstexter. ’’Vi måste möta fattigdomen i hemländerna och hitta konstruktiva sätt att hjälpa länder som Rumänien och Bulgarien. Till exempel handlar det om att minska korruptionen och säkerställa att de biståndspengar som redan finns når de byar det är tänkt’’, säger Anna König Jerlmyr.

Folkpartiet

"Projekt Vinternatt är bra, det ger tak över huvudet på kort sikt. Störst effekt på lång sikt ger insatser som ger vägar till försörjning, likt projektet Crossroads. Men vi tar ett ansvar som deras hemländer borde ta. Rumänien måste förbättra tillgången till utbildning, bostäder sjukvård och jobb för den romska befolkningen."

Lotta Edholm, som ofta ger pengar till tiggare.
 

Kristdemokraterna

"Det är avgörande att regeringarna i Rumänien med flera länder tar frågan om fattigdom på betydligt större allvar och använder tilldelade EU-medel på ett mer ansvarsfullt sätt så att de kommer de allra fattigaste till del."

Ewa Samuelsson, som oftast ger pengar.

Socialdemokraterna
"Staden gör för lite. Det bor folk i vad som liknar kåkstäder mitt i smällkalla vintern. Det minsta man kan göra är att skapa fler härbärgesplatser, man ska kunna sova under något sånär drägliga förhållanden. Det viktigaste på lång sikt är att bekämpa fattigdomen och fördomarna i dessa personers hemländer."

Roger Mogert, som ganska sällan ger pengar.

Vänsterpartiet

"Politiken måste göra mer. Alla måste ges rätt till plats på härbärge. Staden borde också ordna uppställningsplatser för husvagnar, med vatten, toaletter och duschar. På lite längre sikt krävs fler arbetssökarverksamheter och att Sverige pressar Rumänien och Bulgarien att förbättra situationen för romerna."

Ann-Margarethe Livh, som ofta ger pengar.

Centerpartiet

"Staden kan göra mer. Först och främst vill vi ha en tak över huvudet-garanti för alla. Vi tycker att staden ska se till att alla har en trygg plats att sova på.  På lite längre sikt handlar det om att bygga fler bostäder och sänka trösklarna till arbetsmarknaden."

Per Ankersjö, som ger pengar ibland.

Miljöpartiet

"Staden kan göra mer. Vi vill att staden anställer uppsökare som talar romani chib, att staden minst fördubblar platserna på Vinternatt och överväger en tak över huvudet-garanti för alla. Vi vill också se ekonomiskt stöd till mediciner för EU-medborgare. Långsiktigt är det viktigaste att få fler i arbete genom EU-samarbete."

Stefan Nilsson, som ger pengar ibland.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.