Ordningsvakter kommer att finnas på gator och torg runt Hässelby gård i minst tre år till. Trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) gör bedömningen att de behövs i området. Foto: Sacharias Källdén

Hässelby gård får ordningsvakter – i tre år till

Hässelby gårds torg kommer ha kvar sina ordningsvakter — i minst tre år till. "Polisen gör bedömningen att området är fortsatt drabbat av ordningsstörningar", säger Erik Slottner (KD).

  • Publicerad 16:47, 3 sep 2019

Sedan september förra året har Hässelby gårds torg varit ett LOV 3-område, vilket betyder att staden haft ordningsvakter på platsen för att upprätthålla lag och ordning.

Tillståndet gällde i ett år, vilket betyder att det skulle gått ut nu i veckan – men nu har polisen beslutat att förlänga tillståndet till 2022.

– Det betyder att ordningsvakterna kan fortsätta verka i området, och det spelar en stor roll för tryggheten. Polisen gör bedömningen att Hässelby gård är fortsatt drabbat av ordningsstörningar och att ordningsmakt behöver vara närvarande, och vi gör samma bedömning, säger Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

Betyder det att det gett resultat att ha ordningsvakter på plats?

– Någon statistik på det finns inte, eftersom polisområde Vällingby, där Hässelby gård ingår, bara mäter brottsstatistik i hela området. Däremot har vi haft indikationer på att brottsligheten i City har minskat sen ordningsvakter kommit dit, säger Erik Slottner.

Ser över kameraövervakning

I nuläget finns 83 ordningsvakter fördelade över Stockholms LOV 3-områden, säger Erik Slottner, men han menar att förhoppningen är att de kommer vara 100 till årsskiftet.

– Det är viktigt att de finns på många olika platser. Därför är det viktigt att de nu kommit till Järva.

Vad händer i Hässelby 2022, när det nya tillståndet löper ut?

– Då får vi ansöka om förlängning, men min förhoppning är att vi då inte ska behöva göra ansökningar för specifika områden, utan att hela Stockholms kommun kommer vara ett LOV 3-område. Det skulle betyda att vi kan jobba mer flexibelt.

När det kommer till en mer långsiktig plan för att öka tryggheten i Hässelby, säger Erik Slottner att staden investerat i infrastruktur som möjliggör för kameraövervakning. Men om det kommer att införas är upp till polisen.

– Vår förhoppning är att fler kameror ska sättas upp i staden, men polisen får ta beslut om det behövs, säger han.

Nu kan det kosta att skippa läkarbesöket

Nyheter Regionen föreslår straffavgift för ogiltig utevaro Region Stockholm vill införa en obligatorisk avgift på 400 kronor för den som uteblir från ett läkarbesök utan giltigt skäl. Nu ska frågan prövas i Hälso- och sjukvårdsnämnden.måndag 20/1 16:44

Då öppnar nya polishuset i Rinkeby

Nyheter Vill anställa lokalbor: "Vi behöver mer mångfald inom polisen" Till sommaren ska det nya polishuset i Rinkeby stå klart, efter flera förseningar. Rekryteringen av tio nya anställda till bland annat receptionen är i full gång, och det är Rinkebybor som polisen är...måndag 20/1 16:39

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt