Intrång. Skylten markerar var vägen kommer att gå efter anpassningen. Foto: Linda Lundberg

”Hela huset blir blottat”

Stäketbron på väg 841 ska rivas och en ny ska byggas 40 meter söder om den befintliga. Väganpassningen kommer att leda väg 841 ungefär sju meter ifrån familjen Saaris kulturmärkta hus.

  • Publicerad 10:15, 19 jan 2018

För 19 år sedan flyttade Rebecca Saari till sitt hus med sin familj på Ärkebiskopens väg. Omgivna av slätter och skog bor de i ett hus från 1835 som är kulturmärkt.

– Vi flyttade hit på grund av husets läge. Vi bor på landet men ändå inte, säger Rebecca Saari.

I dagsläget skiljer en hög vall väg 841 från huset, men den vallen ska jämnas ut så att vägen hamnar på samma nivå som huset. När en ny bro byggs över Stäketsundet ska vägen anpassas efter den nya brons läge, och det kommer att leda den cirka sju meter ifrån familjen Saaris husknut.

Oroas över brunnen

När familjen Saari skulle bygga ut sitt hus för att slippa trängas på 60 kvadratmeter tog det fem år innan Upplands-Bro kommun gav dem bygglov, eftersom kulturmärkningen gör att de inte får göra vad de vill med utsidan.

– Det här godkände kommunen direkt. De tar bort sin policy. Hela huset blir blottat, säger Rebecca Saari.

Rebecca Saari känner dessutom oro för deras brunn som förser familjen med vatten.

– Det enda skyddet mellan vägen och vår brunn blir ett dike, och här ska de börja spränga år 2020.

Trafikverket har lovat dem en ny brunn om deras går sönder eller blir kontaminerad, men det stillar inte Rebeccas oro, eftersom deras vatten kommer ifrån en huvudåder.

– Blir den kontaminerad finns det inget vatten att ta av. Då blir vårt hus som ett skal med el.

Rebecca Saari har skickat in sina synpunkter i flera omgångar och väntar nu på att få svar i mars.

– Jag känner panik. Om det blir så här vill jag flytta, men det vill inte resten av familjen, säger Rebecca Saari.

När en olycka sker på E18 tar all tung trafik väg 841 i stället, och vid broöppning står bilar med motorn på ända fram och förbi familjen Saaris hus. Bullernivåerna beräknas öka allteftersom trafiken beräknas öka, men familjen Saari har inte blivit lovade något bullerskydd.

Håller ner kostnaderna

Trafikverket följer de regelverk och rekommendationer som finns när det kommer till att bygga nya och säkrare vägar.

– Allting hänger ihop och utgår ifrån den nya bron. Vi har inte så många alternativ, säger Åsa Eriksson, projektledare på Trafikverket.

Anledningen till att den nya bron ska byggas på en ny plats, och inte på samma plats som den befintliga, är att det annars hade behövts en temporär öppningsbar bro under de två år som bron byggs. Kostnaderna står skattebetalarna för, så Trafikverket håller dem nere så mycket det går.

– Förslaget är att bron ska byggas i ett nytt läge, och på så vis halverar vi projektkostnaderna, säger Åsa Eriksson.

Från förslag till beslut

Än så länge är Trafikverket region Stockholms planer ett förslag. Berörda har fått lämna synpunkter som de ska få svar på i mars.

Länsstyrelsen ska därefter gå igenom alla synpunkter har bemötts och tagits i be­aktning.

Innan sommaren räknar Trafikverket region Stockholm med att skicka in förslaget till Trafikverket som är den högre instansen som tar beslutet.

Beslutet tas omkring årsskiftet 2018/2019.

Byggstart beräknas till år 2020.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Inbrottsvåg i Bålsta

Det svepte en liten inbrottsvåg genom Bålsta på söndagsmorgonen. Tre timmar, tre inbrott. Polisen undersöker möjligheten om brotten kan hänga ihop.måndag 21/5 11:30

Testa din första sving

Lördagen den 26 maj är det Golfens Dag. Bro-Bålsta Golfklubb hoppas på att många som aldrig testat förut ska komma förbi och göra det.fredag 18/5 12:00

Senaste numret

Bålstabladet