NYTT. SL har uppdaterat sina linjekartor och tidtabeller. Här är Stockholms län alla nya tidtabeller och linjesträckningar för busstrafiken som ska gälla 2019. Foto: Mostphotos

HELA LISTAN: Här är SL:s alla nya busslinjer i Stockholm 2019

Här är hela listan över Stockholms läns nya busslinjer när SL uppdaterar linjesträckorna och gör om i sina tidtabeller, som ska gälla under nästa år.

  • Publicerad 12:47, 9 nov 2018

Här ska SL köra fler bussar nästa år

Här är förändringarna som gäller Stockholm:

INNERSTAN

Linje 65 Fredhäll

Skeppsholmen Fredsgatan har stängts av för fordonstrafik och 65:an mot Skeppsholmen måste då läggas om. För att göra linjen tydligare går den i båda riktningar istället via Blekholmsterrassen – Klarabergsgatan. Detta kan ske när Klarabergsgatans ombyggnation till buss- och spårväg är slutförd. Linjen kommer att trafikera hållplatserna Centralen (på Klarabergsviadukten) och Sergels torg.

Linje 75

Ropsten - Stureplan - Hötorget - Cityterminalen startade 20:e augusti. Syftet är att ge boende i Norra Djurgårdsstaden fler resmöjligheter. Inledningsvis körs linjen i högtrafik mot Cityterminalen på morgonen och mot Ropsten på eftermiddagen. Jämfört med dagens kortturer på linje 55 tillkommer hållplatserna Regeringsgatan, Hötorget och Cityterminalen. Avsikten är att den nya linjen ska bli ett bra komplement till de befintliga linjerna 6 och 55.

NY LINJE 405 från Ektorp centrum – Moa Martinssons torg.

Linjen får 10-minuterstrafik under högtrafik och i mellantrafik 20-minuterstrafik i båda riktningarna. Linjen skapar möjligheter att avlasta Slussenterminalen och skapa nya målpunkter från Nacka/Värmdö. Under sommaren 2019 kommer linjen att utvärderas för att se om den ska fortsätta trafikeras. Ny linjesträckning: Ektorp C – Nacka forum – Sickla bro – Londonviadukten – Söder Mälarstrand – Västerbroplan – Mariebergsgatan – Moa Martinssons torg.

Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby

Ny nattlinje 590 Jakobsberg – Viksjö – Veddesta – Barkarby – Barkarbystaden. Nattlinje 591 får ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs station. Ny nattlinje i form av ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Viksjö-VeddestaBarkarby-Barkarbystaden. Den nya nattlinjen planeras så att den alltid står på plats vid ankommande linje 591 vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla. Linje 591 får kortare restid till Jakobsbergs station och Upplands Bro med ca 12 min.

Linje 639 Stockholm – Hallstavik

Fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station. Med förändringen får linjen två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. Ny starthållplats blir via Idrottsvägen/Långsjövägen. Anledningen till förslaget är kortare restider då gångavstånd till linjen är långa från bostadsområdet Västertorp alternativt kräver byten med kollektivtrafiken.

Linje 791 Stockholm C – Södertälje C

Linje 796 Stockholm C – Bremora

Linje 716 Tumba station – Bremora

Linje 718 Tumba station – Östra Storvreten

Sista avgången på linje 791 dras in alla vardagar ca kl. 04.47 från Centralen till Rönninge station samt sista avgången på linje 796 ca kl. 05.35. Avgången ca kl. 04.47 på linje 791 har lågt resande eftersom pendeltåget trafikerar parallellt samma sträcka och ger på så sätt resenärerna en snabbare resa. För att ersätta delsträckor på borttagen avgång på linje 791 och 796 sätts en ny avgång in på linje 716 ca kl. 05.24 samt en ny avgång på linje 718 ca kl. 05.24 från Tumba station till Bremora respektive Tumba station till Östra Storvreten.

SÖDERORT

Linje 134 Liljeholmen – Östbergahöjden

Turtätheten utökas alla vardagar till 20-minuterstrafik mellan ca kl. 20.30 till 22.00 i stället för dagens 30-minuterstrafik.

Linje 142 Telefonplan – Älvsjö station

Under högsommarperioden under rusningstrafik ökar turtätheten från 12- till 10minuterstrafik så att bättre passning till tunnelbanan uppnås.

Linje 143 Älvsjö station – Högdalen

Turtätheten utökas i eftermiddagsrusningen mellan Älvsjö och Högdalen till 12minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik mellan ca kl. 15.45 och 17.45.

Linje 172 Norsborg – Skarpnäck

Vardagar får linjen en ny tur från Norsborg mellan ca kl. 05.45–06.15 samt en ny tur från Skarpnäck mellan ca kl. 05.30-06.00 vilket genererar 10-minuterstrafik istället för 15minuterstrafik under tidsintervallen. Vidare får linjen två nya turer mellan ca kl. 19.00–20.00 vilket ger 15-minuterstrafik istället för 30-minuterstrafik. Lördagar och söndagar förlängs linjens 15-minuterstrafik från ca kl. 17.00 till ca kl. 19.00 på grund av trängsel.

Linje 173 Skarpnäck – Skärholmen

Linjen får en ny avgång lördagar och söndagar från Skarpnäck, vilket gör att 15minuterstrafiken startar ca 09.30 istället för ca kl. 10.00. Linjen får även förlängd 15minuterstrafik på söndagar för att minska trängsel samt få samma turtäthet som på lördagar.

Linje 181 Skarpnäck – Farsta strand

På lördagar får linjen 15-minuterstrafik i stället för 30-minuterstrafik mellan ca kl. 15.30– 18.00 för att minska trängsel.

Linje 188 Gullmarsplan – Sköndal

Linjen får 5-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik under morgonrusningen då det förekommer trängsel.

Linje 190 Centralen – Farsta strand

Linjen förlängs från Kilaberg till Hornstull eftersom anknytning finns till nattlinje 94 och ger en tryggare plats för resenären än vid Kilaberg. Detta förutsätter att hållplats Hornstull i riktning mot Farsta flyttas från Hornsgatan till hållplatsen på Långholmsgatan då det är en fördel att alla linjer över Liljeholmsbron går från samma hållplats. Förlängning av linjen gå vidare från Hägerstensvägen, vänster Södertäljevägen, Liljeholmsbron och till sluthållplats Hornstull och samma väg tillbaka till ordinarie körväg mot Farsta strand. Förlängning av linje 190 från Kilaberg till Hornstull

Ny Linje 804

Strandängarna – Gullmarsplan Linje 814 läggs ned på delen Strandängarna – Hedvigslund och ersätts av ny linje 804. Linje 804 framförs som idag från Strandängarna till Gullmarsplan med skillnaden att den inte framförs via Älta utan får samma linjeföring som linje 805 på delen Strandallén-Gullmarsplan och omvänt. Dessa två linjer bildar ett jämnt intervall på gemensam sträcka i båda riktningar och innebära fler turer och ökad tillgänglighet samt minska restiden för boende i Tyresö strand. Det blir en omfördelning från linje 805 till 804. Några avgångar i morgonens högtrafik flyttas över till linje 804. Under förmiddagens högtrafik överförs en del resurser från linje 805 som idag startar vid Tyresö skola. På delen Strandallén – Gullmarsplan ökar antalet turer med 4 avgångar och minskar med motsvarande antal avgångar vid hållplatserna Tyresö skola, Lagergrens väg samt Videvägen. Linjen kommer inte att trafikera hållplats Norra Sköndal ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Linje 716 Tumba station – Bremora

Linje 718 Tumba station – Östra Storvreten

Linje 791 Stockholm C – Södertälje C

Linje 796 Stockholm C – Bremora

Sista avgången på linje 791 dras in alla vardagar ca kl. 04.47 från Centralen till Rönninge station samt sista avgången på linje 796 ca kl. 05.35. Avgången ca kl. 04.47 på linje 791 har lågt resande eftersom pendeltåget trafikerar parallellt samma sträcka och ger på så sätt resenärerna en snabbare resa. För att ersätta delsträckor på borttagen avgång på linje 791 och 796 sätts en ny avgång in på linje 716 ca kl. 05.24 samt en ny avgång på linje 718 ca kl. 05.24 från Tumba station till Bremora respektive Tumba station till Östra Storvreten

Botkyrka

Linje 172 Norsborg – Skarpnäck

Vardagar får linjen en ny tur från Norsborg mellan ca kl. 05.45–06.15 samt en ny tur från Skarpnäck mellan ca kl. 05.30–06.00 vilket genererar 10-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik under tidsintervallen. Vidare får linjen två nya turer mellan ca kl. 19.00–20.00 vilket ger 15-minuterstrafik istället för 30-minuterstrafik. Lördagar och söndagar förlängs linjens 15-minuterstrafik från ca kl. 17.00 till ca kl. 19.00 på grund av trängsel.

Linje 713 Tumba station – Visättra sportcenter

Linjen får en ny avgång vardagar ca kl. 05.30 för att ersätta borttagen avgång ca kl. 04.47 på linje 791. Lördagar och söndagar får linjen en ny avgång ca kl. 08.00 från Tumba station till Visättra sportcenter.

Linje 725 Tumba station – Nytorp

Linjen får en ny avgång alla vardagar ca kl. 05.24 för att ersätta borttagen avgång ca kl. 04.47 på linje 791. Linje 727 Tumba station – Skanssundet Linjen får en ny avgång i vardera riktningen alla vardagar, vilket ger 60-minuterstrafik ca kl. 14.30–18.30.

Linje 716 Tumba station – Bremora

Linje 718 Tumba station – Östra Storvreten

Linje 791 Stockholm C – Södertälje C

Linje 796 Stockholm C – Bremora

Sista avgången ca kl. 04.47 på linje 791 dras in alla vardagar från Centralen till Rönninge station samt sista avgången på linje 796 ca kl. 05.35 eftersom pendeltåget trafikerar parallellt samma sträcka. För att ersätta delsträckor på borttagen avgång på linje 791 och 796 sätts en ny avgång in på linje 716 ca kl. 05.24 samt en ny avgång på linje 718 ca kl. 05.24 från Tumba station till Bremora respektive Tumba station till Östra Storvreten. Ny linje Ekerö C – Jungfrusund – färjan – Fittja Trafikförvaltningen för en dialog med Ekerö kommun samt Trafikverket om möjligheterna att trafikera med buss på färjan mellan Ekerö och Slagsta, bland annat i utgångspunkt i den förestående ombyggnationen av Ekerövägen vilket kommer att påverka trafiken in mot Brommaplan med försämrad framkomlighet. I nuläget pågår utredning om vilka infrastruktursatsningar som kommer krävas och om dessa är möjliga.

Danderyd

Linje 618 Danderyds sjukhus – Näsby park

När Roslags Näsbys trafikplats är klar kommer en förlängning av Täby allé att byggas och en ny hållplats tillkommer. Linjen trafikerar vardagar den nya hållplatsen på Täby allé. Linje

639 Stockholm – Hallstavik

Fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station. Med förändringen får linjen två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. Ny starthållplats blir via Idrottsvägen/Långsjövägen. Anledningen till förslaget är kortare restider då gångavstånd till linjen är långa från bostadsområdet Västertorp alternativt kräver byten med kollektivtrafiken.

Ekerö

Linje 301 Skärvik – Brommaplan

Linjen får en ny avgång vardagar från Tappström till Brommaplan ca kl. 08.20. Linjen får utökad turtäthet vardagar från ca kl. 13.45 på sträckan Brommaplan – Skärvik, vilket ger 20-minuterstrafik. Linjen får även en extra avgång ca kl. 15.25 från Ekerö centrum – Brommaplan vardagar för att minska trängseln på sträckan.

Linje 309 Kaggeholm – Brommaplan

Avgången 8.39 från Kaggeholm förlängs från Ekerö centrum till Brommaplan för att motverka trängsel. Ny linje Ekerö C – Jungfrusund – färjan – Fittja Trafikförvaltningen för en dialog med Ekerö kommun samt Trafikverket om möjligheterna att trafikera med buss på färjan mellan Ekerö och Slagsta, bland annat i utgångspunkt i den förestående ombyggnationen av Ekerövägen vilket kommer att påverka trafiken in mot Brommaplan med försämrad framkomlighet. I nuläget pågår utredning om vilka infrastruktursatsningar som kommer krävas och om dessa är möjliga.

Haninge

Nytt linjenät Handens stadstrafik 824 Handen – Vendelsö (– Tyresö) 829 Handen – Port 73 832 Åbylund – Västerhaninge 834 Handen – Svartbäcken 835 Länna/Vega – Jordbro (– Västerhaninge) 836 Handen – Söderby 837 Jordbro – Hermanstorp 838 Ny sträckning Jordbro – Port 73 841 Brandbergens centrum – Jordbro station (byter namn och sträckning) Linje 837 Jordbro – Vega Linjen kan jämföras med dagens 837 med en förlängning till Vega station. Linjen tar över delsträcka Vallavägen – Port 73 från dagens linje 835. Resväg: Jordbro station – Västerbommen – Haninge C – Port 73 – Vega. Tågpassning: Jordbro station, till-/från Stockholm. Turtäthet: 15-minuterstrafik i grunden, med ev. utökning i rusningstrafik för att minska trängsel. Linjen får fördubblad turtäthet mot dagens utbud.

Linje 838

Ny sträckning Jordbro – Port 73 Linje 841 Jordbro – Brandbergens centrum Linje 841 tas bort från dagens linjesträckning och ersätts av ny linje 838. Linjen kan jämföras med dagens 841 där linjesträckningen rätas ut längs västra sidan av Jordbro samt förlängs från Brandbergens C till Ica Maxi och Port 73. Detta är den linje som angör hållplats Sjukhusentrén, flera andra linjer passerar hållplats Handens närsjukhus på Dalarövägen ca 200 meter bort. Linjen tar över sträckan Jordbro station-Handen från linje 835, 841 samt sträckan Handen - Port 73 från linje 829. Resväg: Jordbro station – Nedergården – Haninge C – Brandbergen C – Ica Maxi – Port 73 – Handens närsjukhus. Turtäthet: 30-minuterstrafik i grunden, utökning dag till 15-minuterstrafik sträckan Handen – Port 73.

Linje 836 Norrby – Vega station

Linjen kan jämföras med dagens 836 men där start/slutstation blir Vega station. I framtiden föreslås denna linje förlängas i olika steg till Vendelsö. Resväg: Norrby – Vega station. Tågpassning: Tågpassning läggs i Vega station till-/från Stockholm. Detta göra att resor norrut förkortas för Norrbyborna. Turtäthet: 60-minuterstrafik, samma turtäthet linjen har idag.

Linje 832 Haninge – Brandbergen – Vega

Linjen kan jämföras med dagens 824 och ny linjesträckning via Vendelsö/ Mårtensberg till Vega Station. Linjen tar över sträckan Torvalla – Kulfångsgatan från linje 824 som kommer trafikera via Vendelsövägen – Dalarövägen (Handens närsjukhus) – ordinarie körväg Resväg: Vikingaskolan – Haninge C -Brandbergen C – Mårtensberg – Söderby – Vega station Tågpassning: Tågpassning vid Vega station till-/från Stockholm. Turtäthet: 30-minuterstrafik.

Linje 835 Vega – Länna

Linjen kan jämföras med dagens linje 835 på sträckan Vardövägen (Truckvägen) - Vega Resväg: Vardövägen (Truckvägen) – Söderhagsvägen – Vega station Tågpassning: Tågpassning vid Vega station till-/från Stockholm. Turtäthet: 30-minuterstrafik i grunden, sträckan Vardövägen – Vega station förstärks under rusningstid och får 15-minuterstrafik. Linje 824 Handenterminalen – Tyresö strand Linjen får fler turer under kvällstid på delsträckan Strandängarna – Tyresö centrum.

Ny linje 826 Jordbro station Ö – Albyberg

Ny linje 826 kommer att trafikera mellan Jordbro station Ö till Albyberg. Delsträckan och fyra turer på linje 827 till/från Jordbro station V – Lillsjövägen till/från Albyberg tas bort. Dagens linjesträckning inne i Albyberg bibehålls.

Linje 842 Jordbro företagspark – Brandbergen

Linje 842 får en extra avgång i båda riktningar samt förlängs till/från Sågen och därmed trafikera samma sträcka som linje 824 mellan Brandbergen C – Sågen. Tillkommande körsträcka: Vendelsö skolväg-Vendelsömalmsv(v) – Vendelsöv-Söderbyleden(v) – ord körsträckning. Hållplats Söderbyleden tas bort. Tillkommande hållplatser: Sågen, Skomakarvägen, Djurgårdsvägen, Klenavägen, Tyrestavägen, Eversbergsvägen, Kulfångsgatan.

Huddinge

Linje 172 Norsborg – Skarpnäck

Vardagar får linjen en ny tur från Norsborg mellan ca kl. 05.45–06.15 samt en ny tur från Skarpnäck mellan ca kl. 05.30–06.00 vilket genererar 10-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik under tidsintervallen. Vidare får linjen två nya turer mellan ca kl. 19.00–20.00 vilket ger 15-minuterstrafik istället för 30-minuterstrafik. Lördagar och söndagar förlängs linjens 15-minuterstrafik från ca kl. 17.00 till ca kl. 19.00 på grund av trängsel.

Linje 173 Skarpnäck – Skärholmen

Linjen får en ny avgång lördagar och söndagar från Skarpnäck, vilket gör att 15-minuterstrafiken startar ca 09.30 istället för ca kl. 10.00. Linjen får även förlängd 15-minuterstrafik på söndagar för att minska trängsel samt få samma turtäthet som på lördagar.

Linje 704 Fruängen – Björnkulla

Linjen får två nya turer på vardagar mellan ca kl. 14.00–15.00 från Björnkulla till Fruängen samt en ny tur från Fruängen till Björnkulla ca kl. 08.20 för att motverka trängsel när skolorna börjar och slutar. Trafiken utökas lördags- och söndagsmorgnar till 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik eftersom nya bostäder tillkommit i Visättra ängar.

Linje 705 Stuvsta station – Solgård

Linjen får 15-minuterstrafik istället för 30-minuterstrafik vardagar från Solgård få mellan ca kl. 07.00–07.30.

Linje 713 Tumba station – Visättra sportcenter

Linjen får en ny avgång vardagar ca kl. 05.30 för att ersätta borttagen avgång ca kl. 04.47 på linje 791. Lördagar och söndagar får linjen en ny avgång ca kl. 08.00 från Tumba station till Visättra sportcenter. 20(50)

Linje 714 Huddinge station – Flottsbro

Linjen får utökad kvällstrafik vardagar till 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik mellan ca kl. 19.00–22.00. Linjen får utökad trafik på lördagar och söndagar till 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik mellan ca kl. 10.00–18.00. Linje 716 Tumba station – Bremora

Linje 718 Tumba station – Östra Storvreten

Linje 791 Stockholm C – Södertälje C

Linje 796 Stockholm C – Bremora

Sista avgången ca kl. 04.47 på linje 791 dras in alla vardagar från Centralen till Rönninge station samt sista avgången på linje 796 ca kl. 05.35 eftersom pendeltåget trafikerar parallellt samma sträcka. För att ersätta delsträckor på borttagen avgång på linje 791 och 796 sätts en ny avgång in på linje 716 ca kl. 05.24 samt en ny avgång på linje 718 ca kl. 05.24 från Tumba station till Bremora respektive Tumba station till Östra Storvreten.

Järfälla

Linje 567 Jakobsbergs station – Sollentuna station

Linjen får ändrad körväg genom Barkarbystaden istället för runt via Enköpingsvägen. Linjen får utökad turtäthet till 15-minuterstrafik vardags- och helgkvällar. Linjens ändrade linjesträckning förväntas ge ca 2 minuter kortare restid mellan Barkarbystaden – Akalla samt minskad trängsel genom utökad turtäthet. Hållplatserna Järfälla kyrka och Tallebo dras in, resenärerna hänvisas till linje 178 och 518.

Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby

Ny nattlinje 590 Jakobsberg – Viksjö – Veddesta – Barkarby – Barkarbystaden

Nattlinje 591 får ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs station. Ny nattlinje i form av ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Viksjö-Veddesta-Barkarby-Barkarbystaden. Den nya nattlinjen planeras så att den alltid står på plats vid ankommande linje 591 vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla. Linje 591 får kortare restid till Jakobsbergs station och Upplands Bro med ca 12 min. Den nya nattlinjen kopplar också samman Järfälla kommuns orter.

Lidingö

Linje 206 Gångsätra gård – Ropsten

Linjen kortas av vid Högsätra då linje 238 får ny linjesträckning till Lerbovägen då Mjölksurrevägen öppnas för trafik. Eftersom Mjölksurrevägen inte ännu öppnats för busstrafik kan inte dessa förändringar träda i kraft.

Linje 238 Näset – Larsbergs brygga

Linjen får ny linjesträckning. Fram till det att Mjölksurrevägen öppnas för trafik och ny hållplats Lerbovägen inrättas kommer linjen trafikera Södra Kungsvägen. Ny linjestäckning: Bodals skola – Fyrvaktaren – Brostuguvägen – Larsbergs brygga – – (Lerbovägen) – Högsätra (ny sluthållplats).

Linje 921 Servicehuset Tor – Käppala

Linjen läggs om från Högsätra mot Servicehuset Tor via Mosstorpsvägen istället för Södra Kungsvägen eftersom linjen idag endast passerar hållplats Drottningvägen efter längre körning på Södra Kungsvägen utan hållplatser. Ny linjesträckning blir Högsätrahuset – Frimurarhemmet – Mosstorpsvägen och på samma sätt från Servicehuset Tor via Mosstorpsvägen till Frimurarhemmet och Högsätrahuset. Nya hållplatser blir: Oskarsvägen och Baggeby.

Nacka

Ny dellinje 402x Slussen – Nacka forum, stadshuset

Ny förstärkningslinje från Slussen till Nacka gymnasium via Londonviadukten och Henriksdal och sedan motorvägen förbi Nacka tpl där den svänger in på Griffelvägen till Nacka gymnasium. Tre avgångar från Slussen införs vardagar ca kl. 07:46, 07:57 och 08:10. Den nya linjesträckningen är något snabbare och bussen hamnar rätt vänd för att fortsätta som linje 402 mot Slussen.

Ny linje 405 Ektorp centrum – Moa Martinssons torg Ny linje 405 från Ektorp centrum – Moa Martinssons torg. Linjen får 10-minuterstrafik under högtrafik och i mellantrafik 20-minuterstrafik i båda riktningarna. Linjen avlastar Slussenterminalen och skapar nya målpunkter från Nacka/Värmdö. Linjen kommer under sommaren 2019 utvärderas för att se om linjen ska fortsätta trafikeras. Ny linjesträckning: Ektorp C – Nacka forum – Sickla bro – Londonviadukten – Söder Mälarstrand – Västerbroplan – Mariebergsgatan – Moa Martinssons torg.

Linje 410 Slussen – Saltängen Avgångarna som vardagar startar i Ektorps Centrum ca kl. 07.30, 07.45, 08.15 och 08.22 kortas av och startar i Storängen eftersom linje 471 utökas på delsträckor under rusning detta för att uppnå en jämnare belastning.

Linjen får reducerad trafik under högsommaren. Mellan Slussen och Ektorp dras en avgång in ca kl. 07.25. Mellan Ektorp och Slussen dras tre avgångar in mellan ca kl. 06.50–07.10 och en avgång ca kl. 08.35. Linjen kommer dock att minst ha 10-minuterstrafik mellan Ektorp och Slussen under morgonrusning och närliggande avgångar kommer att justeras för en jämn tidtabell.

Linje 413 Slussen – Talludden På vardagar dras 10 avgångar in mellan Slussen och Björknäs under eftermiddagar vilket betyder 5-minuterstrafik istället för 4-minutertrafik på lokallinjerna på Värmdövägen. Detta eftersom linje 471 utökas på delsträckor under rusning detta för att uppnå en jämnare belastning.

Linje 442 Slussen – Orminge centrum

Linje 442X Medborgarplatsen – Boovägen Linje 447 Boo backe – Slussen Linje 442 får en ny avgång, och linje 442X får fem nya avgångar. Det ger högre turtäthet från Boovägen till Slussen under hela morgontrafiken ca kl. 06–09, som tätast 5-minuters-trafik från Ångbåtsvägen till Slussen, samt en halvtimme tidigare trafikstart i motsatt riktning. En avgång i slutet av morgonrusningen konverteras från 442 till 442X. Två nya avgångar på linje 442X från Boovägen införs på vardagar under sommarperioden vardagar mellan ca kl. 06.40–08.25 och två nya avgångar från Slussen mellan ca kl. 15.25–15.50 för att avlasta linje 442 och minska trängsel i rusningen.

Två ny avgång på linje 442X införs vardagar mellan ca kl. 15.10–15.55 för att minska risken för trängsel och stående på motorvägen.

Linje 442 och 442X får fyra nya dubbelavgångar på vardagar mellan ca kl. 18.00–19.10 från Slussen till Boovägen vilket genererar 15-minuterstrafik istället för 20-minuterstrafik samt 30-minuterstrafik mellan ca kl. 20.10–21.40. Linjen får även förlängd 30-minuterstrafik från Boovägen till Slussen mellan ca kl. 17.20–19.20. Resenärerna får en snabbare resa, minskar belastningen på linje 414 och förlängd kvällstrafik, vilket även inkluderar trafik till Skogalundsklippan och den ökade inflyttningen i Tollare. Linje 442X kortas av under vintertidtabell och startar vid hållplats Ångbåtsvägen i riktning mot Slussen. Det för att linje 447 och linje 442X trafikerar gemensam sträcka mellan Boovägen och Junkervägen och fler resenärer väljer linje 447 framför linje 442X.

Linje 441 Slussen – Vikingshill Sträckan Slussen – Kummelnäs får 15 min-trafik i vintertidtabell c:a kl. 15:50-18:20. De fyra nya avgångarna ger även jämn 5 min-trafik under knappt två timmar på den gemensamma sträckan med linje 445.

Linje 443 Slussen – Jarlaberg Linjen får tre nya avgångar under morgonrusningen mellan ca kl. 07.00-08.25. Förändringen förutsätter att Slussenterminalen klarar fler ankommande linjer. Förändringen ökar turtätheten och minskar risk för stående på motorväg.

Linje 444 Slussen – Västra Orminge

För att minska trängsel under morgonrusningen får linjen en ny avgång mellan ca kl. 05.30-06.30 vilket ger 12-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik. Samtidigt dras sista avgången ca kl. 22.20 från Orminge centrum till Slussen in eftersom det är lågt resande på denna avgång. En ny avgång tillkommer lördagar från Orminge centrum ca kl. 18.22 till Slussen.

Linje 445 Slussen – Insjön Vardagar får linjen en förlängd avgång och startar då vid Insjön istället för Sandholmsvägen ca kl. 08.40 då det sker viss inflyttning i Kihl och Insjön. Linjen får på så sätt högre turtäthet tillsammans med linje 422 på sträckan Insjön-Orminge samt snabbare resväg till Slussen. De fem sista turer förlängds under vardagar till Insjön istället för till Östra Orminge, vilket innebär minst 30-minuterstrafik på hela linjen fram till ca kl. 20.30. Förändringen innebär en bytesfri förbindelse och en anpassning till de nya bostäder som byggs i Kihl.

Linje 446C Västra Orminge – Stockholm C

Linjen får två nya avgångar under morgonrusningen vilket leder till mer jämn turtäthet mellan linje 446 och 446C och minskar trängsel och stående på motorväg.

Linje 458 Saltsjöbadens station – Älgö Linjen får en ny tur och retur mellan Solsidan och Älgö vilket ger en högre turtäthet mellan ca kl. 16.14–17.58. Avgången från Solsidan ca kl. 16.14 förlängs till att starta i Saltsjöbaden. I sommartidtabell räcker en ny tur och retur Solsidan – Älgö mitt i den två timmar långa luckan.

Linje 465 Nacka strand – Fisksätra – Nacka strand Linjen får en ny avgång från Nacka strand ca kl. 06.20 vilket ger 20-minuterstrafik istället för 40-minuterstrafik tidig morgon. Vidare sätts en ny avgång in från Nacka strand ca kl. 14.15 vilket ger 10-minutertrafik istället för 15-minuterstrafik mellan ca kl. 14.05–14.35. Linjen får även två nya avgångar samt att två befintliga avgångar förlängs från Ålgatan till Nacka strand vilket ger 20-minuterstrafik istället för 30-minuterstrafik efter ca kl. 18.40 och förlänger linjens trafikeringstid med ca 10 minuter till ca kl. 20.20 från Nacka strand. Linjen får på så sätt bättre bytesmöjlighet mellan buss och Saltsjöbanan vid Fisksätra och minskar trängsel och stående på motorväg.

Ny buss- och båtkoppling mellan Nacka/Värmdö – Fotografiska – Strömkajen Trafikförvaltningen behöver under tuffa infrastrukturförändringar säkra busstrafiken under rusning till och från Nacka och Värmdö. Trafikförvaltningen utreder ytterligare tvärförbindelser för att avlasta Slussen. En omstigningsplats för buss utanför Fotografiska utreds och befintlig brygga vid Fotografika kan användas för omstigning mellan buss och båt. Vidare diskussion krävs mellan Stockholm stad, Stockholms hamnar, Trafikförvaltningen, Keolis, Nacka kommun och Värmdö kommun.

Linje 471 Slussen – Västra Orminge Linje 471 Slussen – Västra Orminge Linjen får ändrad turtäthet på olika delsträckor under rusning för att få en jämnare belastning enligt följande: Slussen-Skurustugan 7½-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 06.45–07.00 5-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik ca kl. 07.00–08.45 7½-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik ca kl. 08.45–09.30 Slussen-Skurustugan 7½-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 14.05–14.25 5-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik ca kl. 14.25–17.55 5-minuterstrafik istället 7½-minuterstrafik ca kl. 17.55–18.40 7½-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 18.55–20.10

Skurustugan-Slussen 5-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik ca kl. 06.40–08.40 10-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik ca kl. 08.40–09.05 7½-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik ca kl. 15.00–15.35

5-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik ca kl. 15.35–17.20 7½-minuterstrafik istället för 6-minuterstrafik ca kl. 17.20–17.35

Skurustugan-Nämdöstigen 15-minuterstrafik istället för 12-minuterstrafik ca kl. 07.25–09.35 15-minuterstrafik istället för 12-minuterstrafik ca kl. 14.45–18.10

Nämdöstigen-Skurustugan 15-minuterstrafik istället för 12-minuterstrafik ca kl. 05.45–08.25 20-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 08.25–09.05 15-minuterstrafik istället för 12-minuterstrafik ca kl. 14.45–17.35

Vardagar och högtrafik har linjen ofta stående på motorväg. Linjen har många turer till/från Skurustugan vilket förutsätter en ny vändmöjlighet vid Skurustugan. Detta för en effektivare busstrafik under ombyggnation av Skurubron och kommande framkomlighetsproblem i Nacka. Det är även mer lämpligt att fler resenärer reser via motorvägen då framkomlighetsproblem kommer drabba Värmdövägen.

Linje 814 Gullmarsplan – Hedvigslund Linjen kommer att trafikera Hedvigslund – Gullmarsplan. Invånarna i Hedvigslund kommer att få en buss som är punktlig och har gott om kapacitet. Linjen kommer inte att trafikera hållplats Hedviglslunds torg pga. att den inte uppfyller kraven i Ribuss.

Norrtälje

Linje 621 Norrtälje – Åkersberga station

Ny tur ca kl. 15.15 från Norrtälje under normaltidtabellsperioden och ny tur ca kl. 10.50 från Norrtälje under sommartidtabellsperioden. Förändringen är till grund för att få en ökad turtäthet i tidtabellen där det idag är ett glapp på ca 2 tim. för resande mot Bergshamra och Åkersberga.

Anledningen till förändringen är förbättring för boende i närförorterna som får ökade möjligheter till service-, arbets- och studieresor samt en generell efterfrågan om tätare trafik till/från Norrtäljes närförorter.

Linje 634 Norrtälje – Blidö

Linjen får nya turer från Norrtälje till Blidö kvällstid lördag och söndag. På lördagar tas resurser från befintlig tur kl. 05.25 från Norrtälje som flyttas till ca kl. 20.20. På söndagar inrättas ny tur ca kl. 07.00 från Blidö och ca kl. 20.20 från Norrtälje.

Resenärerna på Blidö och längs sträckan kommer att få större tillgänglighet till Norrtälje och Stockholm under kvällstid.

Anledningen till förslaget är en generell efterfrågan om tätare trafik till/från Norrtäljes närförorter kvällar och helger av resenärer samt möjlighet till ökat resande med kollektivtrafiken.

Linje 637 Norrtälje – Singö

Linjen får nya turer kvällstid Norrtälje-Älmsta lördag-söndag och helgdag. Lördag justeras tidtabellen från Norrtälje mellan kl. 19.20–23.20 från 120 minuters till 90 minuters turtäthet samt tillkommer ny tur ca kl. 23.50. Från Älmsta justeras tidtabellen mellan ca kl. 20.40–22.40 från 120 minuters till 90 minuters turtäthet samt tillkommer ny tur ca kl. 00.37 från Älmsta. Söndagar tillkommer ny tur ca kl. 23.50 från Norrtälje och ny tur ca kl. 00.37 från Älmsta. Trafiken blir lika både lördag och söndag från ca kl. 19.00. Resenärerna i Älmsta och längs sträckan kommer få större tillgängligheter till Norrtälje och Stockholm kvällstid. Anledningen till förslaget är en generell efterfrågan om tätare trafik till/från Norrtäljes närförorter av resenärer samt möjlighet till ökat resande med kollektivtrafiken.

Linje 639 Stockholm – Hallstavik

Fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station.

Med förändringen får linjen två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. Ny starthållplatsen blir via Idrottsvägen/Långsjövägen. Anledningen till förslaget är kortare restider då gångavstånd till linjen är långa från bostadsområdet Västertorp alternativt kräver byten med kollektivtrafiken.

Linje 641 Norrtälje – Hallstavik

Linjen får nya turer från Norrtälje till Hallstavik lördag och söndag. Ny tur på lördag ca kl. 07.50 och ny tur ca kl. 08.20 på söndag. Från Hallstavik endast ny tur på lördag ca kl. 08.50. Anledningen till detta är en efterfråga om tätare trafik till/från Norrtäljes närförorter kvällar och helger av resenärer samt möjlighet till ökat resande.

Linje 643 Hallstavik – Älmsta

Den bakvända trafikeringen av turerna ca kl. 06.55 från Älmsta och ca kl. 14.25 från Hallstavik via Gässvik tas bort. Istället framförs turerna ordinarie linjesträckning.

Med förändringen skapas kortare restider och bättre bytesmöjligheter till linje 639 för resenärer till Rimbo och Stockholm.

Förenkling och möjlighet till ökat resande samt att det på linjesträckningen via Gässvik idag är ytterst lite resande.

Linje 625 Danderyds sjukhus – Söderhall

Linje 631 Norrtälje – Rådmansö

Linje 631X Norrtälje – Rådmansö

Linje 644 Mora vägskäl – Söderhall

Linje 653 Norrtälje – Länna – Lohärad

Omfördelning av resurser från linjerna 625/644/653 till förmån för Rådmansölinjerna 631 och 631X. På linje 631 inrättas två nya turer under eftermiddagen. På linje 631X inrättas det en ny tur på morgonen från Kapellskär. En av eftermiddagsturerna tas bort på linje 625. En tur morgon och en tur eftermiddag tas bort på linje 644 att. På linje 653 tas turen ca kl. 17.25 bort.

Det ger utökad turtäthet mellan Rådmansö och Norrtälje under tider när resandet är högt. De avgångar på linje 644 som tas bort till förmån för utökningar på Rådmansö saknar idag resande på sträckan precis som linje 653. Alternativ för de som reser med avgångarna på linje 644 är linje 620 alt 621 via Åkersberga.

Anledningen till förändringen är önskemål från boende på Rådmansö, hög belastning på avgångarna på linje 631 och 631X samt en generell efterfrågan om tätare trafik till/från Norrtäljes närförorter.

Linje 647 Norrtälje – Rimbo

Linje 677 Norrtälje – Uppsala

Linje 647 på helger ersätts med turer på linje 677 samt att dessa förlängs till/från Uppsala. 647 och 677 trafikerar samma sträcka Rimbo-Norrtälje, där 647 fungerar som komplement till 677 på nämnd sträcka. Befintliga resenärer på linjen påverkas inte restidsmässigt. Dock utökad turtäthet mellan Rimbo och Uppsala. Anledningen till förslaget är förenkling samt ökat resande med kollektivtrafiken med utökad turtäthet sträckan Rimbo-Uppsala.

Linje 686 Norrtälje – Kista

Linjen får minskat utbud på grund av väldigt lågt resande under sommartidtabell (industrisommar) på denna arbetspendlarlinje, föreslås minska från 3 till 1 t/r per vardag.

Ett fåtal resenärer får minskad turtäthet, men har möjlighet att resa med den kvarvarande avgången på linjen som är den med högst resande, men fortfarande har gott om kapacitet. För de som inte kan anpassa restider kan alternativ resa ske med linje 676 för byte till tunnelbana för vidare färd mot Kista. Detta ger en ökad restid på ca 10 min. Anledningen till förslaget är effektivisering av trafiken.

Nynäshamn

Inga förändringar kommer att genomföras.

Nykvarn

Anropsstyrd trafik Linje 750 Brunnsängs C – Högantorp (– Bockholmssättra ) Linje 778 Nykvarn – Värsta backe – Sundvik Linje 782 Nykvarn – Värsta backe – Taxinge – Nygård Linje 787 Södertälje C – Lina hage – Överenhörna kyrka Det finns ett antal regionlinjer i Södertälje med låg beläggning som trafikeras med en buss anpassad för ett större antal resenärer. Förslaget är att delar av den nuvarande linjesträckningen inte körs av buss utan av taxi. En pilot kommer att köras troligtvis under december 2018 och 6 månader framåt. Den linjen som är aktuell för pilotprojektet är i dagsläget linje 787 (sträckan Lill-Ahl-Överenhörna).

Bakgrunden till förslaget är ett lågt resande på de aktuella delsträckorna och att man i förlängningen när/om piloten övergår i en permanent lösning kan hushålla med resurserna på ett bättre sätt. Resultat av piloten kommer att utvärderas.

Konsekvensen av förslaget är att dagens tidtabellslagda bussturer, på aktuella delsträckorna, flyttas över till taxi och att dessa turer måste förbeställas ett visst klockslag för att turen ska köras. Kunden blir upphämtad på den busshållplats utmed den nuvarande linjesträckningen som önskats i beställningen och körs till den plats där bussen ansluter. Det blir inga förändringar i vare sig antalet avgångar, linjesträckning eller vilka hållplatser som trafikeras.

Salem

Inga förändringar kommer att genomföras.

Sigtuna

Linje 581 Märsta station – Arenberga

Linjen får 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid lördagar.

Linje 576 Märsta station – Löwenströmska sjukhuset

Linjen får ändrad linjesträckning genom Rosersberg. Alla korta turer genom industriområdet tas över av linje 538. Linjen får anpassning till sjukhusets öppettider samt passning med tåg och linje 538 vid Rosersberg östra.

Linje 538 Rotebro station – Arlanda

Linjen kortas av sträckan Rosersberg-Arlanda till Rosersbergs industriområde på helger. Linjen tar över alla korta turer från linje 576. Linjen får anpassade turer till tåg samt linje 576.

Linje 584 Märsta station – Steninge slottsby

Ny linje som trafikerar Märsta station-Steninge slottsby. Linjen får 30-minuterstrafikering i rusningstid och 60-minuterstrafikering övrig tid. Steninge Slottsby, nybyggnadsområde som idag saknar trafik, får nu möjlighet att resa kollektivt.

Sollentuna

Linje 528 Sollentuna station – Helenelund station

Linjen får en ny på- och avstigningshållplats på Åkervägen. I dagsläget har linje 528 start- och sluthållplats Helenelunds station, samma hållplats som linje 523 och linje 178 använder. Genom att angöra Åkervägen minskar risken med framkomlighetsproblem då man inte behöver vända i den enkelfiliga slinga som används i dagsläget. Hållplats Snickarevägen trafikeras då enbart i riktning Helenelund.

Linje 529 Rotebro station – Bollstanäs

Linjen får 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid lördagar.

Linje 533 Upplands Väsby station – Rotebro station

Linjen får 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid lördagar.

Linje 538 Rotebro station – Arlanda

Linjen kortas av sträckan Rosersberg-Arlanda till Rosersbergs industriområde på helger. Linjen tar över alla korta turer från linje 576. Linjen får anpassade turer till tåg samt linje 576.

Linje 545 Upplands Väsby station – Bollstanäs

Linjen får 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid lördagar och söndagar.

Linje 567 Jakobsbergs station – Sollentuna station

Linjen får ändrad körväg genom Barkarbystaden istället för runt via Enköpingsvägen. Linjen får utökad turtäthet till 15-minuterstrafik vardags- och helgkvällar.

Linjens ändrade linjesträckning förväntas ge ca 2 minuter kortare restid mellan Barkarbystaden – Akalla samt minskad trängsel genom utökad turtäthet. Hållplatserna Järfälla kyrka och Tallebo dras in, resenärerna hänvisas till linje 178 och 518.

Linje 686 Norrtälje – Kista

Linjen får minskat utbud på grund av väldigt lågt resande under sommartidtabell (industrisommar) från 3 till 1 t/r per vardag. För de som inte kan anpassa restider kan alternativ resa ske med linje 676 för byte till tunnelbana för vidare färd mot Kista vilket ger en ökad restid på ca 10 min.

Solna

Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby

Ny nattlinje 590 Jakobsberg – Viksjö – Veddesta – Barkarby – Barkarbystaden

Nattlinje 591 får ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs station. Ny nattlinje i form av ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Viksjö-Veddesta-Barkarby-Barkarbystaden. Den nya nattlinjen planeras så att den alltid står på plats vid ankommande linje 591 vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla.

Linje 591 får kortare restid till Jakobsbergs station och Upplands Bro med ca 12 min. Den nya nattlinjen kopplar också samman Järfälla kommuns orter.

Linjesträckning:

Ny sträcka på linje 591 efter hållplats Byleden: Lärkvägen, Viksjöleden, Frihetsvägen, Jakobsbergs station och därefter ordinarie linjesträckning.

Ny Nattlinje 590: Jakobsbergs station, Västerby, Slåttervägen Viksjö gård, Lantmäterivägen, Såningsvägen, Tröskvägen norra, Tröskvägen södra, Bondevägen, Kassavägen, Elektronikhöjden, Kontovägen, Veddesta gård, Veddestavägen, Barkarby skola, Stora torget, Herrestavägen, Barkarby Handelsplats, Säby gård, Aspnäs skola, Drabantvägen, Jakobsberg station.

Västerort

Linje 567 Jakobsbergs station – Sollentuna station

Linjen får ändrad körväg genom Barkarbystaden istället för runt via Enköpingsvägen. Linjen får utökad turtäthet till 15-minuterstrafik vardags- och helgkvällar.

Linjens ändrade linjesträckning förväntas ge ca 2 minuter kortare restid mellan Barkarbystaden – Akalla samt minskad trängsel genom utökad turtäthet. Hållplatserna Järfälla kyrka och Tallebo dras in, resenärerna hänvisas till linje 178 och 518.

Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby

Ny nattlinje Jakobsberg– Viksjö – Veddesta – Barkarby - Barkarbystaden

Nattlinje 591 får ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs station. Ny nattlinje i form av ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Viksjö-Veddesta-Barkarby-Barkarbystaden. Den nya nattlinjen planeras så att den alltid står på plats vid ankommande linje 591 vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla.

Linje 591 får kortare restid till Jakobsbergs station och Upplands Bro med ca 12 min. Den nya nattlinjen kopplar också samman Järfälla kommuns orter.

Linjesträckning:

Ny sträcka på linje 591 efter hållplats Byleden: Lärkvägen, Viksjöleden, Frihetsvägen, Jakobsbergs station och därefter ordinarie linjesträckning.

Ny Nattlinje 590: Jakobsbergs station, Västerby, Slåttervägen Viksjö gård, Lantmäterivägen, Såningsvägen, Tröskvägen norra, Tröskvägen södra, Bondevägen, Kassavägen, Elektronikhöjden, Kontovägen, Veddesta gård, Veddestavägen, Barkarby skola, Stora torget, Herrestavägen, Barkarby Handelsplats, Säby gård, Aspnäs skola, Drabantvägen, Jakobsberg station.

Linje 686 Norrtälje – Kista

Linjen får minskat utbud på grund av väldigt lågt resande under sommartidtabell (industrisommar) på denna arbetspendlarlinje, föreslås minska från 3 till 1 t/r per vardag.

Ett fåtal resenärer får minskad turtäthet, men har möjlighet att resa med den kvarvarande avgången på linjen som är den med högst resande, men fortfarande har gott om kapacitet. För de som inte kan anpassa restider kan alternativ resa ske med linje 676 för byte till tunnelbana för vidare färd mot Kista. Detta ger en ökad restid på ca 10 min. Anledningen till förändringen är effektivisering av trafiken.

Ny direktlinje från Arninge samt tvärförbindelse – Norrort För att möta nybyggnationer i Arninge kan det finnas behov av nya direktlinjer till Danderyds sjukhus. Sådan linje utreds av trafikförvaltningen. Utöver detta utreds även behovet av en tvärförbindelse mellan Norrort och Solna/Kista.

Sundbyberg

Inga förändringar kommer att genomföras.

Södertälje

Linje 758 Östertälje station – Södertälje C – Geneta

På sin väg mot Södertälje centrum från Geneta körs linje 758 via Nygatan för att trafikera hållplats Jovisgatan. Förändringen medför snabbare resa för resenärer som åker Geneta-Södertälje centrum genom att flytta linjen från Nygatan till Oxbacksleden och körs direkt till Södertälje centrum. Även i motsatt riktning körs linjen via Oxbacksleden.

Majoriteten av de som reser med linje 758 kommer att få minskad restid med 1 minuter. De få antal resenärer som har hållplats Jovisgatan som målpunkt hänvisas till Köpmangatan alternativt att promenera till/från Södertälje centrum d.v.s. 200 m till Köpmangatan och 600 m till Södertälje centrum.

Anropsstyrd trafik

Linje 750 Brunnsängs C – Högantorp (– Bockholmssättra ) Linje 778 Nykvarn – Värsta backe – Sundvik Linje 782 Nykvarn – Värsta backe – Taxinge – Nygård Linje 787 Södertälje C – Lina hage – Överenhörna kyrka Det finns ett antal regionlinjer i Södertälje med låg beläggning som trafikeras med en buss anpassad för ett större antal resenärer. Förslaget är att delar av den nuvarande linjesträckningen inte körs av buss utan av taxi. En pilot kommer att köras troligtvis under december 2018 och 6 månader framåt. Den linjen som är aktuell för pilotprojektet är i dagsläget linje 787 (sträckan Lill-Ahl-Överenhörna).

Bakgrunden till förslaget är ett lågt resande på de aktuella delsträckorna och att man i förlängningen när/om piloten övergår i en permanent lösning kan hushålla med resurserna på ett bättre sätt. Resultat av piloten kommer att utvärderas.

Konsekvensen av förslaget är att dagens tidtabellslagda bussturer, på aktuella delsträckorna, flyttas över till taxi och att dessa turer måste förbeställas ett visst klockslag för att turen ska köras. Kunden blir upphämtad på den busshållplats utmed den nuvarande linjesträckningen som önskats i beställningen och körs till den plats där bussen ansluter. Det blir inga förändringar i vare sig antalet avgångar, linjesträckning eller vilka hållplatser som trafikeras.

Linje 716 Tumba station – Bremora Linje 718 Tumba station – Östra Storvreten Linje 791 Stockholm C – Södertälje C Linje 796 Stockholm C – Bremora Sista avgången på linje 791 dras in alla vardagar ca kl. 04.47 från Centralen till Rönninge station samt sista avgången på linje 796 ca kl. 05.35. Avgången ca kl. 04.47 på linje 791 har lågt resande eftersom pendeltåget trafikerar parallellt samma sträcka och ger på så sätt resenärerna en snabbare resa. För att ersätta delsträckor på borttagen avgång på linje 791 och 796 sätts en ny avgång in på linje 716 ca kl. 05.24 samt en ny avgång på linje 718 ca kl. 05.24 från Tumba station till Bremora respektive Tumba station till Östra Storvreten.

Tyresö

Ny Linje 804 Strandängarna – Gullmarsplan Linje 814 läggs ned på delen Strandängarna – Hedvigslund och ersätts av ny linje 804. Linje 804 framförs som idag från Strandängarna till Gullmarsplan med skillnaden att den inte framförs via Älta utan får samma linjeföring som linje 805 på delen (-hpl) Strandallén-Gullmarsplan och omvänt. Dessa två linjer bildar ett jämnt intervall på gemensam sträcka i båda riktningar och innebära fler turer och ökad tillgänglighet samt minska restiden för boende i Tyresö strand.

Det blir en omfördelning från linje 805 till 804. Några avgångar i morgonens högtrafik flyttas över till linje 804.

Under förmiddagens högtrafik överförs en del resurser från linje 805 som idag startar vid Tyresö skola. På delen (-hpl) Strandallén – Gullmarsplan ökar antalet turer med 4 avgångar och minskar med motsvarande antal avgångar vid hållplatserna Tyresö skola, Lagergrens väg samt Videvägen. Linjen kommer inte att trafikera hållplats Norra Sköndal ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Linje 814 Gullmarsplan – Hedvigslund Linjen kommer att trafikera Hedvigslund – Gullmarsplan. Invånarna i Hedvigslund kommer att få en buss som är punktlig och har gott om kapacitet. Linjen kommer inte att trafikera hållplats Hedviglslunds torg pga. att den inte uppfyller kraven i Ribuss.

Ny Linje 817 Raksta – Tyresö kyrka Ny linje till Raksta som startar vid Tyresö kyrka och framförs Brakmarsvägen fram till ny vändplan belägen vid Uddby strandväg. Längs ny linjesträckning finns hållplatserna Vallvägen, Uddby kraftstation och Bergholmsvägen. Linjen planeras att få anslutning till/från linje 875 samt även linje 815C under högtrafik vid Tyresö kyrka.

Linje 824 Handenterminalen – Trollbäcken – Tyresö centrum – Tyresö strand Några turer kvällstid som idag endast trafikeras till/från Tyresö C förlängs till att börja/sluta vid Strandängarna. Detta innebär att turtätheten ökar från 120 minuter till 60 minuter.

Täby

Linje 617 Täby centrum – Hägernäs – Täby centrum

När Roslags Näsbys trafikplats är klar kommer en förlängning av Täby allé att byggas och en ny hållplats tillkommer. Linjen kommer trafikera ny hållplats på Täby allé som ersätter hållplats Näsbydal. Resenärer som normalt använder hållplats Näsbydal på linje 617 eller 619 får använda sig av den nya hållplatsen, belägen ca 200 meter från Näsbydal. Detta ger en genare väg till/från Täby centrum, bättre framkoml

Detta ger en genare väg till/från Täby centrum, bättre framkomlighet samt närmre för byte vid Roslags Näsbys trafikplats.

Linje 639 Stockholm – Hallstavik

Fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station.

Med förändringen får linjen två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. För att förslaget ska kunna genomföras krävs vändmöjligheter vid Västertorp i form av vänd zon alternativt färdigställande av slinga runt bostadsområdet. Ytterligare alternativ är att se över möjlighet att köra till starthållplatsen via Idrottsvägen/Långsjövägen. Anledningen till förslaget är kortare restider då gångavstånd till linjen är långa från bostadsområdet Västertorp alternativt kräver byten med kollektivtrafiken.

Ny direktlinje från Arninge samt tvärförbindelse – Norrort För att möta nybyggnationer i Arninge kan det finnas behov av nya direktlinjer till Danderyds sjukhus. Sådan linje utreds av trafikförvaltningen. Utöver detta utreds även behovet av en tvärförbindelse mellan Norrort och Solna/Kista. ighet samt närmre för byte vid Roslags Näsbys trafikplats.

Linje 618 Danderyds sjukhus – Näsby park

När Roslags Näsbys trafikplats är klar kommer en förlängning av Täby allé att byggas och en ny hållplats tillkommer. Linjen kommer vardagar angöra den nya hållplatsen på Täby allé.

Linje 619 Täby centrum – Näsbypark – Täby centrum

När Roslags Näsbys trafikplats är klar kommer en förlängning av Täby allé att byggas och en ny hållplats tillkommer. Linjen kommer vardagar trafikera ny hållplats på Täby Allé som ersätter hållplats Näsbydal. Resenärer som normalt använder hållplats Näsbydal på linje 617 eller 619 får använda sig av den nya hållplatsen, belägen ca 200 meter från Näsbydal.

Upplands Bro

Linje 555 Kungsängens station – Kvista

Linjen förlängas från dagens ändstation i Kvista till Säbyholm med varannan tur. Området Rättarboda och Säbyholm är i dag område för permanentbostäder där planer finns på att det ska byggas fler bostäder. I dagsläget är det ca 450 permanentboende i områdena och de har endast 5st bussavgångar per dygn och riktning med linje 556 mellan ca kl. 06.30-17.30. Med denna förlängning får områdena en utökning från ca 130-minuterstrafik under begränsade tider till att få 60-minuterstrafik mellan ca kl. 05.30-01.00.

Med enbart 5st avgångar per riktning blir valet till kollektivtrafik väldigt svårmotiverat. Kundsynpunkter kommer in på att resenärerna är väldigt stressade med att hinna med sista turen hem som går redan ca kl. 17.35. Denna förändring ger enligt samhällsberäkningar en stor andel ökade resor till och från områdena, som också kommer öka med byggtakten.

För att denna förändrings ska kunna ske finns det infrastruktur som behöver färdigställas.

Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby

Ny nattlinje 590 Jakobsberg – Viksjö – Veddesta – Barkarby – Barkarbystaden

Nattlinje 591 får ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs station. Ny nattlinje i form av ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Viksjö-Veddesta-Barkarby-Barkarbystaden. Den nya nattlinjen planeras så att den alltid står på plats vid ankommande linje 591 vilket bidrar till hög säkerhet och trygghetskänsla.

Linje 591 får kortare restid till Jakobsbergs station och Upplands Bro med ca 12 min. Den nya nattlinjen kopplar också samman Järfälla kommuns orter.

Linjesträckning:

Ny sträcka på linje 591 efter hållplats Byleden: Lärkvägen, Viksjöleden, Frihetsvägen, Jakobsbergs station och därefter ordinarie linjesträckning.

Ny Nattlinje 590: Jakobsbergs station, Västerby, Slåttervägen Viksjö gård, Lantmäterivägen, Såningsvägen, Tröskvägen norra, Tröskvägen södra, Bondevägen, Kassavägen, Elektronikhöjden, Kontovägen, Veddesta gård, Veddestavägen, Barkarby skola, Stora torget, Herrestavägen, Barkarby Handelsplats, Säby gård, Aspnäs skola, Drabantvägen, Jakobsberg station.

Upplands Väsby

Linje 529 Rotebro station – Bollstanäs

Linjen får 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid lördagar.

Linje 531 Upplands Väsby station – Brunnby vik

Linjen får 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid lördagar och söndagar.

Linje 533 Upplands Väsby station- Rotebro station

Linjen får 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid lördagar.

Linje 535 Upplands Väsby station västra – Njursta – Runby – Upplands Väsby station västra

Linjen förlängs via Eds allé samt ges bättre passning mot pendeltåget på kvällar. Linjen trafikeras med halvtimmestrafik lördag och söndagar.

Linje 538 Rotebro station-Arlanda

Linjen kortas av sträckan Rosersberg-Arlanda till Rosersbergs industriområde på helger. Linjen tar över alla korta turer från linje 576. Linjen får anpassade turer till tåg samt linje 576.

Linje 545 Upplands Väsby station – Bollstanäs

Linjen får 30-minuterstrafik istället för 60-minuterstrafik under dagtid lördagar och söndagar.

Linje 576 Märsta station – Löwenströmska sjukhuset

Linjen får ändrad linjesträckning genom Rosersberg. Alla korta turer genom industriområdet tas över av linje 538. Linjen får anpassning till sjukhuset öppettider samt passning med tåg och linje 538 vid Rosersberg östra.

Linje 599 Stockholm C – Brunnby vik

Linjen körs via Väsby station istället för Vilundaparken lördag och söndagskvällar.

Vallentuna

Linje 639 Stockholm – Hallstavik

Fem turer förlängs till att starta vid Västertorp i Rimbo under morgonens högtrafik. Idag startar linjevarianten vid Rimbo Station.

Med förändringen får linjen två nya hållplatser innan Rimbo station vilket skulle mer än halvera gångtiden för resenärer till linjen. Förändringen påverkar inte befintliga resenärers restider då detta är en förlängning innan nuvarande starthållplats. Ny starthållplats blir via Idrottsvägen/Långsjövägen. Anledningen till förslaget är kortare restider då gångavstånd till linjen är långa från bostadsområdet Västertorp alternativt kräver byten med kollektivtrafiken.

Linje 625 Danderyds sjukhus – Söderhall

Linje 631 Norrtälje – Rådmansö

Linje 631X Norrtälje – Rådmansö

Linje 644 Mora vägskäl – Söderhall

Linje 653 Norrtälje – Länna – Lohärad

Omfördelning av resurser från linjerna 625/644/653 till förmån för Rådmansölinjerna 631 och 631X. På linje 631 inrättas två nya turer under eftermiddagen. På linje 631X inrättas det en ny tur på morgonen från Kapellskär. En av eftermiddagsturerna tas bort på linje 625. En tur morgon och en tur eftermiddag tas bort på linje 644 att. På linje 653 tas turen ca kl. 17.25 bort.

Förändringen innebär utökad turtäthet mellan Rådmansö och Norrtälje under tider när resandet är högt. För att tillgodose utökningarna på Rådmansö tas resurser från linje 625 där resandet idag är lågt och det lilla resande som sker på avgången sker i Vallentuna kommun. Komplettering av trafik i Vallentuna med linje 665 alternativt 667 kan komma att behövas för förslaget. De avgångar på linje 644 som föreslås tas bort till förmån för utökningar på Rådmansö saknar idag resande på sträckan precis som linje 653. Alternativ för de som reser med avgångarna på linje 644 som föreslås tas bort är linje 620 alt 621 via Åkersberga.

Anledningen till förändringen är önskemål från boende på Rådmansö, hög belastning på avgångarna på linje 631 och 631X samt en generell efterfrågan om tätare trafik till/från Norrtäljes närförorter.

Vaxholm

Inga förändringar föreslås.

Värmdö

Linje 423 Slussen – Gustavsbergs Lugnet

Avgången kl. 06:08 från Gustavsberg C förlängs till att starta i Styrmannen.

Linje 425 Slussen – Gustavsbergs Lugnet

En ny avgång förtätar morgontrafiken till som tätast var 10:e minut.

Linje 426 Gustavsbergs centrum – Aspviks brygga Linjen får en ny tur och retur under morgonrusningen på vardagar.

Linje 429X Slussen – Idalen En ny avgång i vardera riktningen ger högre turtäthet Slussen–Brunn och senare trafik Brunn–Slussen tidig kväll.

Linje 433 Slussen – Djurö

Linje 434 Slussen – Sollenkroka – Överby Avgången vardagar från Slussen kl. 13:30 och skolturen på linje 434 från Djurö skola kl. 14:29 ersätts av en sammanhängande avgång på linje 434 Slussen–Överby i motsvarande tidsläge. I motsatt riktning ersätts avgången på linje 433 från Byns gård c:a kl. 15:00 med en avgång på linje 434 Överby–Slussen i motsvarande tidsläge. Samtliga förändringar görs i vintertidtabellen.

En ny avgång införs i sommartidtabell söndagar från Slussen c:a kl. 18:15 till Stavsnäs. Den förlänger halvtimmestrafiken, som idag slutar redan kl. 17:45, med en timme. Avgången finns redan på lördagar.

Linje 435 Slussen – Hemmesta vägskäl

Linje 435C Hemmesta vägskäl – Stockholm C Eftermiddagstrafiken vardagar mellan Slussen och Hemmesta på linje 435 dras in helt och ersätts med linje 435C mellan ca kl. 16.00–17.30, detta ger en bytesfri förbindelse mellan Cityterminalen – Mölnvik – Grisslinge – Hemmesta samt avlastar Slussen.

Linje 435C får förlängd trafikeringstid under vardagar med sju nya avgångar under morgonrusningen och som tätast trafikerar var 8:e minut mellan ca kl. 06.05-08.35. Förändringen ger mindre trängsel på linjerna 433-440 och avlastar Slussen.

Linje 436 Slussen – Saltarö

Linje 437 Slussen – Lillsved

Linje 438 Slussen – Boda brygga – Kalvsviks brygga

Linje 439 Slussen – Stenslätten

Linje 440 Slussen – Bullandö Alla vardagar får linjerna sju förlängda avgångar ca kl. 19.20, 19.40, 20.10, 20.40, 21.10, 21.40 samt 22.10 från Slussen istället för byte vid Kolvik. Från Hemmesta till Slussen får linjerna 30-minuterstrafik från ca kl. 17.45–21.15. Detta för att avlasta linje 474, korta restiden för resenärer och ge fler sittplatser.

Linje 437 får en ny tur och retur mellan Siggesta och Slussen mellan ca kl. 07.20-07.55 detta för att motverka stående på motorvägen.

Den tur och retur som vänder i Siggesta ca kl. 14.00 förlängs till Lillsved under sommar vilket ger bytesmöjlighet till Waxholmsbolaget.

Linje 435 Slussen – Hemmesta vägskäl

Linje 435C Hemmesta vägskäl – Stockholm C

Linje 436 Slussen – Saltarö

Linje 437 Slussen – Lillsved

Linje 438 Slussen – Boda brygga – Kalvsviks brygga

Linje 439 Slussen – Stenslätten

Linje 440 Slussen – Bullandö

Linje 474 Slussen – Hemmesta vägskäl

Linje 492 Centralen – Hemmesta vägskäl

Hållplats Viks central i riktning Hemmesta dras in permanent av trafiksäkerhetsskäl. Resande hänvisas till hållplatserna Ålstäket respektive Grantomta.

I motsatt riktning kvarstår hållplatsen oförändrad.

Linje 461 Hemmesta – Evlinge Under sommarperioden får linjen två nya avgångar ca kl. 15.15 Kolvik-Evlinge och ca kl. 19.30 Evlinge-Kolvik. Detta för att skapa fler resemöjligheter för sommarboende.

Linje 468 Gustavsbergs Centrum – Hålludden

Hållplats Farstaviken trafikeras i båda riktningar för att ge bättre bytesmöjligheter med linje 474 m.fl.

Ny buss- och båtkoppling mellan Nacka/Värmdö – Fotografiska – Strömkajen Trafikförvaltningen behöver under tuffa infrastrukturförändringar säkra busstrafiken under rusning till och från Nacka och Värmdö. Trafikförvaltningen utreder ytterligare tvärförbindelser för att avlasta Slussen. En omstigningsplats för buss utanför Fotografiska utreds och befintlig brygga vid Fotografika kan användas för omstigning mellan buss och båt. Vidare diskussion krävs mellan Stockholm stad, Stockholms hamnar, Trafikförvaltningen, Keolis, Nacka kommun och Värmdö kommun.

Linje 474 Slussen – Hemmesta vägskäl

För att motverka trängsel i takt med utbyggnad vid Gustavsbergs centrum införs följande ändringar vad gäller turtäthet under alla vardagskvällar.

Hemmesta-Mölnvik 10-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 18.10–20.05 Mölnvik-Slussen 10-minuterstrafik stället för 15-minuterstrafik mellan ca kl. 18.25–21.55 5-minuterstrafik stället för 10-minuterstrafik mellan ca kl. 14.45–15.15 och 16.35–17.05 Slussen-Mölnvik 10-minuterstrafik stället för 15-minuterstrafik mellan ca kl. 21.30–22.30

Vidare får linjen alla vardagskväller minskad turtäthet enligt följande förslag: Slussen – Mölnvik 7½-minuterstrafik istället för 5-minuterstrafik ca kl. 19.10 – 19.40 Mölnvik-Hemmesta 15-minuterstrafik istället för 10-minuterstrafik ca kl. 19.30–20.00 20-minuterstrafik istället för 10- respektive 15-minuterstrafik ca kl. 20.25–23.05 Hemmesta-Mölnvik 20-minuterstrafik istället för 15-minuterstrafik ca kl. 20.05–21.45

Ny linje 484 Mölnvik – Sickla udde Ny linje 484 från Mölnvik – Sickla udde. Linjen får 20-minuterstrafik i båda riktningarna under högtrafik. Linjen avlastar Slussenterminalen och skapar nya målpunkter från Nacka/Värmdö. Under sommaren 2019 kommer linjen utvärderas för att se om den ska fortsätta trafikeras. Ny linjesträckning: Mölnvik – Gustavsberg C – Värmdö marknad – Nacka trafikplats – Sickla udde.

Österåker

Linje 683 Åkersberga station – Kulla vägskäl

Linjen snabbas upp och får genare väg från Åkersberga. Ny linjesträckning blir Åkersberga-Åkers Runö-Svinninge-Kulla vägskäl. Från Åkersbergabussterminal- (V) Margretelundsvägen- (V) rondell till väg 276 till hållplats Runö gård därefter ordinarie körväg till Kulla vägskäl. Hållplats Bergavägen dras in och resande hänvisas 500 m till stationen. Hållplatserna Sörgårdsvägen, Norrgårdsvägen, Alceahuset, Storängsvägen samt Hackstavägen får bussbyte med hänvisning till linje 623.

Linje 621 Norrtälje – Åkersberga station

Linjen får utökad turtäthet med en ny tur ca kl. 15.15 från Norrtälje under normaltidtabellsperioden och ny tur ca kl. 10.50 från Norrtälje under sommartidtabellsperioden. Boende i närförorterna får ökade möjligheter till service-, arbets- och studieresor samt en generell efterfrågan om tätare trafik till/från Norrtäljes närförorter.