Planer på 6000 nya bostäder är på gång i Botkyrka.

HELA LISTAN: Här byggs det i Botkyrka i år

Över 6000 bostäder finns i Botkyrka kommuns byggpipe. I år blir hundratals ungdomsbostäder och nya bostadsrätter klara för inflytt och flera omstridda byggplaner kan klubbas. Här är allt du behöver veta inför 2018.

  • Publicerad 14:52, 18 jan 2018

KLART/BÖRJAR BYGGAS

Hundratals bostäder kan bli klara för inflyttning.

LÄS OCKSÅ: Melki (S) om byggåret i Botkyrka: Det blir rekord

Tingstorget i Alby: Titanias bygge av det nya bostadsområdet på Albyhöjden går vidare. Förra året stod de tre första husen klara med 150 bostäder. 2018 kommer fem hus stå klara med 222 bostadsrätter. 2019 ska de nya kvarteren, 14 hus med 704 lägenheter och ett nytt centrumtorg, vara färdigt.

Fittja centrum/Fittjahöjden: Påbyggnaden av Fittja centrum är klar och äldreboendet har flyttat in. Nu pågår etapp två av fem: bygget av ett sjuvåningshus med 66 hyresrätter, bibliotek och konsthall i bottenplan. Samtidigt rustas parken Fittjahöjden intill upp. Färdigt 2019. Totalt byggs 360 nya lägenheter i nya Fittja centrum.

Ungdomslägenheter i Tumba och Tullinge: På Dalvägen i Tumba bygger Botkyrkabyggen 100 ungdomsbostäder, hyresrätter för unga mellan 18 och 30 år. De står klara för inflyttning i år. På Solskensvägen i Tullinge bygger Wästbygg 155 ungdomslägenheter. De väntas klara till hösten.

Solhöjden. Villa- och radhusområdet i Tuna som Peab bygger blir klart för inflyttning. Bostäderna upplåts både som bostadsrätter och hyresrätter.

Rikstens friluftsstad: Utbyggnaden av Rikstens friluftsstad med bostäder och en företagspark rullar på. I år blir etapp tre med 200 bostäder klara. Detaljplanerna för etapp 4 och 6 pågår. Nyligen beslutade kommunen att öka exploateringen från 2500 till sammanlagt 3500 bostäder när områdets nio etapper står klart 2030.

Sandstugan: 420 bostäder är redan klara och i år kommer 52 bostäder i flerbostadshus och småhus kring Uttrans gamla sjukhus att bli färdiga. Hela det nya bostadsområdet väntas stå klart år 2021 – då med 800 nya bostäder, äldreboende och en förskola.

Vårsta centrum: Bygget av Vårstas höghus är igång. Enligt Hurryiet Demirörs som står bakom projektet blir de 65 bostadsrätterna klara till sommaren 2019.

KLUBBAS/PLANERAS

Detaljplaner på tusentals bostäder väntas antas i år.

Slättmalm

250 bostäder i radhus, villor och flerbostadshus och en multisportplan i det gamla grustaget i Vårsta väntas antas under året.

Prästviken i Eriksberg

Det omstridda bygget av 500 bostäder, framför allt radhus och villor på den gamla åkern vid Botkyrka kyrka kan klubbas under året. Planen ska ut på granskning inom kort och kommunen hoppas att den kan antas innan sommaren.

Banslätt

I ett skogsparti i centrala Tullinge vill Botkyrkabyggen bygga 150-200 hyresrätter fyra till åtta våningar höga lamellhus och en fristående förskola. Detaljplanearbete pågår.

Tumba skog

Planen har stött på protester och JO-anmälts men trots det väntar sig kommunen anta detaljplanen för bygget av 500 bostäder i radhus och flerbostadshus i Segersjö i år.

Hallunda gård

I området kring den gamla 1700-talsherrgården Hallunda gård håller kommunen på att ta fram en detaljplan för cirka 400 nya bostäder. Det blir villor, radhus och lägre flerbostadshus. Småa har hoppat av planerna, men Titania är med.

Kassmyra

500 bostads- och hyresrätter i tre- till sexvåningshus och en förskola. Det planerar Scandinavian Property Group på den igenfyllda delen av Kassmyragropen. Arbete med detaljplan pågår.

OKLART LÄGE

Byggplaner det talats länge om men som ännu inte lossnat.

Tumba centrum

Det nya Tumba centrum, med ytterligare en våning shopping, tre bostadshus och ett nytt resecentrum skulle ha stått klart redan 2016 och både kommunen och Tumbabor väntar otåligt på sitt nya centrum. Inför 2018 har Citycons inget besked om när utbyggnaden kan komma igång.

Hallunda hotell

Företaget Living Designs plan att bygga ett högt flashigt hotell i Brunna sprack 2016 när finansiärerna uteblev. Kommunen har skickat ut en förfrågan till fyra aktörer och hoppas att någon av dem nappar.

Alby torghus

Planerna på ett växthus i tunnelbanehuset las ner förra året när projektet visade sig bli för dyrt. Ännu har Botkyrkabyggen inte presenterat någon ny plan. Kommer det i år månne?

PÅBÖRJAS

Under 2018 påbörjas detaljplanearbete för upp emot 2700 nya bostäder.

Tegelbruket i Fittja, 700 bostäder vid moskén

Albytäppan 300 bostäder vid kolonilottsområdet

Harbrovägen 400-600 bostäder i sluttningen mellan Tumba och Storvreten

Slagsta strand 700-800 bostäder och förskola vid Slagsta strand

Tuna torg 300 bostäder, förskola och upprustat centrum

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.