Hela listan: Här byggs det i Huddinge i år

12 000 bostäder finns i Huddinge kommuns byggpipe. I år kan en beachvolleyanläggning och byggnationen av över 1000 nya lägenheter att påbörjas. Samtidigt ska två helt nya stadsdelar ut på samråd. Här är allt du behöver veta inför 2018.

  • Publicerad 16:53, 25 jan 2018

Danielsson (L): Villaområden kommer fortsätta förtätas

Klart eller påbörjat

1. Brandstegen i Storängen: Förra sommaren flyttade de första in i de nya lägenheterna i kvarteret Brandstegen, som när det står klart kommer att bestå av ungefär 600–650 lägenheter. I år väntas hela kvarteret bli färdigbyggt. Kvarteret byggs av HSB, Veidekke och Ikano.

2. Studentlägenheter i Flemingsberg: Under 2017 flyttade studenter och forskare in i Byggvestas 433 nya lägenheter på Alfred Nobels allé, vid Södertörns högskola och Karolinska institutet. Under våren 2018 ska arbetet med att koppla samman Alfred Nobels allé med den nya trafikplatsen "Högskolan" att påbörjas.

3. Visättra ängar: Det nya kvarteret vid Visättra ängar fortsätter att ta form. Under 2018 ska den nya förskolan för 125 barn stå klar. Verksamheten ska starta i början av höstterminen. Tre av fyra etapper har färdigställts och är idag bebodda. Det fjärde området påbörjades förra året och ska stå klart 2019.

Kan börja byggas 2018

4. Hälsovägen och Flemingsbergsparken: 800 bostäder ska byggas på andra sidan Hälsovägen från Södertörns högskola. Lednings- och vägarbeten ska troligtvis börja i år och bostadshusen kan då börja byggas under 2019. Under 2018 ska parken mellan de nya husen, Annerstaskolan och Terapivägen att börja rustas upp. Det ska bland annat bli en ny multisportsyta, scen, lekplats och grillplats.

5. Vårby Haga/Masmo: Första kvartalet 2018 planerar SHH bostad att börja bygga två 5–6-våningshus i Solhagaparken i Masmo. Husen ska rymma ungefär 200 bostadsrätter. Fasaderna . I detaljplanen som antogs i början av 2017 finns också möjligheten att bygga en matvarubutik i en tillbyggnad till punkthuset på Botkyrkavägen 11. Om en sådan butik ska byggas är ännu oklart.

6. Äldreboende/förskola i Snättringe: I sommar kan markarbetena börja för det nya kombinerade äldreboendet och förskolan mellan Häradsvägen, Utsäljeleden och Furuvägen. Inflytt är planerad först till slutet av 2019.

7. Bostadshus Stuvsta centrum: Intill rondellen vid Stuvsta station ska två bostadshus i 3–6 våningar byggas på den gamla infartsparkeringen. I botten av huset ska ett parkeringsgarage i två våningar byggas. Garaget ska fungera både som infartsparkering till pendeltågsstationen och som parkering för de boende. Husen ska innehålla 104 lägenheter varav hälften ska vara seniorboende. Byggstart planeras till hösten.

8. Trångsunds centrum: Till hösten kan byggnationen av de nya kvarteren i Trångsunds centrums sydöstra del börja. I området där det idag är en infartsparkering ska Huge bostäder bygga ungefär 125 bostäder i 5–7 våningar. På andra sidan Trångsundsvägen ska ett nio våningar högt punkthus med 62 ungdomslägenheter att byggas. I samband med ombyggnationen ska vägar dras om och nya parkering att byggas.

Chans att tycka till

9. Omvandling av Spendrups, Vårby bryggor: Mellan Vårby strandbad och E4:an ligger Spendrups gamla bryggeri. Där planeras en sjöstad med 2000 nya bostäder, parker, strandpromenad, vårdboenden och eventuellt ett hotell. Till hösten är det tänkt att planerna ska ut på offentligt samråd.

10. Beachvolleyanläggning i Flemingsberg: På Ebba Bååts väg, mellan Flemingsbergs gård och Huddingevägen planeras en anläggning med åtta utomhusbanor och sexton inomhusbanor och kafé/restaurang. I februari väntas politikerna fatta beslut om detaljplanen. Ifall den antas kan byggnation påbörjas under 2018.

11. Nya kvarter i Flemingsbergsdalen: I sommar/höst ska detaljplanen för Generatorn 2 ut på samråd. Kvarteren är planerade att ligga i hörnet Björnkullavägen/Regulatorvägen. De ska variera i höjd mellan fem och sexton våningar och innehålla 230 lägenheter. Det ska vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och vårdboenden och ha butikslokaler och en restaurang i bottenplan.

12. Ny stadsdel i Kungens kurva: Mellan Kungens kurvaleden, Dialoggatan och fastigheten där Jula har sin butik planeras en ny stadsdel som ska rymma runt 10 000 boende i 4200 lägenheter. I höst/sommar planeras ett programsamråd.

13. Resort i Kungens kurva: I början av 2018 ska tävlingen om vilken exploatör som ska få bygga den nya resorten intill E4:an, bakom Heron city, att avgöras. Visionen är Sveriges modernaste badanläggning och hotell, med spa, restauranger och konferensanläggning. Byggstart är preliminärt 2019.

14. Nya kvarter i Storängen: Nästa etapp i bygget av det nya bostadsområdet i Storängen är två kvarter intill Storängshallen. Kvarteren Fabriken och Förrådet ska innehålla 1500 bostäder i elva gårdar. Husen ska vara mellan fem och tio våningar. I sommar/höst kan planerna gå ut på samråd.

Här byggs villor, parhus och radhus:

15. Västra Länna: Nya bostäder (cirka 50) och gator

16. Sjöängen: Omvandling av fritidshusområde

17. Vidja 1 och 2: Omvandling av fritidshusområde

18. Högmora 1 och 2: Omvandling av fritidshusområde

19. Gladö kvarn: Omvandling av fritidshusområde

20. Vistavägen: Nybyggnation av cirka 70 bostäder

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.