Området vid Stadshagens IP kommer förändras rejält. I illustrationen syns Kellgrensgatan och Franzéngatan som förlängs upp till det som idag är delar av Stadshagens IP för att bilda nya kvarter. TIll höger i illustrationen syns kvarteret Rasbranten som vetter mot Hornsbergs strand. Foto: David Wiberg.

Helt nya skisser – så blir framtida Stadshagen

1 900 bostäder, skola och flera nya gator och torg med butiker, kaféer och uteserveringar. Så ska Stadshagen förvandlas till en myllrande stadsdel.

  • Publicerad 06:00, 20 jan 2016

Som Vårt Kungsholmen tidigare har skrivit planerar staden att bygga rejält kring Stadshagen, något som mött både ros och ris då bland annat en fotbollsplan försvinner.

När staden för två år sedan tog beslut om att börja detaljplanearbetet var målet 800 nya bostäder, en siffra som Vårt Kungsholmen kunde avslöja att staden siktade på att öka på.

Nu, när planerna tar nästa stora kliv och ställs ut på samråd, har antalet bostäder växt till mer än det dubbla. Hela 1 900 lägenheter ska det bli

Vårt Kungsholmen kan som första tidning berätta om de omarbetade planerna. 

– Det beror bland annat på att det har tillkommit många fler projekt efter det beslutet. Sedan har många byggherrar valt att bygga små lägenheter vilket också gör att antalet blir fler, säger Oskar Bergström, handläggare på Stadsbyggnadskontoret, om de utökade antalet bostäder.

Blandad stad

Förutom bostäder blir det bland annat en ny skola, nya torg och parker, mängder med lokaler för butiker, kaféer och restauranger för att skapa liv i den nya stadsdelen, något som boende efterfrågat i stadens undersökningar enligt Oskar Bergström.

– Därför tycker vi att det känns kul att presentera ett förslag som tillmötesgår de synpunkterna. Förslaget är en otrolig blandad stad med många olika användningsområden och vistelseytor som inte finns idag, säger han.

Foto: Illustration David Wiberg, bild: Per Brandt

FRAMTIDEN OCH NU. I korsningen St Göransgatan/Kellgrensgatan ska Stadshagens nya mittpunkt, centrala torget, skapas. Till vänster i illustrationen syns den nya skolan och till höger Electrolux utbyggnad. Torget ska även ramas in av lokaler i bottenvåningarna och få uteserveringar. 

Fotografiet visar samma plats som den ser ut idag.

Foto: Illustration David Wiberg, bild: Per Brandt

FRAMTIDEN OCH NU. I korsningen St Göransgatan/Mariedalsvägen planeras för det andra stora nya torget, det västra torget. Även här med lokaler och plats för uteserveringar. 

Fotografiet visar samma plats som den ser ut idag.

Foto: Illustration David Wiberg, bild: Per Brandt

FRAMTIDEN OCH NU. Området vid Stadshagens IP kommer förändras rejält. I illustrationen syns Kellgrensgatan och Franzéngatan som förlängs upp till det som idag är delar av Stadshagens IP för att bilda nya kvarter. TIll höger i illustrationen syns kvarteret Rasbranten som vetter mot Hornsbergs strand.

Fotografiet visar samma plats som den ser ut idag.

Foto: Tengbom arkitekter

FRAMTIDEN. Så här föreslås Stadshagens bebyggas i framtiden. De röda figurerna är nya byggnader. 

Så blir nya Stadshagen

Bostäder och nya lokaler

1900 bostäder (1200 bostadsrätter, 500 hyresrätter och 200 studentlägenheter). Husen blir mestadels sju våningar höga, men kring de nya torgen samt nere vid Hornsbergs strand tillåts höjder på 10-14 våningar. P-talet är 0,5 och cykeltalet 2,5.

St Görans sjukhus ges möjlighet att bygga ut med två större byggnader.

Electrolux bygger ut och på sitt huvudkontor med både kontor och bostäder.

I samtliga bottenvåningar ges möjlighet för lokaler som kan innehålla butiker, restauranger och kaféer för att skapa liv och rörelse.

Nya gator och lokaler

St Göransgatan flyttas närmare sjukhuset för att få en rakare gata och ge utrymme för att bygga om idrottsplatsen och nya hus mitt emot sjukhuset. Genom lokalytor i bottenvåningarna ska gatan bli mer stadslik. Gatan ska även få dubbla trädrader samt generösa gång- och cykelbanor.

Kellgrensgatan och Franzéngatan förlängs för att bilda nya kvarter i områdets västra del.

Stadshagens idrottsväg kopplas ihop med Stadshagsvägen.

Hornsbergs strand och Maridedalsvägen breddas och får nya gång- och cykelbanor.

Flera nya gångkopplingar till Hornsbergs strand, Lindhagensgatan och Rålis.

Nya torg

Centrala torget, korsningen Kellgrensgatan/St Göransgatan, blir den nya mittpunkten. Två torgytor på båda sidor om St Göransgatan. Ska ramas in av lokaler i bottenvåningarna och uteserveringar. Entréer till t-bana, nya skolan, tennishallen och Stadshagsparken.

Västra torget, korsningen Mariedalsvägen/St Göransgatan. Även här två torgytor med lokaler, livsmedelsbutik och uteserveringar.

Östra torget, vid St Göransparken, föreslås få en ny byggnad med lokaler i bottenvåningen och uteservering. Dagens befintliga yta rustas upp.

Nya parker och lekparker

Stadsdelen får två nya parker. Stadshagsparken, vid nuvarande idrottsplatsen, och Mariedalsparken, korsningen Hornsbergs strand/Mariedalsvägen. Nya lekplatser byggs runt hela området, bland annat i Stadshagsparken.

Genom nya gångkopplingar ska även ett drygt två kilometer lång slinga, ”Den gröna loopen” med sammangängade natur- och parkmiljö runt området bildas. Slingan kan senare utvecklas med exempelvis utegym.

Ny skola och förskolor

En ny grundskola, F-6, för 650 barn byggs på delar av Stadshagens IP. 7-spelsplanen på idrottsplatsen utgör en del av skolgården. Skolgården blir cirka nio kvadratmeter per barn vilket tidigare fått kritik.

Fem nya förskolor för totalt 320 barn ska byggas i de nya kvarteren. Förskolorna placeras nära parker så att barnen även kan använda de ytorna. Ersättningsplats för Hagens förskola ska utredas.

Nya Stadshagens IP

Byggs om och får en II-spelplan och en 7-spelplan, ny byggnad med omklädningsrum och läktare. Den II-spelsplan som bebyggs föreslås ersättas med en ny i Fredhällsparken. Idrottsplatsen stängs i tre år under byggnationen då klubbarna hänvisas till andra planer. Som en del i detta får Kristinebergs IP konstgräs för att höja kapaciteten.

Den nya tennishallen, som ska ersätta byggnaden i Kristinebergs strandpark, byggs under 7-spelsplanen och ska nås via det nya centrala torget.

Nytt parkeringsgarage

Byggs under Stadshagens IP plats för 350-400 platser och ska både användas av besökare och boende.

Tidsplan och samrådsmöte

20/1- 2/3 Samråd, öppet hus i Tekniska nämndhuset 18/2, klockan 16-20

2016 kv3 Redovisning efter samråd i SBN

2017 kv1 Granskning och godkännande i SBN

2017 kv2 Antagande i kommunfullmäktige

2018 kv2 Laga kraft (tidigast)

Byggnationen i området beräknas att pågå i tio år.

Här, på stadens hemsida, hittar du alla dokument om planerna för Stadshagen.