Viktigt. Tillgång till böcker i hemmet är viktigt för språkutvecklingen. Foto: Erik Hjärtberg

Hembesök ska främja bokläsning

Bokstart Solsidan är en satsning på språk- och läsutveckling hos små barn i Enköpings kommun. Det handlar bland annat om hembesök hos barnfamiljer.

  • Publicerad 16:27, 6 dec 2018

Bokstart Solsidan innebär ett utökat samarbete mellan bibliotek, barnhälsovården och förskolor på Västerleden. Målgruppen är barn i åldern 0–3 år.

Fokus ligger på att besöka barn och föräldrar i hemmet men även andra platser som till exempel förskolor och bibliotek.

– Tillsammans ska vi stärka barnens föräldrar, ge tillgång till böcker i hemmet och förmedla lusten att samtala, leka och dela läsupplevelser med barnet, säger Helena Gille processamordnare på Enköpings kommun.

Projektet finansieras med statliga pengar från Kulturrådet. Kulturrådet har fördelat 8,5 miljoner till 18 projekt och 10 språknätverk inom Bokstart, den nationella satsningen på små barns språk- och läsutveckling. Enköpings kommun har fått 400 000 kronor.

Bristande läsförmåga är ett växande problem i Sverige. Sedan 2014 har Kulturrådet drivit projektet Bokstart där bibliotek och barnhälsovård tar ett gemensamt grepp för att vända trenden.

Hemmet är ofta är den plats där barns läsintresse tar form och utvecklas. Forskning pekar också på ett starkt samband mellan tillgång till skriftspråk i hemmet och utvecklad läsförmåga.

Särskilt viktigt för barns läsutveckling är föräldrarnas engagemang, även om andra personer i barnets närhet kan ha väl så stor betydelse. Föräldrar som uppskattar att läsa och vill dela den erfarenheten med sina barn förmedlar helt enkelt en positiv attityd till läsning, vilket kan bli avgörande för ett barns läsförmåga.

Tidiga läsaktiviteter i hemmet gör det lättare för barn att lära sig läsa i skolan. Det är också viktigt att inte bara lära barnen att läsa utan att också skapa ett intresse för läsning.

Ett 50-tal bilvrak omhändertas varje år

Nyheter Intill motortrafikleder, i skogsdungar eller på parkeringar står de – skrotbilarna. Enköpings kommun omhändertar 50 sådana här vrak varje år. Och på Trafikenheten har man en känsla av att vraken ökat...fredag 23/8 12:45

Inbrott på kontorshotell, drog- och cykelbrott

Nyheter Cykelstölder, drogbrott samt inbrott på ett kontorshotell. Det finns med i blåljusrapporten torsdag-fredag.fredag 23/8 11:33