Åsa Edlund, enhetschef för föräldrarådgivningen i Familjehuset Rinkeby-Kista Foto: Anna Wettergård

Hembesöken har gett resultat - nu prisas Rinkebymodellen

I Rinkeby införde man för några år sedan ett nytt arbetssätt, där BVC och föräldrarådgivningen gör ett antal hembesök hos nyblivna föräldrar, för att förebygga problem. Modellen har beforskats och hyllats och har nu fått pris av Stockholms stad.

  • Publicerad 07:15, 7 dec 2018

Den så kallade Rinkebymodellen fick nyligen Förnyelsepriset av Stockholms stad.

"Arbetet har bidragit till att skapa trygghet i föräldrarollen för nyblivna föräldrar, ökat tilliten till myndigheter samt spridit kunskap om det svenska samhället", står det i motiveringen.

Modellen går ut på att personal från föräldrarådgivningen, tillsammans med personal från BVC, gör ett antal hembesök hos nyblivna föräldrar. Sex hembesök erbjuds, under barnets första femton månader.

– Det här är en grupp föräldrar som vi inte når annars, på det här förebyggande sättet. Det säger Åsa Edlund, enhetschef för föräldrarådgivningen i Familjehuset Rinkeby-Kista.

Under besöken, som riktar sig till alla nyblivna förstagångsföräldrar i stadsdelen, pratar man om sådant som vikten av att prat med och läsa för sitt barn, om matvanor, tandvård och om att leda och följa sitt barn. Man pratar om hur viktigt det är att samarbeta med förskola och skola. Bjuder in föräldrar och barn till öppna förskolan och biblioteket.

– Det handlar bland annat om att ge föräldrar information om föräldraskap i Sverige. Vi visar att vi vill bidra med stöd och kunskap.

Projektet startade 2013. Det togs fram av föräldrarådgivningen tillsammans med BVC – i samråd med de nyblivna föräldrarna.

– Under den första projekttiden arbetade vi med att bygga upp innehållet för varje hembesök. Vi lyssnade mycket på föräldrarna och vad de behövde.

Under den här första tiden deltog även forskare från Karolinska institutet i projektet. De var intresserade av Rinkebymodellen och ville studera hur den fungerade. Och forskningsresultaten är positiva.

Men det är inte det enda måttet på framgång. Man har också sett att vaccinationssiffrorna i området har ökat markant, något som Åsa Edlund tror beror på ett ökat förtroende för barnhälsovården hos de nyblivna föräldrarna.

Nu har programmet permanentats i Rinkeby - Kista, och även spridits till andra kommuner och stadsdelar. Och nyligen kom alltså ytterligare ett kvitto på programmets framgångar, när det prisades av Stockholms stad.

– Vi är jätteglada, och stolta över jobbet som vi har gjort. Det är en bekräftelse på att vi har förstått och sett det som föräldrar har försökt förmedla till oss.

Åsa Edlund, enhetschef, Familjehus Rinkeby-Kista Foto: Anna Wettergård

Vinnare av Förnyelsepriset 2018

Rinkebymodellen, förebyggande föräldraskapsstöd Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Prismotivering: Det här är ett mycket gott exempel på hur nytänkande och samarbete kan ge goda effekter! Utifrån ett behov av att hitta nya vägar för att nå sin målgrupp, har denna verksamhet i samarbete med landstinget utvecklat en modell som gett tydliga resultat. Arbetet har bidragit till att skapa trygghet i föräldrarollen för nyblivna föräldrar, ökat tilliten till myndigheter samt spridit kunskap om det svenska samhället. Flera stadsdelar och även andra kommuner har börjat arbeta enligt modellen.
Arbetssättet går helt i linje med stadsdelsförvaltningens värdeord: öppenhet, tillit och nytänkande.

Priset är en statyett och sjuttiofemtusen kronor (75 000 kronor).