HEMTJÄNST. Upplands Väsby kommun har höjt hemtjänsttaxan från årsskiftet för brukare som inte når upp till maxtaxan. Foto: Mostphotos

Hemtjänstavgiften höjs i Väsby

Nu höjs timavgiften inom hemtjänsten. Kommunen vill att de brukare som främst har behov av service ska använda sig av rut-tjänster.

  • Publicerad 11:52, 14 jan 2020

Målet är att få brukare med hjälpbehov inom främst serviceinsatser att söka andra billigare alternativ, såsom rut-tjänster.

Beslutet innebär en höjning av timavgiften för omvårdnadsinsatser från 55 till 70 kr per timme och för serviceinsatser (till exempel städning) från 180 till 250 kr per timme. Höjningarna gäller de brukare som inte når upp till maxtaxan.

Bakgrunden till höjningen, som trädde i kraft vid årsskiftet, är den ökande andel äldre samtidigt som skatteunderlaget mattas av.

– För att kunna möta den utmaningen behöver hemtjänstens resurser styras mot brukare med större omsorgsbehov. Ett led i detta är att höja timavgiften, säger omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L), i ett pressmeddelande.

Vill styra över mot rut

Kommunen bedömer att en höjning kan styra brukare med ett mindre hjälpbehov inom främst serviceinsatser till andra alternativ, såsom rut-tjänster, och lösgöra resurser som kan styras mot brukare med större omsorgsbehov.

– Vi ser också ett behov av att hemtjänsten får fokusera på omvårdnadsinsatser i stället för exempelvis städning för att bättre ta tillvara personalens kompetens, säger Mona Lindgren som är avdelningschef för äldre och personer med funktionsnedsättning, i en kommentar.

Alla inte positiva

Men alla är inte positiva till den "kraftiga höjningen". PRO Upplands Väsby skriver i en kommentar:

"Vi vet inte hur många som drabbas av denna oväntade, kraftiga höjning. Höjningen är på 27 procent för omvårdnadsinsatser och 39 procent för serviceinsatser. En person som har haft 30 timmar omvårdnadsinsats får en höjning på 450 kr från 1 650 kr till 2 100 kr. Har man som ensamstående 65 år eller äldre bara förbehållsbeloppet på 5 339 kr/månad så är en utgiftsökning på 450 kr inte föraktlig. Vi vet att det är ett extremfall men inte helt orealistiskt. En successiv upptrappning under flera år hade varit att föredra."

Förslaget på nya taxor godkändes av kommunfullmäktige strax före jul.