Brister. Ett hemtjänstföretag får inte godkänt från IVO att fortsätta driva sin verksamhet i Täby och Vallentuna. Foto: Mostphotos

Hemtjänstföretag i Norrort förlorar tillstånd

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att inte bevilja hemtjänstföretaget Anita Care AB att fortsätta driva sin verksamhet i Täby och Vallentuna. Anledningen är att allvarliga brister uppkommit.

  • Publicerad 11:27, 17 dec 2019

Hemtjänstföretaget Anita Care AB bedriver hemtjänst i Täby och Vallentuna. Men nu beslutar IVO att avslå bolagets ansökan om att bedriva enskild verksamhet. Det kan leda till att företaget inte längre får fortsätta med sin verksamhet.

– Bolaget har misskött sitt ansvar vilket i sin tur har påverkat kunderna, säger Johanna Mattsson, enhetschef på tillståndsenheten på IVO.

Bolaget har 67 brukare i Täby och tio brukare i Vallentuna.

Från och med första januari i år blev hemtjänstföretag i Sverige tillståndspliktiga, vilket innebär att de måste ansöka om ett tillstånd hos IVO och få godkänt för att få fortsätta bedriva verksamheten.

När Anita Cares ansökan granskades visade det sig att de inte uppfyller kraven, enligt IVO. De fanns även allvarliga brister hos bolaget.

– De har bland annat inte haft tillräcklig kompetens, vilket är allvarligt, säger Johanna Mattsson.

Enligt IVO:s beslut har endast en av sju i personalen den kompetens som krävs. Bolaget har enligt IVO även en nyckelhantering som inte är säker.

– Att de inte har koll på nycklarna som går till deras kunder är allvarligt, säger Johanna Mattsson.

En kommun har sagt upp sitt avtal

Stockholms stad hade tidigare ett avtal med bolaget men i april i år hävde de avtalet med Anita Care. Detta efter att äldreförvaltningen i Stockholm stad granskat bolaget och hittat återkommande brister. Johanna Mattsson uppger att det hävda kontraktet även hade inverkan på att Anita Care nu inte fick tillstånd att driva sin verksamhet.

– Det är bara en kommun (Stockholms stad reds. anm.) som har hävt avtalet, men det handlar inte om enskilda brister, samma brister har funnits i Täby och i Vallentuna, säger hon.

Enligt Anita Cares verksamhetschef Alexandru Chivu så arbetar företaget med att utvecklas.

– Jag hoppas att IVO ändrar sitt beslut, vi tittar igenom alla punkter, och det är bara att skärpa sig, säger han.

Han säger även att bolaget inte fått någon negativ feedbeck från varken kunder eller deras anhöriga. Han håller inte heller med om att personalen saknar kompetens och säger att det varit svårt att hitta folk med rätt utbildning.

– Vissa saknar undersköterskeutbildning ja, men man kan inte säga att de har en bristande kompetens. Det är väldigt svårt att rekrytera personal, säger han.

Kommer att överklaga beslutet

Anita Care arbetar nu med att överklaga IVO:s beslut.

Just nu så fortsättert de sin verksamhet som vanligt i Täby och Vallentuna, då beslutet inte vunnit laga kraft.

Täby kommun uppger å sin sida att de fått in klagomål från kunder hos företaget, och socialchef Claes Lagergren säger att han ser allvarligt på det som inträffat.

Han säger att de inte kommer häva avtalet med Anita Care, på samma sätt som Stockholms stad. Kommunen inväntar nu slutligt besked.

– Om och när IVO:s beslut vinner laga kraft kan företaget inte fortsätta sin verksamhet i någon kommun. Alla kunder kommer i så fall att kontaktas av kommunens biståndshandläggare för att välja en annan hemtjänstutförare. Hemtjänstinsatserna kommer att fortsätta utan uppehåll.