Hesselby slotts tomt kan få ett tillskott i form av long stay-bostäder. Till höger är en konceptbild på hur de är tänka att se ut. Foto: Mikael Andersson/2A

Hesselby slott kan få ny hotellverksamhet

Hesselby slotts tomt kan få ett tillskott i form av long stay-bostäder, men först måste staden godkänna att två befintliga hus rivs.

  • Publicerad 12:12, 26 aug 2019

I norra delen av Hesselby slotts tomt ligger idag två hus, uppförda under 1900-talets andra hälft. I dem finns bland annat hotellrum och bastu. Nu är planen att de ska rivas.

– Enligt detaljplanen har vi byggrätt för en betydligt större hotellbyggnad, och vi vet att long stay-boende är på uppgång. Då tänkte vi 'utmärkt', det vore dumt att inte utnyttja den byggrätt vi har, säger Torbjörn Blomqvist, ägare till Hesselby slott.

Möbelsnickaren från Småland som blev Västerorts slottskung

Long stay

Torbjörn Blomqvist beskriver long stay-boende som en hotellvistelse fast med mindre service, där det går att hyra in sig under längre perioder.

– Det är till exempel inte städning på samma sätt, och så finns ett litet pentry så man kan koka sig lite kaffe och göra sig en macka. Ett enklare hotellboende, helt enkelt, säger han.

Konceptbild. De nya husen är tänka att smälta in i den befintliga miljön. Foto: 2A

En känslig miljö

I den konsekvensbeskrivning som lämnades in tillsammans med bygglovsansökan står det att området kring Hesselby slott är kulturhistoriskt värdefullt. Men byggnaderna som planeras att rivas konstateras vara "lågmälda och stör därför inte upplevelsen av slottsanläggningen, men bedöms inte heller besitta några egentliga kulturvärden."

– Vi har kopplat in en byggnadsantikvarie och en slottsarkitekt som bland annat jobbat med Rosersbergs slott och Dramaten. Vi har tittat på de byggnader som funnits runt slottet historiskt, och det är i den stilen vi ska bygga de nya byggnaderna, säger Torbjörn Blomqvist och fortsätter:

– Vi har också haft lite problem med inbrott och skadegörelse på slottet, och det händer bara när det är tomt på området. Det här gör att det kommer vara fler människor i rörelse, och ju fler som får uppleva slottet, parken och miljön desto bättre, och så slipper vi också skadegörelse.

142 lägenheter

De två föreslagna husen är i tre våningar ovan jord, med parkering i källaren. Totalt ska det bli 142 lägenheter och huskropparna ska länkas samman av en inglasad paviljongbyggnad.

Torbjörn Blomqvist hoppas att bygget kan dra igång så snart som möjligt.

– Det är såklart beroende av bygglovet, men vi hoppas att kunna dra igång med förberedelserna i år och 2021 hoppas vi att det ska stå klart.

Nu är det upp till stadsbyggnadskontoret att bland annat avgöra om de nya husen inte påverkar slottsmiljön negativt.

Nu kan det kosta att skippa läkarbesöket

Nyheter Regionen föreslår straffavgift för ogiltig utevaro Region Stockholm vill införa en obligatorisk avgift på 400 kronor för den som uteblir från ett läkarbesök utan giltigt skäl. Nu ska frågan prövas i Hälso- och sjukvårdsnämnden.måndag 20/1 16:44

Då öppnar nya polishuset i Rinkeby

Nyheter Vill anställa lokalbor: "Vi behöver mer mångfald inom polisen" Till sommaren ska det nya polishuset i Rinkeby stå klart, efter flera förseningar. Rekryteringen av tio nya anställda till bland annat receptionen är i full gång, och det är Rinkebybor som polisen är...måndag 20/1 16:39

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt